Dự án trồng cây dược liệu

Dự án trồng cây dược liệu và Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc, Dự án kinh doanh trung tâm dưỡng lão và trang trại trồng cây dược liệu quý, Thủ tục xin phép làm Trang trại trồng cây dược liệu quý. Quy hoạch Trang trại trồng cây dược liệu quý, Tiêu chuẩn thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý, Quy hoạch và thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý Bản vẽ Trang trại trồng cây dược liệu quý

Dự án trồng cây dược liệu

  • Mã SP:DA LD
  • Giá gốc:58,000,000 vnđ
  • Giá bán:52,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án trồng cây dược liệu 

MỤC LỤC dự án đầu tư

Dự án trồng cây dược liệu và Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc, Dự án kinh doanh trung tâm dưỡng lão và trang trại trồng cây dược liệu quý, Thủ tục xin phép làm Trang trại trồng cây dược liệu quý. Quy hoạch Trang trại trồng cây dược liệu quý, Tiêu chuẩn thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý, Quy hoạch và thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý Bản vẽ Trang trại trồng cây dược liệu quý

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Thời hạn đầu tư: 5

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 6

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 8

II.1. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang 8

II.1.1. Vị trí địa lý và thuận lợi 8

II.2. Nhu cầu sử dụng dược liệu trên thế giới 11

II.2 Giới thiệu chung về tình hình phát triển của ngành Dược Việt Nam. 12

2.2. Tiềm năng nguồn dược liệu Việt Nam 13

3. Dự báo nhu cầu dược liệu trong nước và trên thế giới trong thời gian tới. 16

3.2. Dự báo khả năng công nghệ sản xuất dược liệu. 17

2.3. Tình hình phát triển trồng mới cây dược liệu. 18

II.3. Cây dược liệu Phú Quốc và công dụng của cây dược liệu 21

II.4. Phân tích đánh giá khái quát thị trường trung tâm dưỡng lão. 21

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 24

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 24

III.2. Mục tiêu đầu tư 25

III.2.1. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu 26

III.2.2. Sự cần thiết đầu tư 27

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 28

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 28

IV.1.1. Khí hậu thời tiết 28

IV.2. Hệ thống thoát nước mặt 36

IV.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 36

IV.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 36

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 37

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 38

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 39

IV.4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 39

Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất 39

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 40

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 41

V.1. Hình thức đầu tư 41

V.2. Qui mô đầu tư 41

V.2.1. Diện tích Khu Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc 42

V.2.2. Diện tich khu trồng và bảo tồn cây dược liệu 42

V.3. Lựa chọn mô hình đầu tư 42

V.3.1. Giải pháp xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng 43

V.3.2. Giải pháp xây dựng Khu trung tâm dưỡng lão 43

Giải pháp quy hoạch và kiến trúc 45

1.2. Thông số xây dựng các hạng mục công trình 45

1.4 Tổ chức xây dựng 46

V.3.3. Hạ tầng kỹ thuật 46

V.3.4. Giải pháp về công nghệ và máy móc thiết bị trung tâm dưỡng lão 49

V.4. Các loại cây dược liệu dự kiến trồng theo dự án 49

V.1.2. Kỹ thuật trồng và thu hoạch một số cây dược liệu chính 54

Kỹ Thuật Trồng Cây Ba Kích 54

Kỹ thuật trồng và chăm sóc củ mài (Hoài Sơn) 63

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Đại Quang: 70

V.5. Quy trình trồng và chế biến dược liệu 71

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP BẢO TỒN RỪNG TỰ NHIÊN 76

VI.1. Quy hoạch bảo vệ và bảo tồn hệ động thực vật rừng 76

VI.2. Thiết kế hệ thống đường ranh cản lửa: 78

VI.3. Giải pháp khai thác, tỉa thưa rừng trồng xen cây dược liệu   79

VI.4. Giải pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng đặc dụng 80

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 83

VII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 83

VII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 83

VII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 83

VII.4. Phương án thi công xây dựng 84

VII.5. Giải pháp thi công xây dựng 84

VII.6. Giải pháp trồng và bảo tồn cây dược liệu 85

VII.7. Hình thức quản lý dự án 85

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC 86

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường 86

VIII.1.1. Giới thiệu chung 86

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 86

VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 88

VIII.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 91

VIII.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 92

VIII.1.6. Kết luận 94

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 95

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 95

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 95

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 95

IX.2.2. Chi phí thiết bị 95

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án 96

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 96

IX.2.5. Chi phí khác 97

IX.2.6. Dự phòng chi 97

IX.2.7. Lãi vay của dự án 97

IX.3. Tổng mức đầu tư 97

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 102

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 102

X.1. Tiến độ sử dụng vốn 102

X.2. Phương án hoàn trả vốn vay 103

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 105

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 105

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 114

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 114

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 115

XII.1. Kết luận 115

XII.2. Kiến nghị 115

 

CHƯƠNG I: 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty :  Công ty Cổ phần Đầu tư Khương Thịnh

- Địa chỉ       :   54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

- Điện thoại     :    (+84)   028 62993399;  

- Đại diện        :     Nguyễn Đăng Anh Duy     ; Chức vụ:  Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, du lịch và dịch vụ…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126    ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Khu bảo tồn cây dược liệu và Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc.

