Báo cáo thẩm tra dự án đầu tư của nhà máy cơ khí nông nghiệp

Hồ sơ của dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket” của nhà máy cơ khí nông nghiệp do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thực hiện đạt yêu cầu.

Báo cáo thẩm tra dự án đầu tư của nhà máy cơ khí nông nghiệp

  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:24,000,000 vnđ Đặt mua

KẾT QUẢ THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC CHI TIẾT PHỤ TÙNG MOTOR BRACKET

 

    Kính gửi:     Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy Nông nghiệp Miền Nam

 

     Căn cứ

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, của Quốc hội  khoá XIII, kỳ họp thứ 6;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 32/015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, Dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng, thiết kế cơ sở;

- Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư "Báo cáo thẩm tra dự án đầu tư của nhà máy cơ khí nông nghiệp"

Sau khi xem xét Thuyết minh Dự án đầu tư và khái toán các hạng mục công trình “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket” Công ty TNHH TKXD Phương Anh xin báo cáo kết quả thẩm tra dự án đầu tư trên như sau:

I-  SỞ THẨM TRA:

1. Tài liệu được cung cấp:

- Hồ sơ thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket” do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thực hiện;

- Hồ sơ khái toán của dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket” do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thực hiện.

2. Tài liệu làm cơ sở thẩm tra Báo cáo thẩm tra dự án đầu tư của nhà máy cơ khí nông nghiệp

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;

- Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

- Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về Quy chuẩn quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây Dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

II- TÓM TẮT CÁC HẠNG MỤC CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

1. Tên dự án:

- Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket.  

2. Tên nhà đầu tư:

- Công ty TNHH MTV Động cơ & Máy Nông nghiệp Miền Nam

- Trụ sở : Khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

- Điện thoại : (061) 3838727 Fax: (061) 3837224

- Website  http://SVEAM.com.vn/                      

- Đại diện : Ông Trần Vạn Tuấn Anh      Chức vụ: Tổng giám đốc

3. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư:

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ : 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại :  (08) 22142126

4. Địa điểm nghiên cứu lập dự án:

- Tại trụ sở SVEAM, Khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

5. Quy mô đầu tư xây dựng:

Mục tiêu đầu tư của dự án

- Nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng các loại Motor Bracket để cung cấp cho các đối tác: Toshiba, Yamabico, Tam Hiệp Thành và khách hàng tiềm năng Huyosung, đáp ứng nhu cầu 85.000 pcs/năm (làm việc 2 ca/ngày) vào năm thứ 10 sau khi đầu tư mới.

- Đáp ứng nhu cầu thị trường

6. Hình thức đầu tư của dự án:

- Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư bằng nguồn vốn của Tổng Công ty Máy Động lực & Máy Nông nghiệp Việt Nam.

7. Dự kiến quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án:

Quy mô của dự án sẽ bao gồm các hạng mục sau:

- Chỉ đầu tư 01 máy tiện dứng CNC có chức năng phay, khoan, taro gồm 02 phần trái, phải đối xứng nhau. Có tổng công suất khoảng (35 ÷ 50Kw) x 2.

- Chiếm diện tích nền xưởng 6.200 x 1.510 = 9.362 m2.

Nội dung phần thiết kế :

a) Sự phù hợp giữa hồ sơ quy hoạch nhà máy với thiết kế dây chuyền sản xuất:

- Thiết kế phù hợp với bản vẽ quy hoạch của nhà máy.

b) Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

- Bản vẽ Thiết kế đã áp dụng hầu hết các tiêu chuẩn hiện hành trong nước và ngoài nước được phép sử dụng.

c) Đánh giá mức độ an toàn của công trình:

- Đối với từng hạng mục của công trình, đơn vị tư vấn cung cấp thiết bị đã đưa ra được các giải pháp cụ thể về bố trí mặt bằng để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và đảm bảo an toàn cho các hạng mục dây chuyền khi vận hành sử dụng.

d) Sự hợp lý của việc lựa chọn thiết bị công nghệ:

- Công suất dây chuyền sản xuất đã được thiết kế, tính toán và lựa chọn thoả mãn cơ bản yêu cầu về công năng sử dụng của nhà máy.

e) Bảo vệ môi trường ; phòng chống cháy nổ

- Thiết kế các phương án PCCC phù hợp, khoảng cách trạm bơm chữa cháy đảm bảo khả năng ứng cứu khi có sự cố cháy xảy ra.

Nội dung thẩm tra khái toán toán xây dựng công trình:

- Khối lượng công việc trong thiết kế về cơ bản phù hợp với khối lượng công việc trong khái toán.

- Đơn vị tư vấn thiết kế đã áp dụng, vận dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá, báo giá của nhà sản xuất... và các khoản mục chi phí về cơ bản phù hợp theo các qui định.

