Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường của Đài hỏa táng Bình Dương tại Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương năm 2020

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại “ Đài hỏa táng Bình Dương” do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thực hiện với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương và đơn vị thực hiện quan trắc đo đạc là Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng.

Ngày đăng: 29-01-2021

468 lượt xem

Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường của Đài hỏa táng Bình Dương tại Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương năm 2020

MỤC LỤC

A. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 5
1.1.1. Căn cứ thực hiện 5
1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI HỎA TÁNG 7
1.2.1. Thông tin chung 7
1.2.2.Địa điểm hoạt động 8
1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình 8
1.2.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Cơ sở 9
1.2.5. Tính chất và quy mô hoạt động 9

B. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 16
Phần 1: Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 16
1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải 16
2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải 21
3.Về quản lý chất thải rắn 28
4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). 29

 


DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại “ Đài hỏa táng Bình Dương” do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thực hiện với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương và đơn vị thực hiện quan trắc đo đạc là Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng.
Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường gồm:
Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.
Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám đốc.
Điện thoại: 028 3514 6426.  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

TT Họ và tên Chức vụ/Chuyên ngành đào tạo
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ DVCC BÌNH DƯƠNG
1 Lê Hữu Nghĩa Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN TVĐT  TKXD MINH PHƯƠNG
1 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc
2 Phạm Thị Thanh Nga Kỹ sư Môi trường – chuyên viên
3 Đỗ Thị Kim Mỷ Kỹ sư Môi trường – chuyên viên
CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG
1 Võ Văn Minh Khoa Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

     Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương đã ký hợp đồng với đơn vị Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng cho tất cả các hoạt động quan trắc và phân tích tại phòng thí nghiệm cho các mẫu nước, đất, không khí tại hợp đồng số 0201-26/HĐKT-ĐĐ-2020 ký ngày 02 tháng 01 năm 2020.
Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 2430/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2018 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 076. Thời gian hiệu lực: từ tháng 10 tháng 4  năm 2018 đến ngày 09  tháng 4 năm 2021.
Địa chỉ liên lạc: B24 Cư xá Thủy Lợi 301, Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028.35122127    Fax: 028.35122127
A. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

Công ty CP xây dựng và DVCC Bình Dương được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 3700149145 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/04/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 15/07/2020.
Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương – Nghĩa trang Dĩ An được thành lập với mã số chi nhánh là 3700149145 – 002 đăng ký lần đầu ngày 07/07/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/06/2014.
Môi trường là một trong những vấn đề được Công ty CP xây dựng và DVCC Bình Dương quan tâm hàng đầu với tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Công ty CP xây dựng và DVCC Bình Dương thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Kết quả báo cáo của Cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường của Đài hỏa táng Bình Dương trong điều kiện hoạt động bình thường. Ngoài ra, Báo cáo còn giúp Chủ đầu tư biết rõ hơn hiện trạng môi trường của mình, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khống chế và cải thiện ô nhiễm cần thiết nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên của Đài hỏa táng.

1.1.1. Căn cứ thực hiện

Đài hỏa táng Bình Dương thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tuân theo các căn cứ pháp lý sau:
+ Các Căn cứ pháp luật
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 23/6/2014.
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 - Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường.
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị Môi trường và Quản lý số liệu quan trắc môi trường.
QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Bộ Y tế, ban hành ngày 10/10/2002.
QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
QCVN 22:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức  cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc
QCVN 24:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc
QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tịa nơi làm việc
QCVN 02:2019/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.
+ Các văn bản liên quan đến dự án
Giấy đăng ký kinh doanh số 3700149145 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/04/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 15/07/2020.
Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương – Nghĩa trang Dĩ An được thành lập với mã số chi nhánh là 3700149145 – 002 đăng ký lần đầu ngày 07/07/2006, thay đổi lần thứ 2 ngày 27/06/2014.
Quyết định số 2888/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hỏa táng tại nghĩa trang Dĩ An, tỉnh Bình Dương của công ty cây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương.
Công văn số 2892/UBND-SX ngày 11/09/2008 và công văn số 2152/STNMT-CCBVMT ngày 07/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại số QLCTNH: 74.001661.T ngày 27/10/2011.
Công văn số 1644/STNMT-CCBVMT ngày 06/06/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải cho Trung tâm hỏa táng Dĩ An của công ty CP xây dựng và DVCC Bình Dương.
Công văn số 3590/STNMT-CCBVMT ngày 28/08/2017 về việc thay thế lò hỏa táng dự phòng của công ty Cp xây dựng và DVCC Bình Dương.

