Các bước lập dự an đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Quy trình quản lý dự an đầu tư xây dựng công trình mà khách hàng cần phải nắm trong quá trình đầu tư xây dựng.

Ngày đăng: 28-10-2020

1,207 lượt xem

Các bước lập dự an đầu tư xây dựng công trình

Dưới đây là Quy trình quản lý dự an đầu tư xây dựng công trình mà khách hàng cần phải nắm trong quá trình đầu tư xây dựng.

1. Đề nghị so sánh, lựa chọn kiến ​​trúc sư.

2. Chuẩn bị giao thiết kế.

  • Hợp đồng vận hành và thiết kế.
  • Nghiên cứu trước khi lập quy hoạch để xác định vị trí địa điểm, bằng chứng về tính đủ điều kiện pháp lý, sự phù hợp của ý tưởng đầu tư.
  • Lấy thị thực thiết kế do Bộ xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp, trên cơ sở đơn đăng ký.

4. Thiết kế Nội dung của các dự án.

5. Trình phê duyệt các dự án trong thành phố.

Các dự án đầu tư được cấp phép quy hoạch được điều phối và phê duyệt theo yêu cầu bằng văn bản của nhà thầu và khi xuất trình:

a) giấy tờ sở hữu

b) thị thực thiết kế

c) ba bản sao của dự án đầu tư

d) các hành vi hành chính, tùy theo loại hình và quy mô xây dựng được yêu cầu như một điều kiện để cho phép xây dựng theo luật Bảo vệ môi trường hoặc luật đặc biệt

e) đánh giá sự phù hợp - do Hội đồng chuyên gia của cơ quan phê duyệt hoặc công ty giám sát lập

f) Cơ quan điều phối phòng cháy chữa cháy của các dự án đầu tư là xác minh sự tuân thủ của chúng với:

  • các dự đoán của kế hoạch phát triển chi tiết
  • các luật và quy định về quy hoạch không gian
  • các yêu cầu về khả năng tương tác giữa các bộ phận của dự án
  • tính toàn vẹn của cấu trúc và tuân thủ các tính toán kỹ thuật
  • các yêu cầu về thiết kế, vận hành an toàn và giám sát kỹ thuật đối với các cơ sở rủi ro cao, nếu có .

Tất cả các phần của dự án đầu tư đã được phê duyệt phải đóng dấu của chính quyền thành phố. Trường hợp trong thời hạn một năm kể từ ngày phê duyệt dự án đầu tư mà nhà thầu không thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng thì dự án đó sẽ bị khởi kiện.

6. Giấy phép Xây dựng

Giấy phép xây dựng do Bộ xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân khu vực cấp đối với thành phố chia theo quận - theo quyết định của hội đồng thành phố - kiến ​​trúc sư trưởng khu vực. Cấp cho nhà thầu trên cơ sở dự án đã được phê duyệt trong giai đoạn dự án đang thực hiện. Khi thay đổi chủ trương đầu tư sau khi được cấp giấy phép xây dựng chỉ được phép thực hiện sai lệch nhỏ so với dự án đầu tư đã được phê duyệt.

 

Sau khi được cấp phép xây dựng, việc điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt với mức
độ sai lệch đáng kể là không thể chấp nhận được.

Sai lệch đáng kể so với dự án đầu tư đã được phê duyệt là sai lệch:

- vi phạm dự đoán của quy hoạch phát triển chi tiết

- vi phạm yêu cầu xây dựng trong khu vực đặc biệt bảo vệ lãnh thổ

- không phù hợp với lãnh thổ

- vi phạm pháp luật và quy định về xây dựng, kỹ thuật, công nghệ, các yêu cầu về vệ sinh, môi trường và an toàn cháy nổ.

- thay đổi kết cấu và kiểu của các phần tử kết cấu và / hoặc tải trọng.

- vi phạm các dự đoán của dự án, sử dụng lại các đối tượng, thu hồi, hoặc sửa đổi đáng kể các khu vực chung của tòa nhà.

- thay đổi kiểu và vị trí của các hệ thống và hệ thống lắp đặt chung trong các tòa nhà và cơ sở

- thay đổi loại, cấp độ, vị trí và tuyến đường ống truyền tải và các công trình liên quan đến các khu vực đô thị và các mạng lưới và cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung của các khu vực đô thị, cũng như các mạng lưới giao thông và thông tin liên lạc và các phương tiện, công trình để xử lý chất thải.

7. Quy trình xây dựng

a) Thời điểm khởi công xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cấp là ngày dự thảo đề án mở công trường và xác định tuyến, cấp công trình và khi không yêu cầu - ngày cấp giấy chứng nhận sổ đặt hàng.

b) Việc mở công trường và xác định tuyến, cấp công trình phải kèm theo giấy phép xây dựng đã được ban hành và có sự chứng kiến ​​của cán bộ chính quyền thành phố, người giám sát thi công công trường hoặc giám đốc thi công đối với công trường loại thứ năm.c) Đối với việc mở rộng mặt bằng và xác định tuyến và cao trình xây dựng, phải lập một biên bản, có chỉ dẫn về quy định và các mốc chuẩn độ cao.

d) