CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Yêu cầu hạn chế cho vay ngoại tệ

Trong buổi làm việc với 5 Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và 11 NHTM cổ phần cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cuối tuần trước, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đă chỉ đạo các nội dung về các giải pháp về tiền tệ và ngoại hối trong 2 tháng cuối năm 2010 nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu đề ra cho năm 2010.

Theo đó, các ngân hàng phải tập trung vốn phục vụ sản xuất; Đảm bảo thanh khoản; Tăng cường biện pháp nhằm giảm cầu và tăng cung ngoại tệ; Thực hiện can thiệp, bán đầy đủ ngoại tệ đối với các nhu cầu thiết yếu nhằm b́nh ổn thị trường ngoại tệ, duy tŕ ổn định tỷ giá, góp phần hạn chế nhập siêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, thứ nhất, vấn đề cấp bách, hàng đầu là tập trung vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án phát triển điện, các nhu cầu vốn để cung ứng hàng hoá và dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011; đồng thời xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lăi tiền vay, cho vay mới nhằm hỗ trợ các vùng chịu ảnh hưởng của băo lũ vừa qua.

Thứ hai, từ nay đến cuối năm, các NHTM phải tập trung đảm bảo thanh khoản, do đó cần xem xét, điều chỉnh lại cơ cấu tín dụng cho phù hợp với t́nh h́nh hoạt động của ngân hàng; giảm bớt đối tượng phi sản xuất.

Thứ ba, các tổ chức tín dụng thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Thông tư 13 ban hành ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng và Thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư 13.

Thứ tư, các Tổ chức tín dụng tăng cường biện pháp nhằm giảm cầu và tăng cung ngoại tệ. Hạn chế cho vay bằng ngoại tệ, kể cả bằng tiền đồng Việt Nam mua ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, hàng tiêu dùng không khuyến khích nhập khẩu và các máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đă sản xuất được.

Kiểm soát việc thanh toán ngoại tệ đối với nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng theo quy định nói trên của Bộ Công thương, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và mua bán ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

NHNN sẽ thành lập Tổ giám sát để kiểm soát chặt chẽ việc cho vay và thanh toán ngoại tệ của các NHTM;

Thứ năm, thực hiện can thiệp, bán đầy đủ ngoại tệ đối với các nhu cầu thiết yếu có chọn lọc trên cơ sở báo cáo ḍng tiền ngoại tệ ra, vào hàng ngày, hàng tuần của NHTM nhằm b́nh ổn thị trường ngoại tệ, duy tŕ tỷ giá ổn định, góp phần hạn chế nhập siêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

(Theo VNN/ NHNN)

can't open language file