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÀI HỎA TÁNG
1.2.1. Thông tin chung

Tên đơn vị: Công ty CP xây dựng và DVCC Bình Dương
Đại diện: Ông Lê Hữu Nghĩa    
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Địa chỉ trụ sở: số 91, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương.
Tên chi nhánh: Chi nhánh công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương - Nghĩa trang Dĩ An (Trung tâm hỏa táng nghĩa trang Dĩ An)
Địa chỉ: Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại:                                          Fax:  

1.2.2.Địa điểm hoạt động

Hình 1: Sơ đồ vị trí của Đài hỏa táng Bình Dương
Vị trí Đài hỏa táng Bình Dương : Khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương , được xác định với các vị trí tiếp giáp như sau:
Phía Nam: giáp đất dân cư
Phía Bắc: giáp Xí nghiệp khai thác đá 3/2
Phía Đông : giáp đất kho H (Bộ Quốc Phòng)
Phía Tây : giáp rừng tràm, khu dân cư Tân Đông Hiệp

1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình

Các hạng mục công trình trong Đài hỏa táng Bình Dương bao gồm:
Nhà hỏa táng
Phòng hành lễ
Khu vực xử lý nước thải
Khu vực bồn dầu
Khu vực lò đốt
Khu nhà hành chính
Phòng chờ
Nhà giao tro cốt
Các khu vực khác
Tổng diện tích mặt bằng: 2.545 m2

1.2.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Cơ sở

* Quy mô/công suất
Số ca hỏa táng trong năm 2020 là 5.769 ca
Tổng diện tích đất được sử dụng là 2.545m2.
Chống sét
Lắp hệ thống chống sét tại điểm cao nhất của khu nhà.
Phòng chống cháy nổ
Thiết kế xây dựng, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn có đèn báo biển báo khẩn cấp, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có hệ thống báo cháy và các vòi phun chữa cháy tự động… được thực hiện theo TCVN 2622-95 và Tiêu chuẩn 11 TCVN 18-14 do Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng cháy chữa cháy.
* Thời gian hoạt động của Đài Hỏa táng
Thời gian hoạt động hằng ngày của Cơ sở là 08/24.

1.2.5. Tính chất và quy mô hoạt động
1.2.5.1. Công nghệ sản xuất/vận hành

Đài hỏa táng được xây dựng nhằm:
Hỏa táng thi thể người đã mất.
Công nghệ vận hành

Quy trình hỏa táng được mô tả như sau:

Hình 2: Quy trình hỏa táng

ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN LÝ VẬN HÀNH LÒ HOẢ TÁNG TABO:

- Lò hoả táng TABO loại trừ các nguyên nhân gây ra khí thải độc hại trong quá trình đốt: Do lò hoả táng TABO đều được làm nóng 02 buồng đốt sơ cấp trên 750oC và nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp ít nhất là 1050oC( là mức nhiệt độ mà tất cả các khí thải bị  cháy hoàn toàn và đảm bảo không sinh ra các chất độc hại từ quá trình cháy ). Do đó cho dù là quan tài kích cỡ như thế nào và vật liệu quan tài cũng với vật liệu lễ tang là thành phần gì thì quá trình cháy đảm bảo cháy hoàn toàn không sinh ra khói, mùi độc hại.

- Về nguyên tắc điều khiển quá trình cháy bên trong buồng đốt: cho dù buồng đốt ở nhiệt độ cao nhưng nếu quá trình cháy không hoàn toàn thì sẽ sản sinh ra nhiều chất khí độc hại như CO, NOx, SO2… Do vậy TABO áp dụng nguyên tắc kiểm soát quá trình cháy tương tự như nguyên tắc buồng đốt động cơ đốt trong trong ô tô. Điều đó có nghĩa là quá trình cháy được điều khiển dựa vào lượng Oxy trong khí thải. Thường là có một dải lý tưởng hàm lượng Oxy trong khí thải đảm bảo cho quá trình cháy diễn ra hoàn toàn. Nếu Oxy trong khí thải thực tế thấp dưới mức lý tưởng thì quá trình  cháy thiếu Oxy nên sẽ sinh ra khói và khí độc, do đó lò hoả táng sẽ tự động hiệu chỉnh lượng Oxy cung cấp vào trong 02 buồng đốt. Nếu lượng Oxy trong khí thải thực tế cao hơn dải lý tưởng thì hàm lượng Oxy cung cấp cho buồng đốt quá nhiều sẽ làm giảm hiệu suất cháy, do đó lò hoả táng TABO sẽ tự động hiệu chỉnh mức Oxy cung cấp vào trong lò thấp xuống. Nhờ quá trình hiệu chỉnh nhịp nhàng như vậy nên lò hoả táng TABO đảm bảo quá trình cháy trong lò hoả táng diễn ra hoàn toàn và hoàn hảo, không sinh ra các loại khí độc trong quá trình cháy. Ngoài ra lò hoả táng TABO còn có thể trang bị thêm thiết bị giám sát nồng độ khí CO/CO2 trong khí thải nếu có yêu cầu.