- Địa điểm: Tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quỹ đất của dự án 200.026,4 m2 bao gồm:

ü Đất rừng đặc dụng diện tích là …. Ha của rừng quốc gia Phú Quốc.

ü Đất rừng quốc gia do BQL rừng quản lý là khoảng ….Ha.

- Mục tiêu đầu tư: Khu bảo tồn cây dược liệu và Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình khu bảo tồn rừng phòng hộ và rừng đặc dụng giao cho chủ đầu tư quản lý với các loại hình khai thác như: Trồng và bảo tồn cây dược liệu dưới tán rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng cây dược liệu tại các khu đất trống, đồi trọc, du lịch sinh thái thăm quan khu trồng cây dược liệu, Trung tâm dưỡng lão,… cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển tổng thể của vùng.

- Đầu tư xây dựng trung tâm dưỡng lão chất lượng cao với trang bị y tế hiện đại, phòng khám đông y khoảng 10 giường, phục vụ khám chữa bệnh và điều trị nội trú và điều dưỡng ngắn ngày cho người cao tuổi, khách du lịch và người dân địa phương.

- Phát triển mô hình trang trại trồng các loại cây dược liệu chất lượng cao dưới tán rừng phòng hộ.

- Phát triển các của hàng kinh doanh sản phẩm dược liệu từ trang trại cung cấp cho thị trường khu vực Nam bộ các vùng lân cận và trên toàn quốc.

Đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Vietgap để xin cấp chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng nhăn cung cấp sản phẩm vào hệ thống các siêu thị và nhà thuốc, cơ sở sản xuất thuốc đông dược.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 130.000.000.000 đồng

Bằng Chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng.

-  Trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khương Thịnh là 39 tỷ đồng, vốn vay thương mại 91 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019.

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2021.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Khương Thịnh trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay thương mại.)

I.1.1. Giải pháp xây dựng Khu trung tâm dưỡng lão

Xã hội ngày càng phát triển cùng với những nhu cầu về du lịch, dịch vụ con người cũng quan tâm hơn tới việc chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt nhu cầu về nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người già ngày càng tăng. Trong khi đó ở VN hiện nay những dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người già còn rất ít, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu.

      Kinh tế phát triển cuộc sống hiện đại, con cái dù muốn hay không đều không có đủ thời gian để chăm sóc ông bà cha mẹ một cách chu đáo được, xu thế là đưa người già đến các khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe là xu thế tất yếu trong tương lai. Hiện nay quan niệm xã hội người phương đông nói chung và Việt Nam nói riêng việc đưa ông bà cha mẹ ra ở riêng, đến các Viện dưỡng lão là bất hiếu nên họ vẫn còn rụt rè.

      Đứng trước thực trạng đó, ban quản lí dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đề ra giải pháp:

+ Xây dựng khu nghỉ dưỡng hiện đại, y tế tốt, có phòng sinh hoạt chung, văn nghệ cho người già để làm giàu đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Điều đó giúp cho con cái có thể yên tâm gửi cha mẹ ông bà mình đến đó.

+ Không sử dụng tên gọi Viện Dưỡng Lão để giảm nhẹ sự kì thị và được mọi người chấp nhận dễ chấp nhận hơn.

+ Xây dựng tiện đường giao thông để con cái có thể đến thăm người cao tuổi dễ dàng hơn.

      Với mục tiêu khai thác được tối đa nguồn cầu của thị trường. Dự án được thiết kế để có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các khách hàng mục tiêu. Trong khu nghỉ dưỡng sẽ có nhiều phòng với mức chi phí khác nhau, dịch vụ khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn.

