Mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt phi tư vấn theo thông tư 08

Mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt theo thông tư 08, mẫu 6a thông tư 08/2022/tt-bkhđt. Tư vấn hồ sơ thầu - Dịch vụ tư vấn đấu thầu - Minh Phương Corp - Liên hệ 0903 649 782. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 08

Mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt phi tư vấn theo thông tư 08

  • Giá gốc:8,000,000 vnđ
  • Giá bán:5,000,000 vnđ Đặt mua

mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt theo thông tư 08

Mẫu 6a thông tư 08/2022/tt-bkhđtBáo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 08

MẪU SỐ 6A

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG

CHO GÓI THẦU PHI TƯ VẤN

(Phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT
ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 Dự án: Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thông mới năm 2023

Gói thầu: Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn:

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 


TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu

; :

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

KHLCNT

:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

E-HSMT

:

Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT

:

Hồ sơ dự thầu qua mạng

Chủ đầu tư

:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tên dự án

:

Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Tên gói thầu

:

Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo thông tư 08 phi tư vấn

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

 

Gói thầu

:

Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn

Dự án

:

Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

Chủ đầu tư

:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bên mời thầu

:

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1

Bảo đảm dự thầu

X

 

Cam kết trong đơn dự thầu

2

Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều 5 Luật đấu thầu

X

 

 

2.1

Hạch toán tài chính độc lập

X

 

 

2.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

X

 

 

2.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

X

 

 

2.4

Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

X

 

 

KẾT LUẬN

ĐẠT

 

 

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

 

2

 

Tổ viên

 


Mẫu số 02A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Theo 08/2022/TT_BKHĐT. Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E_HSDT).

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Đánh giá về nhân sự chủ chốt

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Vị trí công việc

Số lượng

Kinh nghiệm trong công việc tương tự(2)

Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn

Đạt

Không đạt

1

Biên tập viên

1

Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ đại học chuyên ngành Báo chí hoặc chứng chỉ liên quan đến chuyên nghành báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.(Nhà thầu phải  cung cấp văn bằng, kê khai năng  lực chứng minh kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có bản cam kết huy động đủ nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT.

Có đính kèm bằng cấp và tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm của 7 nhân sự chủ chốt trong E-HSDT.

 

 

Đạt

 

2

Quay phim

1

Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ đại học chuyên nghành quay phim hoặc chứng chỉ liên quan đến chuyên nghành quay phim do Cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.(Nhà  thầu phải cung cấp văn bằng, kê  khai năng lực chứng minh kinh  nghiệm)

Đạt

 

3

Đạo diễn

1

Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ Đại học. (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh nghiệm)

Đạt

 

4

MC

1

Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ Đại học. (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh nghiệm)

Đạt

 

5

Dựng phim

1

Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ đại học chuyên ngành hoặc có chứng chỉ liên quan đến chuyên nghành do    Cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh nghiệm)

Đạt

 

6

Thư kí phim trường

1

Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ đại học Có kinh nghiệm làm việc 03 năm trở lên trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh nghiệm)

 

Đạt

 

7

Tổ chức sản xuất

1

Tối thiểu 3 năm hoặc 1 Hợp đồng

Trình độ đại học Có kinh nghiệm làm việc 03 năm trở lên trong lĩnh vực truyền thông, truyền hình (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh nghiệm)

Đạt

 

Kết luận

Đạt

Đánh giá về thiết bị thi công

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của Chuyên gia(4)

Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

Số lượng tối thiểu cần có

Đạt

Không đạt

1

Máy quay mặt đất hiện đại, quay chuẩn full HD hoặc 4K

1

Loại thiết bị: Máy quay mặt đất

Tên nhà sản xuất: Sony

Đời máy: Sony A74

Công suất: DCI 4K60p, UHD 4K120, 1080p240

Năm sản xuất: 2020

Tính năng: quay phim, chụp hình

Xuất xứ: Nhật Bản

Địa điểm: Việt Nam

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại: Máy móc thiết bị có sẵn tại kho của Công ty Cổ phần World Story

Nguồn thiết bị: Đi thuê

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Công nghệ Truyền Thông Số Việt Nam

Địa chỉ chủ sở hữu: Số 948 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0964272753

Đạt

 

Có bản cam kết huy động đủ thiết bị theo yêu cầu của E-HSMT.

Có đính kèm tài liệu chứng minh huy động thiết bị đầy đủ: hợp đồng thuê thiết bị, hóa đơn, giấy bảo hành.

