Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn môi trường

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và trở thành một tập đoàn vững mạnh trong các lĩnh vực hoạt động của mình.

 • Dịch vụ làm giấy phép môi trường nhà máy sản xuất đất giàu dinh dưỡng

  29-01-2024 // 90 lượt xem

  Hồ sơ giấy phép môi trường nhà máy sản xuất đất giàu dinh dưỡng quy mô 450 tấn /ngày. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt; Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng

  Chi tiết →

 • Mẫu báo cáo ĐTM dự án xây dựng nhà máy chế biến chè

  19-01-2024 // 125 lượt xem

  Dự án Xây dựng nhà máy chế biến chè công suất 600 tấn chè thành phẩm/năm, với diện tích 3,19 ha, gồm: Nhà làm việc và điều hành, nhà xưởng, kho chứa thành phẩm và vật tư, nhà ở công nhân, nhà bảo vệ, nhà kiểm tra chất lượng (KSC), sân đường nội bộ, sân phơi, gara xe, nhà vệ sinh công cộng, hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ khác; dây chuyền máy móc, thiết bị chế biến chè

  Chi tiết →

 • Lập giấy phép môi trường nhà máy sản xuất trọn gói 2024

  16-01-2024 // 159 lượt xem

  Quy định cấp giấy phép môi trường mới nhất trọn gói năm 2024. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà máy sản xuất văn phòng phẩm được lập theo hướng dẫn của Phụ lục IX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

  Chi tiết →

 • BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP NÂNG CÔNG SUẤT TỪ 3000 TẤN/NĂM LÊN 5460 TẤN/NĂM

  06-01-2024 // 166 lượt xem

  Dịch vụ giấy phép môi trường - Dự án Nhà máy công nghiệp nâng công suất từ 3.000 tấn/năm lên 5.460 tấn/năm thuộc Nhóm II có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường được quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.

  Chi tiết →

 • Lập báo cáo de xuất cấp giấy phép môi trường trại heo hậu bị

  31-05-2023 // 473 lượt xem

  Để đảm bảo môi trường không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, việc cấp giấy phép môi trường cho trang trại chăn nuôi heo là cần thiết. Lậ[p báo cáo này đề xuất việc cấp giấy phép môi trường cho trang trại chăn nuôi heo hậu bị với mục tiêu bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

  Chi tiết →

 • Mẫu giấy phép môi trường cơ sở sản xuất nước mắm Anh Kí

  27-05-2023 // 445 lượt xem

  Mục đích Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm được lập nhằm đề xuất việc cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường để đảm bảo hoạt động sản xuất của chúng tôi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

  Chi tiết →

 • Mẫu giấy phép môi trường dự án cải tạo trung tâm y tế

  12-05-2023 // 559 lượt xem

  Báo cáo thực hiện theo mẫu tại Phụ lục XI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 - Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mua sắm trang thiết bị tại trung tâm y tế huyện. Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định cua pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên là đối tượng phải có giấy phép môi trường.

  Chi tiết →

UA-179584089-1