Kỹ thuật khoan ngầm kéo ống

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển công nghệ khoan ngầm và trở thành một tập đoàn vững mạnh trong các lĩnh vực này

UA-179584089-1