- Về nguyên tắc kiểm soát nhiệt độ lò hoả táng để đảm bảo quá trình cháy diễn ra hoàn toàn: do yêu cầu nhiệt độ của lò hoả táng TABO ở cả hai buồng đốt nên chương trình vi tính hoá trong lò hỏa táng sẽ đảm bảo điều khiển nhiệt độ nằm trong mức cho phép ( cao hơn mức tối thiểu 1050oC  ở buồng đốt thứ cấp và 750oC ở buồng đốt sơ cấp và thấp hơn mức nhiệt độ làm việc cao nhất của gạch chịu lửa lò hoả táng là 1350oC). Cụ thể nhiệt lượng toả ra trong quá trình cháy bên trong lò hỏa táng TABO sẽ được hấp phụ qua trần lò hoả táng , nơi bố trí rất nhiều ống khí dẫn nhiệt. Do đó gần như hầu hết nhiệt lượng sẽ được không khí trong các ống khí này hấp thụ làm tăng nhiệt độ và được đưa về hệ thống phân phối khí cung cấp cho lò hoả táng nhằm đưa trở lại vào lò hoả táng mà không cần phải cung cấp nhiệt lượng thêm từ bên ngoài (từ béc đốt). Chỉ khi nào nhiệt lượng cháy của quan tài trong lò hoả táng ít (do quan tài quá nhỏ) không đảm bảo duy trì nhiệt độ nói trên thì bộ phận điều khiển mới cho phép béc đốt nhiên liệu bật lên để cung cấp thêm nhiệt lượng vào trong lò nâng cao nhiệt độ của buồng đốt. Khi nhiệt độ của buồng đốt quá cao (do số lượng ca hỏa táng nhiều, quan tài kích thước lớn) có khả năng vượt mức ngưỡng nhiệt độ làm việc cao nhất của gạch chịu lửa thì bộ phận điều khiển của lò hoả táng sẽ cho  phép lấy không khí nguội bên ngoài đưa vào ống dẫn khí bên trong lớp gạch chịu lửa để làm giảm nhiệt độ lò xuống mức cho phép.

Lưu ý: lò hoả táng TABO chỉ cho phép đưa quan tài vào trong lò sau khi nhiệt độ của hai buồng đốt đạt mức yêu cầu (khi ấy đèn xanh trước cửa lò bật sang). Trong quá trình hoả táng, lò hoả táng TABO không cho phép mở cửa trước của lò nếu quá trình hoả táng chưa kết thúc.

- Về nguyên tắc cung cấp không khí vào các buồng đốt của lò hoả táng: khác với các lò hoả táng khác , đối với lò hoả táng TABO, quá trình phân phối khí vào buồng đốt có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát quá trình cháy trong các buồng đốt, làm giảm lượng khí thải độc hại cũng như duy trì tốc độ cháy ở mức cao. Trong buồng đốt của lò hoả táng TABO sẽ có rất nhiều ống cung cấp khí tại nhiều vị trí khác nhau: trần lò, vách lò, sàn lò….Tại mỗi thời điểm khác nhau của quá trình hoả táng, chương trình vi tính hoá trong lò hoả táng TABO sẽ cho phép cung cấp khí ở mức lưu lượng khác nhau và nhiệt độ khác nhau cho quá trình cháy. Ví dụ: khi mới đưa quan tài vào thì chương trình cho phép cung cấp khí với lưu lượng lớn vào nắp quan tài nhằm cháy nhanh và hết nắp quan tài trước, rồi sau đó cho phép khí lưu lượng lớn cung cấp hai bên vách quan tài và từ đỉnh quan tài nhằm giúp quá trình cháy của xác và vách quan tài diễn ra nhanh. Sau đó thì lượng khí phun vào sàn buồng đốt và đáy quan tài nhiều nhằm đẩy nhanh quá trình cháy xác và tấm đáy của quan tài. Do đó đối với lò hoả táng TABO sẽ không cần thiết phải có sự can thiệp từ người vận hành ( xốc , cào xới tro, xương trong buồng đốt) vì lò không cho phép mở cửa lò khi chưa hoàn tất quá trình cháy mà vẫn đảm bảo tốc độ cháy rất nhanh của quan tài đồng thời tuân thủ nghiệm ngặt quy tắc hoả táng “ ĐỂ NGƯỜI ĐÃ KHUẤT RA ĐI TRONG YÊN BÌNH”.
- Về nguyên tắc đảm bảo không có mùi hôi, khói, nhiệt toả ra môi trường xung quanh: do quá trình cháy của buồng đốt là hoàn toàn nên sẽ không có khói đen và mùi hôi toả ra từ lò hoả táng. Bên cạnh đó, lò hoả táng TABO có cơ cấp giúp duy trì áp suất chân không trong buồng đốt (thấp hơn áp suất khí quyển bên ngoài). Do đó khi mở cửa lò để đưa quan tài vào hay  cào tro cốt ra thì mùi hôi hay khói, nhiệt lượng trong buồng đốt không thể toả ra ngoài môi trường xung quanh, giúp đảm bảo an toàn cho người vận hành.Hình 3: Kênh thoát khí thải và đập chắn kênh thoát khí thải của lò hoả táng TABO

