CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THẮNG LỢI

  1. Tên công ty: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THẮNG LỢI

  2. Địa chỉ: Tầng 1, E9, Ṭa nhà Vimeco, Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  3. Đại diện theo pháp luật: Ông NGUYỄN Đ̀NH HÂN – Chức vụ: Tổng Giám đốc

  4. Điện thoại: (04) 37 727 037; Fax: (04) 37 726 804

can't open language file