Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp với phương pháp ma trận

Mục đích của Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường ĐTM là để đảm bảo rằng các tác động môi trường của một dự án phát triển được đề xuất được xem xét đầy đủ, cùng với các lợi ích kinh tế hoặc xã hội của nó. Điều này cần được xem xét trước khi xác định việc áp dụng quy hoạch. Do đó, Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là một công cụ quản lý môi trường có sự tham gia, dự đoán trước.

Ngày đăng: 10-03-2021

1,028 lượt xem

Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp với phương pháp ma trận

Giới thiệu Đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp

Xu hướng công nghiệp hóa và đô thị hóa hiện nay ở các nước đang phát triển có tác động to lớn đến môi trường tự nhiên và nhân tạo. Các nguồn ô nhiễm gia tăng cùng với sự phát triển của các thành phố và gây ô nhiễm không khí, nước và đất. Thiếu các chiến lược quản lý và quy hoạch môi trường đô thị đã dẫn đến mối quan tâm tốt hơn cho việc mở rộng đô thị sắp tới.

Tốc độ gia tăng chưa từng có của dân số toàn cầu và sự phát triển đô thị làm cho chất lượng không khí và nước của địa phương, khu vực và toàn cầu trở nên căng thẳng. Cần phải hiểu rõ hơn về các yếu tố làm trung gian tương tác giữa đô thị hóa và các biến đổi của chất lượng môi trường.

Việc sửa đổi sử dụng đất, đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt có thể hủy hoại môi trường tự nhiên và phá hủy đa dạng sinh học. Các công cụ và biện pháp phải được điều chỉnh để đánh giá và khắc phục các tác động có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học do các hoạt động và sự phát triển của con người gây ra. Trong quy hoạch vật lý, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán và đánh giá các tác động liên quan đến đa dạng sinh học từ các quy hoạch phát triển.

Đánh giá tác động môi trường là một trong những công cụ lập pháp chính được công nhận để giảm tác động do con người gây ra đối với môi trường. Đánh giá tác động môi trường ĐTM có thể được định nghĩa là “một quá trình mà thông tin về các tác động môi trường của một dự án được thu thập, cả bởi nhà phát triển và từ các nguồn khác, và được cơ quan ra quyết định có liên quan xem xét trước khi đưa ra quyết định về việc phát triển nên đi trước.”

Mục đích của Báo cáo đánh giá công tác bảo vệ môi trường ĐTM là để đảm bảo rằng các tác động môi trường của một dự án phát triển được đề xuất được xem xét đầy đủ, cùng với các lợi ích kinh tế hoặc xã hội của nó. Điều này cần được xem xét trước khi xác định việc áp dụng quy hoạch. Do đó, Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là một công cụ quản lý môi trường có sự tham gia, dự đoán trước.

Sự hiểu biết sâu rộng về Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM với tư cách là một công cụ quản lý môi trường dự kiến ​​đã được xem xét đáng kể về mức độ mà nó đạt được các mục đích của mình. Điều này đã được đo lường về “hiệu quả” của Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, đặc biệt là khi thảo luận đã chuyển từ các vấn đề về hoạt động thủ tục sang các mục tiêu thiết thực hơn của đánh giá tác động môi trường ĐTM và vị trí của nó trong các tình huống ra quyết định toàn diện hơn.

Tại thời điểm hiện tại, do sự mở rộng không phù hợp của các ngành công nghiệp ở Việt Nam, tương tự như các nước đang phát triển khác, thái độ bảo vệ môi trường phù hợp là điều cần thiết cho các thế hệ tiếp theo và nó đã thu hút sự chú ý của các nhà chức trách. Về vấn đề này, chính phủ đã cố gắng thành lập và phát triển các khu công nghiệp khác nhau ở các vùng khác nhau của đất nước để quản lý các hoạt động công nghiệp nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Các tác động môi trường của các dự án hoặc hành động thường bao gồm một loạt các tác động. Tất cả những tác động này khác nhau về mức độ, cũng như trong tổ chức có lợi hoặc bất lợi của chúng.

