CTY CP TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

Số: 2909/TTr-MP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2022

Mẫu tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Nhà Xuất Bản Giáo Dục tại Thành phố Hồ Chí Minh

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu số ngày 22/09/2022 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Minh Phương lập;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ký ngày giữa Nhà Xuất Bản Giáo Dục và Công ty TNHH Thang máy.

2. Quá trình thương thảo hợp đồng

a) Bên mời thầu mô tả quá trình thương thảo, tóm tắt các nội dung thương thảo hợp đồng:

- Thư mời nhà thầu đến thương thảo số;     

- Ngày tháng tiến hành thương thảo:  

- Các vấn đề trong quá trình thương thảo: Không.

b) Lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình hoàn thiện, ký kết hợp đồng: Không.

3. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT và nội dung thương thảo với nhà thầu Công ty TNHH Thang máy, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương kiến nghị Nhà Xuất Bản Giáo Dục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thang máy;

- Giá đề nghị trúng thầu:  749.100.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi chín triệu một trăm đồng), đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các dịch vụ liên quan;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày;

- Tài liệu gửi kèm theo: báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia, biên bản thương thảo hợp đồng, tờ trình, quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Tư vấn lập dự án xin chủ trương

Tư vấn dự án đầu tư

- Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư

- Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Thi công Dự án Khoan ngầm

- Viết Hồ sơ Môi trường

+ Giấy phép Môi trường

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ĐTM

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0903 649 782

Hoặc gửi về email: nguyenthanhmp156@gmail.com