CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Quyết Định: 731/2008/QĐ-BKH

   

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
------------

Số:  731/2008/QĐ-BKH

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 10   tháng 6 năm 2008

 


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp
------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số  61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
Căn cứ  Điều 67 và khoản 3 Điều 76 của Nghị định số  58/2008/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật  Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn  cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
Theo đề nghị của Vụ  trưởng Vụ Quản lư Đấu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 'Mẫu hồ sơ mời thầu xây  lắp'.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15  ngày kể từ ngày đăng Công báo.
  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  . . . . . .

Download >>> Quyết Định 731/2008/QĐ-BKH(Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp)


Các dự án tiêu biểu
Dự án Trại nhân giống gà thả đồi năng suất, chất lượng cao
Dự án Khu du lịch sinh thái TRỌNG GIA


Dự án BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU GIANG


Dự án Khu trung tâm du lịch sinh thái


Dự án Trung tâm y tế an dưỡng LÁNG H̉A LẠC


Dự án Nhà hàng CAFETERIA


Dự án Nhà máy chế biến sữa DAIRYLAND CAVINA


Dự án Nhà máy sản xuất nước hoa quả & Kho bảo quản hàng nông sản


Dự án Khu biệt thự KHỞI THÀNH
Khu du lịch & giải trí CỬU LONG - TP. Bến Tre


Dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẮN LÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT ETHANOL VÀ CHẾ BIẾN BẮP PHỤC VỤ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Dự án Trạm nghiền xi măng ROLI


Dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NAM UBND HUYỆN NÚI THÀNH

Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE CHO TÀU CAO TỐC, TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ


Dự án NHÀ HÀNG CAFE FASHION


Trực tuyến
Tư vấn Lập dự án
Tư vấn Môi trường
Tư vấn Đăng kư nhăn hiệu
Hotline

0822 142 126
0903 649 782

Thống kê truy cập

Bản quyền © 2010 của www.lapduan.com Tất cả các quyền.