Dự án đầu tư khu dân cư đô thị mối PTN Vũng Tàu

Dự án đầu tư khu dân cư đô thị mối PTN Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu dân cư cao cấp,

Dự án đầu tư khu dân cư đô thị mối PTN Vũng Tàu

  • Mã SP:DA KDC VT
  • Giá gốc:60,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư khu dân cư đô thị mối PTN Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu dân cư cao cấp,

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu Nhà đầu tư

- Tên công ty :  Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN 

- Địa chỉ :   ……, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

- Điện thoại    : 098 9053860  

- Đại diện     : Ông Trần Anh Tuấn Chức vụ: Giám đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, xây dựng công trình kỹ thuật và dân dụng, môi giới bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ : 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

- Điện thoại : (028) 22142126; Fax: (028) 39118579

- Đại diện : Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám Đốc

I.3. Mô tả sơ bộ dự án đầu tư khu dân cư đô thị mới 

- Tên dự án: Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu

- Địa điểm: tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Quỹ đất của dự án: 6,081m2

- Mục tiêu đầu tư: Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu dân cư cao cấp, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan độ thị và văn minh đô thị, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của người dân với tiêu chuẩn cao cấp..

Tổng vốn đầu tư khoảng: 190,000,000,000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi tỷ đồng)

-  Trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN là 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng), còn lại là vốn vay thương mại và vốn góp của các nhà đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2024.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2025.

- Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+  Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư: đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án: 50 năm.

TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu phường 10, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Kính gửi: - Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Chủ đầu tư công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN đề nghị Sở Xây Dựng trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu.

2. Chủ đầu tư: công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN;

3. Hình thức đầu tư: đầu tư xây dựng mới

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu dân cư đô thị mới, hiện đại phục vụ nhu cầu của người dân thành phố Vũng Tàu và các vùng lân cận.

5. Địa điểm xây dựng: phường 10, thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Diện tích sử dụng đất: 6,081 m2.

7. Quy mô dân số: 200 - 300 người.

8. Mật độ xây dựng: 70%

9. Hệ số sử dụng đất: 1.4

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ công trình hạ tầng xã hội do chính quyền đầu tư:

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

 

 

 

BẢNG CHỈ TIÊU QUY HOẠCH KIẾN TRÚC KHU NHÀ Ở

STT

KÝ HIỆU LÔ ĐẤT

DIỆN TÍCH ĐẤT

DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

MẬT ĐỘ XÂY DỰNG THUẦN

TẦNG CAO TỐI ĐA

HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT TỐI ĐA

DIỆN TÍCH SÀN

SỐ CĂN

DÂN SỐ

 

 

m2

m2

(%)

tầng

lần

m2

căn

người

I

A

NHÀ LIÊN KẾ

 

 

4,217.30

2,952.11

70.00

3.0

2.10

8,856

46

184

1

A1

555.00

388.50

70

3.0

2.10

1,166

6

24

2

A2

2,812.50

1,968.75

70

3.0

2.10

5,906

30

120

3

A3

93.75

65.63

70

3.0

2.10

197

1

4

4

A4

91.50

64.05

70

3.0

2.10

192

1

4

5

A5

585.00

409.50

70

3.0

2.10

1,229

6

24

6

A6

79.55

55.69

70

3.0

2.10

167

2

8

12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

Chủng loại

Đơn vị tính

Diện tích sàn (m2)

Đơn giá bán

(1000 đồng)

I./ Giá bán

 

 

 

Khu nhà liên kế A1

đ/căn

388.50

4.800.000

Khu nhà liên kế A2

đ/căn

1,968.75

4.900.000

Khu nhà liên kế A3

đ/căn

65.63

4.900.000

Khu nhà liên kế A4

đ/căn

64.05

4.800.000

Khu nhà liên kế A5

đ/căn

409.50

5.000.000

Khu nhà liên kế A6

đ/căn

55.69

2.500.000

13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội (nếu có): không

15. Tổng mức đầu tư của dự án: 190.000.000.000 đồng.

16. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

 

TT Hang mục

Thời gian thi công (năm)

 

 

1

2

3

I

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

1

Khảo sát thiết kế, lập F/s

 

 

II

Thực hiện đầu tư

 

 

 

1

Lập TK, KT tổng dự toán

 -------

 

 

2

Lập hồ sơ mời thầu

- ►

 

 

3

Đấu thầu xây lắp hạ tầng

- ►

 

 

 

Đấu thầu xây lắp khu nhà ở thấp tầng

-----------------

----------

 

4

Đấu thầu xây lắp khu thương mại, dịch vụ

-----------------*

 

 

 

Xây lắp hạ tầng

 

 

 

 

 