Theo chính sách của khu công nghiệp ở Việt Nam, việc lập kế hoạch cho các đơn vị công nghiệp tuân theo các mô hình cụ thể và trong từng khu đất riêng biệt đã được dự đoán cho các ngành khác nhau. Do đó, mỗi ngành công nghiệp có thể là một nguồn phát thải rắn, lỏng và khí tiềm năng và ảnh hưởng của chúng đối với con người, hệ thực vật tự nhiên, không khí, đất, nguồn nước, điều kiện khí hậu, di sản văn hóa và các vật liệu có giá trị cần được đánh giá.

Mục đích của nghiên cứu này là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho khu công nghiệp ở Việt Nam bằng cách sử dụng phương pháp ma trận.

Nghiên cứu cắt ngang này được thực hiện vào năm 2021, tại tỉnh Bình Dương, miền nam Việt Nam. Các phương pháp sau đây được sử dụng cho đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Xác định các yếu tố hiệu quả trong suy thoái môi trường

Bao gồm dữ liệu khí hậu, địa chất, thủy văn và một số yếu tố suy thoái trong khu vực như vị trí, các loại chất ô nhiễm khác nhau, sử dụng đất và dữ liệu sinh thái.

Trong mỗi dự án, mức độ ảnh hưởng của các hoạt động được xác định dựa trên các thông số môi trường với việc phân loại từng nhóm chất ô nhiễm; ví dụ, nó được xác định dựa trên các nguyên tắc khoa học và kỹ thuật để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhóm. Phạm vi về tầm quan trọng của ảnh hưởng là tương tự nhau đối với tất cả các tác động.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đối với các chất ô nhiễm dạng khí

Các chất ô nhiễm dạng khí và dạng hạt ảnh hưởng đến các loài thực vật

Hiện trạng của đồng cỏ đã được chọn làm tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của các chất ô nhiễm đối với thực vật. Do sự tàn phá nghiêm trọng của đất và thảm thực vật trên đồng cỏ, năm hạng đã được xem xét để xếp hạng.

Trong phương pháp này, thực vật thành phần đất đai hiện tại của thực vật bậc cao và cây giảm dần được tính toán ở giai đoạn cao điểm, và trạng thái của chúng sẽ được xác định bằng cách sử dụng 5 thang phân loại.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM của các khu động vật hoang dã

Các khu bảo vệ môi trường không bị ảnh hưởng bởi các chất ô nhiễm không khí và đất do nằm cách xa khu công nghiệp. Theo vị trí của các khu bảo tồn động vật hoang dã (phía tây nam của điền trang) và vùng gió tăng, phần trăm gió về phía tây nam khoảng 6% gió thổi vào vùng này trong năm. Do đó, những vùng này không bị ảnh hưởng nhiều bởi các chất ô nhiễm. Hình thái của các cơn gió thịnh hành trong khu vực này cho thấy rằng những cơn gió này có hướng Tây-Đông. Hình 4 cho thấy mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với các khu bảo tồn động vật hoang dã.

Đánh giá tác động môi trường ĐTM cho chất lượng nước ngầm thông qua ma trận

Nguồn nước của khu vực nghiên cứu được cung cấp bởi các giếng, và không có nguồn nước mặt trong khu vực này. Do đó, để xác định tài nguyên nước có nguồn ô nhiễm của khu công nghiệp chỉ xác định được vị trí và hướng của dòng nước ngầm. Nguồn nước ngầm nằm ở phía Tây, Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc của khu công nghiệp.

Hướng chảy của tất cả các nguồn nước ngầm là nam và tây nam.

Thảo luận

Nghiên cứu này cho thấy rằng cần chú ý nhiều hơn đến các vùng nằm trong vùng có mức độ dễ bị tổn thương rất cao, cao và trung bình hơn các vùng khác. Các khu vực này bao gồm thành phố Dĩ An; các vùng nằm ở phía nam và tây nam của khu công nghiệp; những khu vườn nằm ở ngoại ô; các khu dân cư nằm ở phía đông của khu công nghiệp.