      Thị trường có ba đối thủ cạnh tranh. Như vậy số đối thủ cạnh tranh là không nhiều, ít tính cạnh tranh vì số đối thủ cạnh tranh là không nhiều bên cạnh đó khu nghỉ chủ yếu để phục vụ những người có thu nhập khá. Những người có thu nhập cao thì chưa hài lòng với cơ sở vật chất hiện có ở các Viện Dưỡng Lão này.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp các dịch vụ chính như sau:

- Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

+ Khu y tế: gồm các phòng khám chữa bệnh đông y và phục hồi chức năng. Trong mỗi phòng đều có các trang thiêt bị tiên tiến với sự chăm sóc của đội ngũ bác sỹ nhân viên có chuyên môn cao.

+ Khu nghỉ dưỡng: gồm nhiều dãy nhà khác nhau, mỗi dãy nhà đều có nhiều phòng với trang thiết bị tiện nghi phù hợp nhằm tạo ra sự thoải mái và thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Các dãy nhà được xây trong các khuôn viên thoáng đãng có nhiều cây xanh tạo nên không gian sống tốt nhất phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày. Ngoài ra còn có khu nhà khách phục vụ nhu cầu của các đối tượng là người nhà lên thăm.

+ Dịch vụ du lịch sinh thái: tổ chức các chuyến tham quan dã ngoại cho người cao tuổi tới các Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái gần đó và các chuyến picnic nhỏ ở ngay trong khu vực của dự án như đi bộ, tắm biển….

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa mang tính truyền thống và chứa đựng màu sắc dân gian. Tổ chức các cuộc thi thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi.

Giải pháp quy hoạch và kiến trúc

  *Mô tả chung: Trung tâm dưỡng lão có một cổng chính đón khách từ đường giao thông lớn tới bãi đậu xe chung. Từ cổng chính rẽ trái là khu y tế, rẽ phải là khu nhà nghỉ dưỡng, đi thẳng là khu sinh hoạt văn hóa tập thể. Đi sâu vào bên trong sẽ là khu sinh thái, vườn cây dược liệu...

- Phân khu mặt bằng của dự án bao gồm

+ Diện tích đất bằng 5ha;   

1.2. Thông số xây dựng các hạng mục công trình

      a. Khu y tế  bao gồm các hạng mục:

- Khối điều hành và khu dành cho y bác sỹ.

- Đăng kí và thanh toán phí khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

- Khối phòng bệnh + khuôn viên cây xanh.

· Khu phòng khám đông y:

- Diện tích 600 m2, số lượng: 10 phòng

- Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite. Được bố trí các phòng khám đông y và các phòng chức năng.

· Nhà bảo vệ

· Cổng và hàng rào

  b. Khu nhà nghỉ dưỡng: 2000 m2

     -   Gồm 4 dãy nhà mỗi nhà có 20 phòng, trong đó có 10 phòng đơn và 10 phòng 4 giường. Trong đó có 5 dãy dành cho người cao tuổi và một nhà khách.

       - Cải tạo cảnh quan xung quanh. Xây dựng một vườn, rau xanh, cây ăn quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ cho người cao tuổi.

      c. Khu sinh hoạt tập thể gồm

 - 1 phòng cho tập thể dục. 1 hội trường lớn phục vụ cho các buổi sinh hoạt tập thể.

      d. Khu nhà xưởng sơ chế dược liệu

·   Xưởng sơ chế và chế biến sản phẩm dược liệu sau thu hoạch:

- Số lượng gồm 1 kho, diện tích 500 m2

- Kết cấu: nhà xưởng công nghiệp khẩu độ 10 m dài 25 m, chiều cao đỉnh cột 6m. Nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng BTCT. Mái lợp tôn, trụ sắt, giằng gió…

· Nhà điều hành, cửa hàng, nhà kho:

- Diện tích 300 m2.

- Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite. Được bố trí các phòng làm việc và các phòng chức năng.

e. Khu biệt thự dưỡng lão: 15.000 m2

- Bao gồm 30 biệt thự dưỡng lão phục vụ cho người cao tuổi và khách du lịch đến nghỉ dưỡng và khám chữa bệnh đông y.

   1.3. Kỹ thuật xây dựng các hạng mục công trình

      a. Khu chăm sóc sức khỏe, nhà nghỉ, phòng khám đông y:

      - Giải pháp móng: do tải trọng chân cột khá lớn nên phải dùng móng BTCT.     

      - Giải pháp kiến trúc tổng thể: khung BTCT chịu lực là chủ yếu, tường gạch bao.

      b. Khu nghỉ dưỡng

      Sử dụng chủ yếu là nguyên liệu gỗ, thiết kế 1 tầng

      c. Cổng chính

      Chủ yếu là bê tông cốt thép. Cổng xây quy mô lớn với cột cao 7,2m. Tải trọng chân cột không lớn nên có thể sử dụng giải pháp móng nông.

