CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Thủ tục lập hồ sơ và cấp Sổ đăng kư chủ nguồn thải

Cấp mới sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)

 Chủ nguồn thải CTNH phải lập ba bộ hồ sơ đăng kư chủ nguồn thải CTNH để nộp cho CQCP địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có cơ sở, bao gồm:

 • Đơn đăng kư chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của BTNMT)

• Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh  

• Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng kư Bản cam kết bảo vệ môi trường.  

Tất cả giấy tờ phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.

• Khi được cấp Sổ đăng kư chủ nguồn thải, mỗi chủ nguồn thải sẽ được cấp một mă số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT) 

Sổ đăng kư chủ nguồn thải sẽ kèm theo một bộ hồ sơ đăng kư đầy đủ, hợp lệ đă nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục. 

Sổ đăng kư chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động. 

 

• Điều chỉnh đăng kư sổ Chủ nguồn CTNH 

 Chủ nguồn thải phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng kư chủ nguồn thải kèm theo các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sổ đăng kư hiện có đến CQCP trong các trường hợp sau:  

• Đă có Sổ đăng kư được cấp theo các quy định có trước Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT 

• Thay đổi, bổ sung loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH tối đa đăng kư phát sinh  

• Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (hay chủ sở hữu, điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.


Các dự án tiêu biểu
Dự án Trại nhân giống gà thả đồi năng suất, chất lượng cao
Dự án Khu du lịch sinh thái TRỌNG GIA


Dự án BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU GIANG


Dự án Khu trung tâm du lịch sinh thái


Dự án Trung tâm y tế an dưỡng LÁNG H̉A LẠC


Dự án Nhà hàng CAFETERIA


Dự án Nhà máy chế biến sữa DAIRYLAND CAVINA


Dự án Nhà máy sản xuất nước hoa quả & Kho bảo quản hàng nông sản


Dự án Khu biệt thự KHỞI THÀNH
Khu du lịch & giải trí CỬU LONG - TP. Bến Tre


Dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẮN LÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT ETHANOL VÀ CHẾ BIẾN BẮP PHỤC VỤ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Dự án Trạm nghiền xi măng ROLI


Dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NAM UBND HUYỆN NÚI THÀNH

Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE CHO TÀU CAO TỐC, TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ


Dự án NHÀ HÀNG CAFE FASHION


Trực tuyến
Tư vấn Lập dự án
Tư vấn Môi trường
Tư vấn Đăng kư nhăn hiệu
Hotline

0822 142 126
0903 649 782

Thống kê truy cập

Bản quyền © 2010 của www.lapduan.com Tất cả các quyền.