Theo sự chuyển dịch của các chất ô nhiễm khu công nghiệp, các khu dân cư nằm trong bán kính 2500 mét của thành phố sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thành phố Dĩ An, là trung tâm đông dân nhất trong khu vực này, dễ bị tổn thương hơn do vị trí của nó, vì vậy nó cần được chú ý nhiều hơn các khu vực khác.

Về khía cạnh môi trường tự nhiên khi tiến hành dự án, tỷ lệ sử dụng đất lớn nhất liên quan đến đồng cỏ mật độ thấp và tỷ lệ thấp nhất dành cho các khu dân cư.

Đánh giá tác động môi trường là một công cụ quản lý cho các bên liên quan và những người ra quyết định; nó phục vụ như một công cụ bổ sung cho các nghiên cứu kỹ thuật và các dự án kinh tế khác.

Hệ sinh thái công nghiệp là một cách tiếp cận quan trọng để phát triển bền vững. Trong môi trường công nghiệp, một nhóm các ngành liên kết với nhau thông qua trao đổi khối lượng và năng lượng để cùng có lợi. Tuy nhiên, một số hoạt động trao đổi khối lượng và năng lượng có thể có tác động môi trường không mong muốn.

Phát triển công nghiệp có thể được định nghĩa là tạo nền tảng cho sự mở rộng công nghiệp và ổn định xã hội với việc giảm các tác động hủy hoại môi trường. Sự cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề cập là kết hợp các mối quan tâm về môi trường với các cấp hoạch định chính sách và cấp kiểm soát khác nhau.

Để dự đoán, xác định và phân tích chính xác các tác động tích cực và tiêu cực của một dự án môi trường đối với môi trường tự nhiên và nhân tạo, cần phải đánh giá các dự án này trước khi thực hiện để ước tính những hậu quả tiêu cực tối thiểu trong tương lai.

Mục đích của việc sử dụng các công cụ này là ngăn chặn sự suy thoái và giảm mức độ dễ bị tổn thương của các hệ sinh thái cũng như ngăn chặn sự tàn phá trong các chương trình phát triển. Hơn nữa, một số cách phòng ngừa chống lại sự tái diễn trong thời gian ngắn của sự phá hủy có thể được đề xuất. Do đó, điều quan trọng là phải đánh giá các tác động môi trường của sự phát triển công nghiệp để cung cấp một sự quản lý rõ ràng cho những người ra quyết định và các bên liên quan. Các vấn đề bảo vệ môi trường được coi là một phần của luật quốc gia, và việc áp dụng các dự án như vậy có thể giúp ích cho vấn đề này.

Hạn chế chính của nghiên cứu này là tính chất cắt ngang của nó. Một số thiệt hại do dự án phát triển này gây ra như ô nhiễm nước ngầm có thể có tác động môi trường không thể đo lường được và không thể bồi thường.

Kết luận

Kết quả phân tích định lượng ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến dự án phát triển khu công nghiệp theo phương pháp ma trận cho thấy tổng điểm phân bổ cho các hoạt động của dự án về yếu tố môi trường, nghĩa là tác động tích cực của hoạt động dự án lớn hơn điểm hạn chế và hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và khu dân cư.

Xét theo phân tích định tính và định lượng, dự án phát triển bất động sản công nghiệp có thể có một số tác động tiêu cực đến một số yếu tố môi trường nhưng nhìn chung, không nên ngăn cản sự phát triển của bất động sản này. Hơn nữa, với việc xem xét tất cả các yếu tố, bao gồm cả các yếu tố kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đặc biệt đến quá trình phát triển, việc thực hiện dự án sẽ giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nhất.

 

Xem thêm Báo giá lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021 cho trang trại chăn nuôi>>

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1