Lỗi xả thải ra môi trường, khung pháp lý và mức xử phạt

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có đủ điều kiện để xử lý trực tiếp nước thải. Vì vậy, các doanh nghiệp này buộc phải xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, họ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xả nước thải.

Ngày đăng: 22-12-2021

737 lượt xem

Lỗi xả thải ra môi trường, khung pháp lý và mức xử phạt

Xả thải bất hợp pháp

Có đủ nước sạch là quan trọng đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, đôi khi các chất hóa học, chất thải, và các ô nhiễm khác lại trôi vào các con suối và sông, làm cho nước không còn an toàn cho các gia đình. Khi điều này xảy ra, do cố ý hoặc do tình cờ, nó được gọi là xả thải bất hợp pháp.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) định nghĩa việc xả thải bất hợp pháp (hoặc bất hợp pháp) là bất kỳ hoạt động xả thải ra môi trường nào vào hệ thống cống thoát nước mưa không hoàn toàn bằng nước mưa, đường xá, bãi đậu xe và nhà đến các vùng nước tự nhiên. Cơ sở hạ tầng này khác với hệ thống cống vệ sinh dẫn nước thải từ nhà hoặc cơ sở kinh doanh của bạn (ví dụ: từ bồn rửa, nhà vệ sinh hoặc thoát sàn) đến nhà máy xử lý nước thải. Các cống thoát nước mưa đưa nước chưa qua xử lý trực tiếp ra suối và hồ. Mục đích của cơ sở hạ tầng thoát nước mưa là chuyển nước mưa ra khỏi đường phố và các tòa nhà một cách hiệu quả nhất có thể để ngăn lũ lụt. Khi nước mưa đi vào cống thoát nước mưa, nó có thể dễ dàng mang theo ô nhiễm từ các bãi đậu xe, đường phố và bãi cỏ, chẳng hạn như rác, dầu hoặc phân bón. Sự ô nhiễm như vậy có liên quan đến các tác động tiêu cực đến sức khỏe và môi trường đối với các nguồn nước mà chúng ta sử dụng để làm nước uống, đánh bắt cá, bơi lội.

Trên khắp thế giới, những thập kỷ gần đây đã chứng kiến ​​quy mô lớn và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Xử lý nước thải tập trung thường được coi là giải pháp mong muốn nhất để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt tại các trung tâm đô thị đang phát triển. Những giải pháp này dựa vào các giải pháp cơ sở hạ tầng và xử lý rộng rãi và thường đắt tiền đòi hỏi sự quản lý kỹ thuật của chuyên gia để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Có ý kiến ​​cho rằng thách thức về tính bền vững của đô thị do điều kiện vệ sinh không đầy đủ, chất lượng nước suy giảm và căng thẳng về nước gia tăng được đáp ứng tốt nhất thông qua các phương pháp tiếp cận tổng hợp và đa trung tâm bao gồm các giải pháp dựa vào thiên nhiên, quy mô cộng đồng và hệ thống do cộng đồng quản lý.

Để xả nước thải ra môi trường cần phải xin phép và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Dưới đây là những điều kiện và thủ tục cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

 

 

Tiêu chuẩn xả nước thải

Tiêu chuẩn xả nước thải được thiết lập (ít nhất) ở cấp quốc gia cho các hệ thống xử lý tập trung cho các môi trường tiếp nhận nổi bật. Đặc điểm chính của thủy vực từ góc độ xả thải là khả năng đồng hóa của nó, tức là lượng ô nhiễm tối đa có thể được pha loãng hoặc phân hủy mà không ảnh hưởng đến các mục đích sử dụng tốt nhất đã được xác định sơ bộ. Tiêu chuẩn xả thải có thể dựa trên nồng độ hoặc dựa trên tải trọng. Tiêu chuẩn dựa trên nồng độ là tiêu chuẩn phổ biến nhất và quy định khối lượng chất ô nhiễm cho phép trên một lít. Một hạn chế của tiêu chuẩn dựa trên nồng độ có thể là nó không thúc đẩy quá trình xử lý nước thải, vì có thể sử dụng phương pháp pha loãng để đáp ứng tiêu chuẩn xả thải. Các tiêu chuẩn ban đầu được phát triển ở Anh dựa trên nồng độ - mặc dù các tiêu chuẩn đó giả định độ pha loãng tối thiểu 8 lần trong thủy vực tiếp nhận. Hầu hết các quốc gia ở miền Nam toàn cầu đã áp dụng các tiêu chuẩn xả thải từ miền Bắc toàn cầu và chúng chưa được phát triển cho phù hợp với bối cảnh địa phương của họ.

Các tiêu chuẩn dựa trên tải trọng, như được áp dụng ở Việt Nam, hài hòa các khái niệm về chất lượng nước xung quanh và xả thải thông qua mô hình hóa rủi ro của thủy vực. Tổng Tải trọng Hàng ngày Tối đa (TMDL) phân bổ giá trị ngưỡng cho một chất ô nhiễm sẽ đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước mong muốn dựa trên sở thích của các bên liên quan đối với việc sử dụng vùng nước đó. Các tiêu chí về ngăn ngừa độc tính (sinh thái) dựa trên cả tác dụng ngắn hạn và dài hạn. Các quốc gia tính toán TMDL cho các vùng nước của họ dựa trên bằng chứng giám sát và mô hình chất lượng nước. TMDL được sử dụng để cấp giấy phép xả thải trong lưu vực và mô hình rủi ro bao gồm các biến thể của dòng chảy từ dòng chảy hàng ngày thấp nhất xảy ra 10 năm một lần (đối với các tác động cấp tính) và 10 năm một lần được tính trung bình trong khoảng thời gian 7 ngày liên tiếp ( đối với các hiệu ứng mãn tính)

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì ?

