MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt cho gói thầu mua sắm hàng hóa: Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

                                                                   

MẪU SỐ 01B

 

Mẫu báo cáo đánh giá e-hsdt cho gói thầu mua sắm hàng hóa

 (theo quy trình số 02)

(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

 

 

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

 

Luật đấu thầu

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Nghị định 63/CP

 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

KHLCNT

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên mạng

E-HSMT

 

Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT

 

Hồ sơ dự thầu qua mạng

Chủ đầu tư

 

Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên

Dự án

 

Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

 

 

 

 

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

 

GÓI THẦU: MUA SẮM KỆ SẮT KHO LƯU TRỮ, TỦ HỒ SƠ GỖ, MÁY HÚT ẨM, THIẾT BỊ KHO LƯU TRỮ NĂM 2020

DỰ ÁN: MUA SẮM KỆ SẮT KHO LƯU TRỮ, TỦ HỒ SƠ GỖ, MÁY HÚT ẨM, THIẾT BỊ KHO LƯU TRỮ NĂM 2020

CHỦ ĐẦU TƯ: KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÊN MỜI THẦU: KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

 Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

 

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

 

E-HSDT của nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHƯỚC

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1

Bảo đảm dự thầu

X

 

Bảo lãnh dự thầu số BG 0030793 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đồng Nai phát hành ngày 05/10/2020.

Giá trị bảo lãnh 25.000.000 VND.

Hiệu lực của bảo lãnh: 90 ngày kể từ ngày 06/10/2020

2

Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh

X

 

 

3

Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh)

-

 

Không có

4

Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu(2)

X

 

 

4.1

Hạch toán tài chính độc lập

X

 

 

4.2

Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật(2)

X

 

 

4.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

X

 

 

4.4

Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

X

 

 

KẾT LUẬN

ĐẠT

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đánh giá

 

Lê Thị Quỳnh Trang………………………………

Đỗ Thị Kim Sơn…………………………………..

 

 

 

 

Mẫu số 2B (Webform trên Hệ thống)

 

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

 

E-HSDT của nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HỒNG PHƯỚC

 

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của tổ chuyên gia(4)

 

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong công việc tương tự

Đạt

Không đạt

1

Cán bộ phụ trách kỹ thuật (đối với phần việc kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ): 1người

-Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, trang trí nội thất hoặc mỹ thuật-Có chứng nhận An toàn, vệ sinh lao động-Đã là tham gia ít nhất 1 gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất gồm kệ sắt, tủ để tài liệu (có tên trong biên bản nghiệm thu hoặc có xác nhận tham gia gói thầu của Chủ đầu tư)

5

3

Tên nhân sự

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Lê Anh Trâm

04/12/1990

thiết kế nội thất

 

     

 

x

 

 

2

Công nhân lắp đặt: 05 công nhân (đối với phần việc kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ): 5 người

- 05 công nhân được đào tạo của hãng sản xuất

- Có chứng nhận An toàn, vệ sinh lao động

2

1

Tên nhân sự

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Nguyễn Anh Thi

11/03/1990

thợ mộc

 

Nguyễn Anh Thi

11/03/1990

thợ mộc

 

 

 

Ngô Quốc Hoàng

13/04/1981

thợ mộc

 

 

 

nguyễn Thanh Hải

04/04/1986

thợ sơn

 

 

 

Nguyễn Văn Phượng

28/08/1988

Thợ hàn

 

 

 

Phạm Hữu Mạnh

09/11/1990

thợ cơ khí bậc 4/7

 

 

 

x

 

 

Kết luận(5)

KHÔNG ĐẠT

 

 

 

 

 

Người đánh giá

 

Lê Thị Quỳnh Trang………………………………

Đỗ Thị Kim Sơn…………………………………..

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

___________________________

  Số:     /BCXT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


Tp.Hồ Chí Minh,  ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

 

Gói thầu: Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020

thuộc dự án Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020

Kính gửi: KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

- Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

- Tên dự án: Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020

- Tên gói thầu: Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020;

            - Số KHLCNT: 20200922844 thời điểm đăng tải 10/9/2020;

- Số E-TBMT: 20200928538 thời điểm đăng tải 23/9/2020;

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 521/QĐ-KBTPHCM ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020;

+ Quyết định số 560/QĐ-KBTPHCM ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020;

+ Quyết định số    /QĐ-KBTPHCM ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020

2. Tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia được Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương thành lập theo Quyết định số   /QĐ-MP ngày    tháng    năm 2020 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu  Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020.

Căn cứ hợp đồng   /HĐ- KN2 ngày ngày  tháng  năm 2020 giữa Kho bạc nhà nước Tp.Hồ Chí Minh và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương về việc thuê đơn vị đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm kệ sắt kho lưu trữ, tủ hồ sơ gỗ, máy hút ẩm, thiết bị kho lưu trữ năm 2020.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại Bảng số 1.

Bảng số 1

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Phân công công việc của các thành viên

1

Lê Thị Quỳnh Trang

Tổ viên

Theo Quyết định số 248/QĐ-NQ ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương

2

Đỗ Thị Kim Sơn

Tổ viên

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, dưới sự phân công của tổ trưởng. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu các trường hợp trong tổ chuyên gia có 1 hoặc 1 số thành viên có đánh giá khác biệt với đa số thành viên còn lại thì tùy theo bước đánh giá về mặt kỹ thuật hay tài chính, các thành viên trong tổ chuyên gia có chuyên môn phù hợp với nội dung có đánh giá khác biệt sẽ xem xét lại nội dung đó theo chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn có liên quan để tổ trường đưa ra kết luận cuối cùng và chịu trách nhiệm.

 

                                                                   

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1