1.4 Tổ chức xây dựng

Dự án trồng cây dược liệu và Trung tâm dưỡng lão Khương Thịnh Phú Quốc, Dự án kinh doanh trung tâm dưỡng lão và trang trại trồng cây dược liệu quý, Thủ tục xin phép làm Trang trại trồng cây dược liệu quý. Quy hoạch Trang trại trồng cây dược liệu quý, Tiêu chuẩn thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý, Quy hoạch và thiết kế Trang trại trồng cây dược liệu quý Bản vẽ Trang trại trồng cây dược liệu quý

      a. San nền: Toàn bộ diện tích đất bằng được san nền và làm phẳng bằng cát sau đó đổ bê tông, lát gạch đá. Cần san nền một số công trình xây dựng chính.

Xem thêm dự án đầu tư 

Hình thức đầu tư  

-  Đầu tư xây dựng mới Trồng rừng và cây dược liệu kết hợp Khu du lịch sinh thái dưới tán rừng là cơ sở du lịch sinh thái nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng mới kết hợp trồng và quản lý rừng phòng hộ phù hợp với các tiêu chuẩn về du lịch, môi trường...

- Đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái trên khu đất 140 Ha. Áp dụng giải pháp xây dựng công trình kiến trúc thân thiện môi trường, sinh thái, mang đặc sắc văn hóa nhưng không làm mất đi tính trang nhã, tiện dụng và bảo tồn các loại cây rừng.

          Diện tích mặt bằng khu du lịch dự kiến

1. Quy mô và tính chất:

- Diện tích đất: 140 Ha.

- Công suất phục vụ: khoảng 500 – 1.000 người/ngày.

- Tính chất quy hoạch: là Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái dưới tán rừng.

2. Cân bằng đất đai:

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

 TỶ LỆ (%)

1

Đất công trình chính

 

 

2

Đất công trình phụ trợ

 

 

3

Đất khu trồng rừng mở rộng

 

 

4

Đất trồng cây rừng

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

V.2   Lựa chọn mô hình đầu tư

I.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm

· Xưởng sơ chế và chế biến sản phẩm sau thu hoạch:

- Số lượng gồm 1 nhà, diện tích 1.500 m2

- Kết cấu: nhà xưởng công nghiệp khẩu độ 10 m dài 25 m, chiều cao đỉnh cột 6m. Nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng BTCT. Mái lợp tôn, trụ sắt, giằng gió…

· Nhà điều hành, cửa hàng, nhà giới thiệu sản phẩm:

- Diện tích 800 m2.

- Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite. Được bố trí các phòng làm việc và các phòng chức năng.

· Khu phòng khám đông y, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm:

- Diện tích 600 m2.

- Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép, lợp ngói, tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính, nền lót đá granite. Được bố trí các phòng khám đông y và các phòng chức năng.

· Khu vườn ươm nhà màng

- Diện tích 1.600 m2.

- Kết cấu chính là nhà thép với khẩu độ 10 m dài 25 m, chiều cao đỉnh cột 6m.

· Nhà bảo vệ

· Cổng và hàng rào

Khu rừng sản xuất trồng cây dược liệu

 Phân chia thành nhiều khu vực trồng cây xen kẽ nhau giữa Cây Sâm đại quang và cây Đảng sâm, cây Keo Lai và các loại cây được liệu khác bên dưới tàn rừng như trồng cây gừng và các cây dược liệu như Đinh Lăng, chè vằng, sâm cau, giảo cổ lam, ngũ vị tử.…        

 Quy hoạch xây dựng một Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, mang tính đặc trưng riêng biệt, tận hưởng tối đa cảnh quan thiên nhiên xung quanh gồm đồi núi, cây xanh…, có tiếp giáp rừng, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ cao, xác định Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nằm trong tổng thể các khu du lịch Kon Tum, sự kết hợp hài hòa giữa các khu vực nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, không gian liên hoàn, độc đáo, gắn liền với thiên nhiên, mang tính đặc trưng riêng, phục vụ mọi đối tượng khách. Các hoạt động du lịch khai thác triệt để cảnh quan rừng, biển liền kề gần nhau, các hình khối kiến trúc được thiết kế hết sức độc đáo và ấn tượng mang phong cách truyền thống để tạo các điểm nhấn cho toàn khu du lịch.