 

Xây lắp Khu nhà ở thấp tầng + lắp đặt thiết bị

 

 

 

 

 

III

Kết thúc đầu tư

 

 

 

1

Nghiệm thu công trình:

- Hạ tầng

- Khu nhà thấp tầng

 

 

 

 

------

2

Chính thức giao công trình sau khi nghiệm thu

 

 

-------------

 

17. Các đề xuất ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

Liên quan đến kinh phí chi trả tiền sử dụng đất: Để hoạch định nguồn lực thực hiện một trong hai hình thức nộp tiền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo điều 108 Luật Đất đai quy định. Kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND phường 10 và các phòng, ban ngành chức năng giúp doanh nghiệp về các nội dung:

+ Mức giá tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án.

+ Mức giá và tỷ trọng % giá tiền thuê đất hàng năm.

+ Chính sách miển giảm chi tiết, cụ thể về tiền thuê đất dự án.

- Xin được hỗ trợ các thủ tục hành chính thuê đất, thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án. Xin được miễn, giảm nộp tiền SDĐ khu vực đất; có chính sách giảm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án;

- Xây dựng hệ thống điện, miễn giảm thuế nhập các trang thiết bị phục vụ cho xây dựng cũng như hoạt động kinh doanh.

- Được ưu đãi trong vay vốn đầu tư, miễn giảm thuế doanh thu, lợi tức trong thời gian đầu kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng.

Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan có chức năng hỗ trợ cho ý kiến về các chính sách ưu đãi đầu tư, cụ thể về các lĩnh vực:

+ Đất giao thông, sân bãi, HTKT, giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. Giá và chính sách miễm giảm tiền thuê đất, mặt nước...

+ Ưu đãi Thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện nhập khẩu; ưu đãi về thuế; Khấu hao Tài sản Cố định.

18. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

Thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương: 

Hỗ trợ nhà đầu tư trong công việc phê duyệt dự án đầu tư và các thủ tục hành chính để dự án sớm được triền khai.

20. Kết luận: 

Dự án Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Dự án hoàn thành sẽ tạo ra khu đô thị mới, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, tăng thu nhập cho ngân sách tỉnh thông qua hoạt động đầu tư và kinh doanh dự án, Nhà đầu tư có nhiều ý tưởng để hướng đến xây dựng một dự án có tầm vóc hiện đại và điểm nhấn góp phần tạo nên nét mới cho địa phương, và tạo ra một giá trị vô hình thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội đồng thời là địa chỉ, thương hiệu và niềm tự hào của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chủ đầu tư công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên./. 

ĐỀ XUẤT DỰ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo công văn xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư số:01/CV-DAMP ngày 18  tháng 03  năm 2019)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ:

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại PTN

Xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: tại phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Quy mô sử dụng đất:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Dự án khu dân cư đô thị: Dự án nhóm B

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 6,081m2

-- Quy mô kiến trúc xây dựng, sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp:

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở liền kề

4,217.30

69.35

2

Đất cây xanh

484.40

7.97

3

Đất giao thông nội bộ - hạ tầng

1,379

22.68

TỔNG CỘNG

6,081.10

100

4. Đ xuất nhu cầu sử dụng đất:

4.1. Địa điểm khu đất:

- Giới thiệu tổng thể về khu đất: vị trí dự án có diện tích 6,081 m2 tại phường 10,thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có tứ cận được xác định như sau:

ü Phía Đông tiếp giáp các thửa đất của dân;

ü Phía Tây tiếp giáp đất của dân;

ü Phía Nam tiếp giáp đất của dân;

ü Phía Bắc tiếp giáp đất của dân.

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có);

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất:

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

A

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

1

Đất trồng cây lâu năm

6,081

 

2

Đất chuyên dùng khác

0

 

 

Tổng

6,081

 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

Nhà đầu tư xin được thực hiện dự án Khu dân cư đô thị mới PTN Vũng Tàu tại phường 10,thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích là 6,081 m2.

Thời hạn sử dụng đất để thực hiện dự án: dài hạn.

4.3. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.  

Chủ đầu tư có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

   + Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta, chủ đầu tư đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án bằng 20% tổng mức đầu tư, nguồn vốn được xác định bằng số dư tài khoản ở ngân hàng tại thời điểm dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

   + Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác. Chủ đầu tư có xác nhận cam kết cho vay vốn đầu tư thực hiện dự án của ngân hàng.

Đảm bảo ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.4. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

 4.5.  Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư :  Đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư không phải đền bù GPMB.

Xem thêm thông tin Dự án đầu tư khu dân cư đô thị mối PTN Vũng Tàu được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu dân cư cao cấp,

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1