DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Báo cáo giám sát môi trường

  Báo cáo giám sát môi trường

  Các công trình được đưa vào nghiên cứu điển hình, bao gồm việc xem xét các tài liệu thiết kế hiện tại cho việc giám sát môi trường, kế hoạch làm việc, tài liệu xây dựng và đơn xin cấp phép cho các hoạt động xây dựng, cũng như một phần nghiên cứu thực địa.

  2 Tin tức 1,416 lượt xem

 • Đề án bảo vệ môi trường

  Đề án bảo vệ môi trường

  1 Tin tức 603 lượt xem

UA-179584089-1