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có đủ điều kiện để xử lý trực tiếp nước thải. Vì vậy, các doanh nghiệp này buộc phải xả nước thải ra môi trường. Tuy nhiên, họ cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xả nước thải. Hồ sơ cấp phép xả nước thải là quá trình lập báo cáo phân tích, đánh giá ảnh hưởng của việc xả nước thải vào môi trường nước tiếp nhận (hay còn gọi là nguồn nước), từ đó đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý phù hợp nhằm đảm bảo các điều kiện của nước thải tuân thủ theo đúng pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ngoài ra, việc xin giấy phép xả nước thải giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý tốt hơn chất lượng nước thải đầu ra của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo vệ môi trường, đặc biệt là nguồn nước.

Xả nước thải bị phạt như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường sẽ chịu một trong hai hình phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định của pháp luật. Với hình thức phạt tiền, khung hình phạt lên đến 2 tỷ đồng cho mỗi lần vi phạm. Cụ thể công ty xả nước thải ra sông gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tối đa đối với một vi phạm đối với cá nhân là 1 tỷ đồng và đối với tổ chức là 2 tỷ đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Ngoài ra, có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung khác như: đình chỉ hoạt động doanh nghiệp có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi môi trường bị ô nhiễm do vi phạm gây ra hoặc buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm theo quy định.

 

 

Ý kiến nêu rõ, việc tăng mức xử phạt cũng sẽ được áp dụng khi vùng biển quốc gia bị khai thác, sử dụng hoặc khai thác mà không có chức danh tương ứng hoặc để ngăn chặn hoặc cản trở các chuyến thăm, thanh tra, khảo sát, xác minh và kiểm tra do các cơ quan tương ứng thực hiện.

Tương tự, đối với việc không tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong các chức danh nhượng quyền, phân bổ hoặc cấp phép xả thải vào nguồn nước và khi gây thiệt hại môi trường đáng kể hoặc tạo ra sự mất cân bằng, về tài nguyên nước; nước thải, trong số những người khác.

Nó được quy định rằng tiền phạt sẽ tương đương với giá trị hàng ngày của Đơn vị đo lường và cập nhật có hiệu lực tại thời điểm vi phạm được thực hiện, và trong số tiền mà hành vi phạm tội đã thực hiện xứng đáng.

Dự thảo nghị định kết hợp nghĩa vụ của bất kỳ pháp nhân hoặc pháp nhân nào, người xả nước thải cho cơ quan tiếp nhận, phải áp dụng việc sử dụng vật liệu phân hủy sinh học trong quy trình công nghiệp của họ.

Nó chỉ ra rằng ô nhiễm liên tục và vĩnh viễn được thực hiện cho các vùng nước là một thực tế, vì vậy cần thiết lập các cơ chế góp phần cải thiện các quy trình của ngành công nghiệp để tái sử dụng nước mà họ xả ra.

Có báo cáo rằng ở Việt Nam, 70% sinh vật sống trong nước bị ô nhiễm; trung bình mỗi ngày sự cố tràn dầu của Pemex là 1,3%. Một ví dụ được đưa ra rằng trong một con sông duy nhất, một nghìn 90 chất độc hại đã được tìm thấy, nhưng trong số đó chỉ có chín chất được quy định.

Ai phải nộp đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước?

Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3 / ngày đêm phải báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước.

Có một số trường hợp không cần thiết phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước:

- Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;

- Nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quy mô không quá 5m3 / ngày đêm và không có hóa chất độc hại, chất phóng xạ;

- Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung;

- Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với lưu lượng không quá 10.000m3 / ngày đêm hoặc hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ.

Điều kiện cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Công ty xả nước thải ra sông, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có thông báo, lấy ý kiến ​​của đại diện cộng đồng, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Có đề án, báo cáo phù hợp với quy mô tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với công suất nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông tin, dữ liệu phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

- Có trang thiết bị, nhân lực hoặc hợp đồng thuê tổ chức, cá nhân có năng lực vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát hoạt động xả nước thải trong trường hợp đã có công trình xả nước thải.

- Có phương án bố trí thiết bị, nhân lực để thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát hoạt động xả nước thải trong trường hợp không có công trình xả nước thải.

- Đối với cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 10.000 m3 / ngày đêm trở lên phải có phương án, phương tiện, thiết bị ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước và thực hiện giám sát xả nước thải theo quy định.

 

 

Xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:

- Đơn xin giấy phép;

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo tình hình xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp nước thải đang xả vào nguồn nước;

- Kết quả phân tích chất lượng nước tiếp nhận tại nơi xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp xả nước thải. Thời gian lấy mẫu trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 3 tháng.

- Bản đồ khu vực xả nước thải.

Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước thì nộp hồ sơ xin cấp phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Quy trình thực hiện xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

- Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.

- Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.

- Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của công ty xả nước thải ra sông và phân tích tại phòng thí nghiệm

- Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…

- Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)

- Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước - thải): chế độ thủy văn.

- Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.

- Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm

- Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.

- Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.

- Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.

- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

- Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt lập hồ sơ xả thải.

Thời hạn cấp giấy phép xử lý nước thải

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết phải kiểm tra thực tế và thành lập hội đồng để thẩm định các báo cáo.

 

Xem thêm Cách xử lý bùn thải cho các khu công nghiệp tại Việt Nam

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1