CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Thương hiệu và Nhăn hiệu

Nhăn hiệu là dấu hiệu hữu h́nh có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, các cá nhân với nhauThương hiệu là h́nh tượng về một hàng hoá, dịch vụ, hoặc về một doanh nghiệp, gồm các dấu hiệu vô h́nh hoặc hữu h́nh

Có thể nói thương hiệu rộng hơn nhăn hiệu, đó không chỉ đơn thuần là các dấu hiệu phân biệt hàng hoá, dịch vụ mà cao hơn nhiều đó là h́nh ảnh về hàng hoá hoặc h́nh tượng về doanh nghiệp trong tâm trí của khách hàng, gắn liền với chất lượng hàng hoá và phong cách kinh doanh, phục vụ của doanh nghiệp.

Một nhà sản xuất thường được đặc trưng bởi một thương hiệu, nhưng ông ta có thể có nhiều nhăn hiệu hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Toyota là một thương hiệu, nhưng đi kèm theo có rất nhiều nhăn hiệu hàng hóa như Innova, Camry…

Xét về tính trực quan (phần nh́n thấy) th́ thương hiệu và nhăn hiệu là tương đồng bởi chúng cùng được sinh ra thông qua một cái tên, một biểu tượng. Nhưng xét về nội hàm và chức năng th́ chúng khác nhau, như 'Biti's' vừa là nhăn hiệu, vừa là thương hiệu.

Theo GS.TS Đặng Đ́nh Đào bản chất của thương hiệu là nhăn hiệu sau khi được thương mại hoá, bởi khi hăng quyết định đưa một sản phẩm/ dịch vụ (SP/DV) hoàn toàn mới ra thị trường, trước tiên hăng phải đặt tên (nhăn hiệu) cho nó đó để nhận biết và phân biệt với SP/DV khác trên thị trường và đăng kư bản quyền với Cục Sở hữu Công nghiệp. Lúc này thương hiệu chưa có, sau quá tŕnh thương mại hoá, ngày càng có nhiều người biết đến SP,DV của hăng, một phần của nhăn hiệu chuyển thành thương hiệu và khi nói về tên SP,DV của hăng người ta thường dùng thuật ngữ thương hiệu.

Thương hiệu sinh ra c̣n thể hiện sức cạnh tranh của nhà sản xuất trên thị trường và như vậy nó được sinh ra bởi thị trường, khác với nhăn hiệu được sinh ra bởi nhà sản xuất. Bitis' là một trong những hăng sản xuất giày dép rất thành công trong việc xây dựng thương hiệu mạnh.

Bên cạnh đó, phần nội hàm của thương hiệu là tương đối rộng và phức tạp, nó không những bao gồm cả nhăn hiệu, mà c̣n hàm chứa cả các yếu tố như sở hữu trí tuệ.

Một sự khác biệt nữa giữa hai khái niệm này là ngoài hai phần giống nhau là tên gọi (name) và biểu tượng (logo) th́ thương hiệu thường có khẩu hiệu (Slogan) đi kèm, chẳng hạn như, Bitis'- Nâng niu bàn chân Việt, Henniken – Chỉ có thể là Henniken..vv. Đôi khi người tiêu dùng biết đến khẩu hiệu nhiều hơn là thương hiệu.

Mặt khác, thương hiệu cũng có nhiều loại như: thương hiệu cá nhân, thương hiệu gia đ́nh, thương hiệu tập đoàn…

Qua phân tích và tổng hợp những ư kiến trên có thể đưa ra một nhận định mang tính trực quan và tương đối như sau: ''Thương hiệu là uy tín của nhăn hiệu và được sinh ra bởi thị trường''.

HOÀNG TRANG (Sưu tầm)

SOURCE: http://tamnhin.net


can't open language file