Về nguyên tắc đảm bảo không bụi và nhiệt độ khí thải thấp từ ống khói lò hoả táng: do đường dẫn khí thải từ buồng sơ cấp đến đốt tiếp ở buồng thứ cấp của lò hoả táng TABO, sau đó khí thải sẽ tiếp tục được dẫn đến kênh thoát khí thải đặt ngầm dưới đất (bằng vật liệu gạch chịu lửa) đến ống khói được đặt ngầm dưới lòng đất theo hình thức kênh thoát khí thải có cấu trúc từ gạch chịu lửa và có chiều dài lớn (tối thiểu là 8m), do đó tốc độ di chuyển của khí thải là chậm, khí thải sẽ tiếp tục được đốt cháy trong kênh thoát khí thải này. Cuối kênh thoát khí thải sẽ có buồng giãn nở thể tích để đảm bảo khí thải sẽ giãn nở thể tích tại đây (phần đáy của ống khói) và tro bụi sẽ rơi vào buồng này (01 phần bụi cũng sẽ được tích lại trong kênh thoát khí thải mà không thoát ra ngoài không khí). Do đó bụi sẽ không thoát ra ngoài ống khói và khí thải ra ngoài ống khói đã được đốt cháy triệt để hoàn toàn. Ngoài ra nhiệt lượng từ khí thải sẽ truyền vào lớp gạch chịu lửa (có thể dung nhiệt này để sử dụng có ích cho mục đích khác như sưởi ấm toà nhà vào mùa đông, làm nóng nước…), đồng thời trên kênh thoát khí thải có quạt gió cung cấp khí nguội thêm vào khí thải nên nhiệt độ của khí thải  thấp hơn 100oC khi ra ngoài không khí, không gây nguy cơ hoả hoạn cho môi trường xung quanh.

Về nguyên tắc an toàn cho người vận hành: lò hoả táng TABO được điều khiển tự động hoàn toàn và không cần sự can thiệp của người vận hành trong quá trình hoả táng nên đảm bảo được nguyên tắc an toàn. Ngoài ra lò hoả táng còn được trang bị máy đưa quan tài vào lò hoả táng kiểu tự động hoàn toàn hay bán tự động có khả năng bảo vệ người vận hành khỏi nguy cơ đối mặt với buồng đốt nhiệt độ cao khi đưa quan tài vào lò. Bên cạnh đó, do nhiệt lượng trong quá trình đốt của lò hoả táng được thu hồi và tái sử dụng lại cũng như lò có vách cách nhiệt rất tốt nên nhiệt độ bên ngoài thành lò chỉ đạt mức từ 40oC đến 60oC.

Về nguyên tắc đảm bảo tiếng ồn thấp khi lò hỏa táng hoạt động: trong quá trình hoạt động của lò hoả táng, bộ phận quạt là bộ phận sinh ra nhiều tiếng ồn nhất. Đối với lò hoả táng TABO, do bộ phận quạt gió được đặt riêng trong phòng cách âm, do đó độ ồn của lò hoả táng trong quá trình hoạt động là rất thấp, có thể nói là rất im lặng.

Hình 4: Buồng đặt quạt lò hoả táng riêng biệt và cách âm.

Cho đến tháng 9/2013, đài hỏa táng sử dụng 03 lò B&L của Hoa Kỳ, tuy nhiên để đổi mới công nghệ hỏa táng theo hướng thân thiện hơn với môi trường, từ tháng 9/2013 đến nay, trung tâm đã thay thế 2/3 lò BL của Mỹ hiện đang sử dụng bằng 02 lò TABO của Thụy Điển với ưu thế hơn về xử lý khí thải và đảm bảo môi trường. Đến tháng 5 năm 2019, Đài hỏa táng đã thay thế lò hỏa táng B&L bằng lò hỏa táng TABO SE của Thụy Điển. Như vậy từ tháng 5/2019, Đài hỏa táng đã hòan toàn sử dụng 03 lò hỏa táng TABO của Thụy Điển
Đảm bảo khí thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn kiểm soát về khí thải hiện hành của Việt Nam.

 

Xem thêm những báo cáo quan trắc môi trường khác >>

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1