CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Các ṭa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh


Tổng hợp các ṭa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh :
(Tính đến quư I/2010)
alt
 
1.Saigon Bitexco Financial Tower - 269 m
2.Saigon M&C Plaza - 176 m
3.Saigon Times Square - 165 m

1. Saigon Trade Center - 145 m

2. Saigon Pearl Tower 1 - 135 m
3. Hung Vuong Plaza 1 - 120 m
4. Thuan Kieu Plaza II - 110 m
5. Thuan Kieu Plaza I - 110 m
6. Thuan Kieu Plaza III - 110 m
7. Saigon Centre 1 - 106 m
8. Sailing Tower - 105 m
9. The Manor Tower I -103 m
10. Tan Da Court - 95 m
11. An Dong Plaza - 95 m
12. Me Linh Point - 95 m
13. Sheraton Tower - 90 m
14. Diamond Plaza - 90 m
15. Gemadept Tower - 88 m
16. Bitexco Building - 85 m
17. Horizon Tower - 80 m
18. Phuc Thinh Mansion 9 80 m
19. Indochine Park Tower - 80 m
20. Fideco Tower - 80 m

can't open language file