DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Đầu tư dự án xây dựng tổ chức chứng nhận VietGap trong lĩnh vực trồng trọt

  07-10-2022 // 150 lượt xem

  Nhà đầu tư đảm bảo thực hiện dự án với quy mô dự án đầu tư Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGap trong lĩnh vực trồng trọt, phù hợp theo quy mô, diện tích khu vực mời gọi đầu tư và phù hợp với chức năng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh theo quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan, tuân thủ các chỉ tiêu chính về quy hoạch xây dựng.

  Chi tiết →

 • Mẫu thuyết minh dự án đầu tư khu du lịch

  15-09-2022 // 198 lượt xem

  Tư vấn lập dự an đầu tư xây dựng công trình khu du lịch núi Ba Hòn tỉnh Bình Thuận. Công ty chuyên lập dự án đầu tư chuyên nghiệp - Minh Phuong Corp. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 649 782. hoặc gửi mail về: nguyenthanhmp156@gmail.com. Mẫu thuyết minh dự án đầu tư khu du lịch.

  Chi tiết →

 • Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống máy in Offset cho nhà máy In

  03-08-2022 // 189 lượt xem

  Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương Đầu tư bổ sung hệ thống máy in Offset cho Nhà máy In Hà Nội.

  Chi tiết →

 • Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

  09-05-2022 // 316 lượt xem

  Trước khi bắt đầu bước vào một dự án, thiết kế quy hoạch chi tiết là điều kiện đầu tiên quyết định để xây dựng công trình, chuẩn bị các điều kiện về không gian cần thiết. Vì vậy, quy hoạch chi tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tổng thể một dự án, là đòn bẩy giúp thực thi các phương án đã đề ra trước đó. Quyết định dẫn đến thành công một dự án.

  Chi tiết →

 • Quy trình thiết kế quy hoạch khu đô thị

  09-05-2022 // 368 lượt xem

  Quy trình thiết kế quy hoạch chi tiết khu đô thị được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Thời gian quy hoạch sẽ được xác định dựa trên các cơ sở về thời hạn quy hoạch phân khu theo yêu cầu của đầu tư và quản lý.

  Chi tiết →

 • THIẾT KẾ QUY HOẠCH

  06-05-2022 // 307 lượt xem

  Thiết kế quy hoạch là điều kiện đầu tiên quyết định để xây dựng công trình, đóng vai trò quan trọng trong một dự án xây dựng chuẩn bị các điều kiện về không gian cần thiết. Mục tiêu công việc của các nhà quy hoạch, kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế xây dựng công trình là như nhau. Với sự phát triển của xã hội loài người, sự kết hợp hữu cơ và cộng tác sáng tạo của ba bộ môn này tất yếu sẽ thúc đẩy việc xây dựng môi trường vật chất lên một tầm cao hơn.

  Chi tiết →

 • Dự án công nghiệp tái chế phốt pho từ nước thải và các ví dụ điển hình ở nước ngoài

  24-02-2022 // 327 lượt xem

  Các nhà máy xử lý nước thải có thể tái chế phốt pho bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau, bao gồm từ chất lỏng khử nước bùn, chất lỏng thượng nguồn được tiêu hóa kỵ khí của bùn và tro từ bùn.

  Chi tiết →

UA-179584089-1