         Xây dựng một khu du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng của du khách, khu trung tâm gồm: nhà hàng ăn uống, nhà đón tiếp, khu nhà sàn, khu sinh hoạt ngoài trời.… phục vụ cho nhu cầu ăn uống, giải khát, tham quan, nghỉ dưỡng, ngoài ra còn có các câu lạc bộ vui chơi giải trí, dịch vụ cầu trượt, bơi thuyền, các dịch vụ vui chơi, …

         Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024 đầu tư các hạng mục sau:

         Đầu tư khu vui chơi giải trí:

         * Khu vui chơi giải trí gồm các dịch vụ: xe đạp địa hình, xe điện, khám phá rừng nhiệt đới….

         * Đầu tư đường giao thông nội bộ;

         Đầu tư các công trình gồm:

         * 20 nhà bungalow diện tích khoảng 20m2/nhà;

         * Nhà hàng ăn uống; Khu đón khách và giới thiệu sản phẩm

         * Đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến dược liệu;       

         V.1.1  Mô hình các hạng mục đầu tư   

- Không gian cảnh quan tiếp cận trục đường hình thành khoảng xanh, các khu chức năng như: Khu đón tiếp kết hợp với khu nhà hàng ăn uống, với hành lang có mái che tạo ra một tổ hợp có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ chòi nghỉ, vườn hoa, đường đi dạo, đi xe đạp địa hình, khu cắm trại giả ngoại… làm phong phú, sinh động thêm không gian tạo cảm giác mạnh và thư giãn cho du khách khi tham quan và nghỉ dưỡng.

         Các trò chơi cho du khách

         1. Tham quan dã ngoại từng khu vực, du khách chỉ cần bắt đầu đi từ cổng vào đến điểm cuối của khu du lịch, du khách đã có thể:

+ Chiêm ngưỡng một rừng hoa lan đa dạng chủng loài, nhiều màu sắc sặc sỡ, nằm lừng lững trên các thân cây.

+ Nhìn thấy những cánh đồng hoa, cỏ, bụi cỏ, trải dài, phủ kín mặt đất

+ Khu hồ nước nhân tạo có dịch vụ câu cá giải trí.

   2. Quãng đường đi trong khu du lịch, du khách có thể đi bộ, đi ngựa, đi xe điện, du khách sẽ tọa lạc ở một nơi đầy hoa, cỏ.. một môi trường thiên nhiên thật sự lý tưởng cho bất kỳ du khách nào,

   3. Ngoài ra còn rất nhiều các hoạt động đặc biệt khác sẽ được mô tả chi tiết sâu hơn.

-   Đất xây dựng các công trình: Do đặc điểm địa hình tạo cho khu du lịch có sắc thái đặc thù, từ đó hình thành các khu chức năng theo địa hình và theo ý đồ phân chia không gian. Toàn bộ khu đất nghiên cứu được chia thành các khu vực chính thể hiện những chức năng cơ bản của khu du lịch.

- Hạng mục công trình này được ưu tiên bố trí chiếm phần lớn trong dự án. Toàn bộ khu vực này thiết kế làm điểm nhấn của khu du lịch.

Mô hình Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái

        

V.1.2  Giải pháp xây dựng khu nghỉ dưỡng

Khu biệt thự nghỉ dưỡng được xây dựng có kết cấu vững chãi, độ cao lý tưởng để phát triển khu nghỉ dưỡng "xanh" cao cấp được khắc họa bởi không gian sống thanh bình và tầm nhìn ngoạn mục. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân và du khách mà còn là món quà giá trị dành cho thế hệ tương lai.

Các nghiên cứu khoa học đều cho thấy sự tác động tích cực của bầu không khí trong lành, yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên đối với sức khỏe và tuổi thọ. Dự án giữ nguyên mảng xanh cây rừng và tô điểm thêm các loài hoa cây kiểng quý, lấy cây dừa, cây cau, cây hoa sứ làm điểm nhấn phong thủy cây xanh cho dự án.

Đồng thời, việc ứng dụng các công nghệ mới trên thế giới vào thi công đã giảm thiểu tác động của xây dựng đến hệ sinh thái tự nhiên. Hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý khí thải CO2 và các loại khí độc khác… giữ cho môi trường không khí luôn được thanh khiết. Lợi thế có một không hai trong môi trường sống "xanh" và "hữu cơ". Bên cạnh hội tụ tinh hoa của vùng đất rừng liền kề, dự án còn được kiến tạo theo xu hướng bất động sản xanh và cảnh quan, thảm thực vật được chăm sóc hữu cơ - Go Green và Go Organic đã làm nên điểm khác biệt độc đáo mà các khách hàng sẽ có quyết định nhanh chóng khi "mục sở thị" khuôn viên của dự án, biệt thự tại đây thật sự là ngôi nhà thứ hai second home mơ ước. 

Khám phá phong cảnh trong khu du lịch mô hình gắn kết với thiên nhiên

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1