 

2

Thiết bị bay flycam chuyên nghiệp

1

Loại thiết bị: Thiết bị bay flycam

Tên nhà sản xuất: DJI

Đời máy: Flycam DJI mavic 3 pro

Công suất: Full HD, 5k

Năm sản xuất: 2022

Tính năng: quay phim, chụp hình trên cao

Xuất xứ: Trung Quốc

Địa điểm: Việt Nam

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại: Máy móc thiết bị có sẵn tại kho của Công ty Cổ phần World Story

Nguồn thiết bị: Đi thuê

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Công nghệ Truyền Thông Số Việt Nam

Địa chỉ chủ sở hữu: Số 948 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0964272753

Đạt

 

3

Bộ Gymbal + đèn + mcro

1

Loại thiết bị: Bộ Gymbal + đèn + mcr

Tên nhà sản xuất: Zhiyun Tech

Đời máy: Gimbal willbee 3

Công suất: 18W

Năm sản xuất: 2022

Tính năng: Chống rung, lấy nét

Xuất xứ: Trung Quốc

Địa điểm: Việt Nam

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại: Máy móc thiết bị có sẵn tại kho của Công ty Cổ phần World Story

Nguồn thiết bị: Đi thuê

Đạt

 

Kết luận

Đạt

 

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

 

2

 

Tổ viên

 

 

Mẫu số 3A

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí Đạt /Không đạt)

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN

TT

Nội dung yêu cầu

Thông tin trong E-HSDT

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Giải pháp và phương pháp luận

 

Nhà thầu am hiểu về gói thầu và nêu đề xuất phù hợp với yêu cầu cụ thể tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu không am hiểu về gói thầu hoặc nêu nhưng không phù hợp với yêu cầu cụ thể tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật.

Có đính kèm giải pháp và phương pháp luận, có am hiểu về gói thầu và nêu đề xuất phù hợp với yêu cầu Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật.

X

 

2

Kế hoạch triển khai

 

Có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách chi tiết, khoa học và hợp lý.

Không có kế hoạch triển khai hoặc có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ không chi tiết, khoa học, hợp lý.

Có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chi tiết, hợp lý

 

X

 

3

Tiến độ cung cấp dịch vụ

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

Đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày

Không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày

Có bản cam kết đáp ứng tiến độ thực hiện phù hợp với E -HSMT thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

 

 

4

Bố trí nhân sự

 

Cung cấp đầy đủ nhân sự trong Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt yêu cầu và đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh

Không cung cấp đầy đủ nhân sự trong Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt yêu cầu và không đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh

Có cung cấp đầy đủ nhân sự trong mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chổt và yêu cầu và đính kèm đầy đủ tài liệu chứng minh

X

 

5

Uy tín của nhà thầu: Lịch sử kiện tụng, uy tín của nhà thầu

5.1.

Nhà thầu có cam kết về việc không có các trường hợp: không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và đảm bảo uy tín trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (bao gồm nhưng không giới hạn: không bị chấm dứt, phạt do vi phạm hợp đồng…).

Nhà thầu không có cam kết hoặc vi phạm các trường hợp trên

Có cam kết trong E-HSDT về việc không có các trường hợp: không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và đảm bảo uy tín trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (bao gồm nhưng không giới hạn: không bị chấm dứt, phạt do vi phạm hợp đồng…).

Có cam kết trong E-HSDT về không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được nhà thầu xác nhận

 

 

5.2.

Uy tín  thông qua việc  thực  hiện  các hợp  đồng  trong  thời  gian  03 năm gần đây (2020, 2021, 2022),  tính đến  thời  điểm  đóng thầu.

Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được nhà thầu xác nhận.

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được nhà thầu xác nhận.

 

X

 

Kết luận: Đạt


NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

 

2

 

Tổ viên

 

 

Mẫu số 07B (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

(theo phương pháp giá thấp nhất)

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 

Stt

Nội dung

Giá trị (VND)

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))

435.000.000

2

Giá trị giảm giá (nếu có)

3

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

435.000.000

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

4

ƯĐ (nếu có)

5

Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)

435.000.000

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

 

2

 

Tổ viên

 

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 08. Mẫu số 6a thông tư 08 phi tư vấn

 CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11  năm 2023

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu: “Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn:

 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương

- Tên dự án: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn:

- Số KHLCNT: 

- Số E-TBMT: IB2300298011

- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này:

- Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu

- Căn cứ Quyết định số của về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu

- Căn cứ Quyết định số của về việc phê duyệt E-HSMT 

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Tổ chuyên gia được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương thành lập theo Quyết định số: 2311/QĐ/MP-SVH ngày 23/11/2023 về việc thành lập tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT cho gói thầu: “Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn;

- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn đã ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  với Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương về việc tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu số 03 

Xem thêm: DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ THẦU - hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1