Môi trường đầu tư

Thông tin về các dự án đầu tư

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Thông tin vế các dự án đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất phải được đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, bao gồm: các công trình dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt;

  30 Tin tức 38,507 lượt xem

 • DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  Dịch vụ lập báo cáo tác động môi trường (ĐTM) góp phần giảm tác động môi trường, điều cần thiết là khi thiết kế một dự án đầu tư xây dựng công trình, những gì đã xuất hiện trong quá trình thực hiện phải được tính đến và tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường là công cụ đo lường kết quả đó

  2 chuyên mục

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÁCH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ CÁCH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể,

  21 Tin tức 25,192 lượt xem

 • DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Để thực hiện dự án đầu tư chủ dự án phải cung cấp giấy tờ chứng minh năng lực kinh nghiệm của Nhà đầu tư (danh mục các dự án đã và đang thực hiện, tổng mức đầu tư từng dự án kèm thuyết minh);

  22 Tin tức 30,486 lượt xem

 • TƯ VẤN THẦU

  TƯ VẤN THẦU

  Lập hồ sơ mời thầu và tư vấn hồ sơ dự thầu cho các gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, gói thầu thiết kế quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công và gói thầu mua sắm hàng hóa

  2 chuyên mục

 • THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

  THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

  Thiết kế công trinh là kế hoạch chi tiết và các thông số kỹ thuật; xây dựng kế hoạch là một quá trình xác định các hoạt động và các nguồn lực cần thiết để làm cho việc thiết kế một thực tế vật lý. Do đó, xây dựng là việc thực hiện một thiết kế hình dung bởi kiến trúc sư và kỹ sư đưa ra theo tư duy sáng tạo của mình.

  2 chuyên mục

UA-179584089-1