8. Tổng mức đầu tư của dự án:     

                                                                                                ĐVT: 1000 đồng

STT

Hạng mục

 Giá trị trước thuế

 Thuế VAT

 Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

0   

0   

0   

II.

Giá trị thiết bị

          7.966.000

        796.600

      8.762.600

III.

Chi phí quản lý dự án

             275.066

          27.507

         302.573

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

             449.008

          44.901

         493.908

4,1

Chi phí lập Báo cáo KTKT

405.274

40.527

445.802

4,2

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

43.733

4.373

48.107

V.

Chi phí khác

133.354

13.335

157.864

5,1

Chi phí kiểm toán

71.853

7.185

79.039

5,2

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

61.501

6.150

67.651

5,3

Chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án

10.159

1.016

11.175

VI.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG 5%

441.171

44.117

485.847

VIII

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

          9.264.599

        926.460

    10.202.792

(Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm linh hai triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn)

9. Nhận xét, đánh giá về Thiết kế cơ sở và khái toán tổng mức đầu tư:

- Thiết kế bản vẽ thiết kế và khái toán xây dựng công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thực hiện bao gồm đủ các nội dung chính theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, trong đó tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được thể hiện trên các bản vẽ theo quy định.

- Nội dung thiết kế thiết kế cơ bản đã tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế quy hoạch nhà máy; cần bổ sung giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. Các hạng mục của công trình được kết nối trực tiếp và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hồ sơ dự án đầu tư được lập và bàn giao đầy đủ theo yêu cầu của Chủ đầu tư và quy định của Nhà nước.

- Tổng mức đầu tư và khái toán xây dựng thể hiện được các khối lượng công tác xây dựng chủ yếu để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng công trình. Việc áp dụng, vận dụng các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá,bảng báo giá... và các khoản mục chi phí trong dự toán các hạng mục, tổng dự toán xây dựng công trình cơ bản phù hợp theo các qui định. Tuy nhiên có một số hạng mục lấy theo báo giá của nhà cung cấp. Tuy nhiên kết quả tổng dự toán không ảnh hưởng đến các nội dung chi tiết của phần dự toán Thiết kế bản vẽ thi công.

II- KẾT QUẢ THẨM TRA KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦN TƯ

Kết quả thẩm tra khái toán tổng mức đầu tư được tổng hợp như sau:

      ĐVT: 1000 đồng            

STT

Hạng mục

 Giá trị trước thuế

 Thuế VAT

 Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

0   

0   

0   

II.

Giá trị thiết bị

          7.966.000

        796.600

      8.762.600

III.

Chi phí quản lý dự án

             275.066

          27.507

         302.573

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

             449.008

          44.901

         493.908

4,1

Chi phí lập Báo cáo KTKT

405.274

40.527

445.802

4,2

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

43.733

4.373

48.107

V.

Chi phí khác

133.354

13.335

157.864

5,1

Chi phí kiểm toán

71.853

7.185

79.039

5,2

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

61.501

6.150

67.651

5,3

Chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án

10.159

1.016

11.175

VI.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG 5%

441.171

44.117

485.847

VIII

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

          9.264.599

        926.460

    10.202.792

(Bằng chữ: Mười tỷ hai trăm linh hai triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng chẵn)

- Một số chi tiết còn thiếu và các nội dung chưa hợp lý trong hồ sơ dự án đầu tư mà bên thẩm tra đã nêu trong báo cáo thẩm tra sẽ được hoàn chỉnh bổ xung trong thiết kế chi tiết và hồ sơ hoàn công. 

10. Cơ cấu phân bổ nguồn vốn đầu tư  bao gồm:  

- Nguồn vốn tự có của chủ đầu tư là  10,202,792,000 đồng;

11. Phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai: không có

12. Các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, (nếu có)

- Không có.

13. Phương thức giao hoặc thuê đất (nhà đầu tư đề xuất): Xin thuê đất dài hạn.

14. Tiến độ thực hiện dự án (khởi công/hoàn thành): trong vòng 6 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.

15. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Tự thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Hồ sơ của dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket” do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thực hiện về cơ bản đảm bảo các yêu cầu của dự án đầu tư xây dựng.

Công ty TNHH TKXD Phương Anh thống nhất thông qua nội dung thuyết minh Dự án đầu tư và khái toán toán xây dựng công trình “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket”. Kính trình Ông Giám đốc Công ty SVEAM xem xét, chấp thuận và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ dự án;

IV- CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO CÔNG VĂN

Hồ sơ dự án “Đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất các chi tiết phụ tùng Motor Bracket.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT, p.kd.

 

 GIÁM ĐỐC

              

                      

 
GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1