CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 731 /2008/QĐ-BKH
ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện h́nh thức đấu thầu rộng răi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các h́nh thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận th́ áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không b́nh đẳng.
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
  Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
  Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
  Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
  Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
  Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp
  Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu
  Chương VI. Bảng tiên lượng
  Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
  Chương VIII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
  Chương IX. Các bản vẽ
  Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng
  Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng
  Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
  Chương XII. Mẫu hợp đồng
Trong quá tŕnh áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ư kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lư. 

 

Download: Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp


Các dự án tiêu biểu
Dự án Trại nhân giống gà thả đồi năng suất, chất lượng cao
Dự án Khu du lịch sinh thái TRỌNG GIA


Dự án BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU GIANG


Dự án Khu trung tâm du lịch sinh thái


Dự án Trung tâm y tế an dưỡng LÁNG H̉A LẠC


Dự án Nhà hàng CAFETERIA


Dự án Nhà máy chế biến sữa DAIRYLAND CAVINA


Dự án Nhà máy sản xuất nước hoa quả & Kho bảo quản hàng nông sản


Dự án Khu biệt thự KHỞI THÀNH
Khu du lịch & giải trí CỬU LONG - TP. Bến Tre


Dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẮN LÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT ETHANOL VÀ CHẾ BIẾN BẮP PHỤC VỤ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Dự án Trạm nghiền xi măng ROLI


Dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NAM UBND HUYỆN NÚI THÀNH

Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE CHO TÀU CAO TỐC, TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ


Dự án NHÀ HÀNG CAFE FASHION


Trực tuyến
Tư vấn Lập dự án
Tư vấn Môi trường
Tư vấn Đăng kư nhăn hiệu
Hotline

0822 142 126
0903 649 782

Thống kê truy cập

Bản quyền © 2010 của www.lapduan.com Tất cả các quyền.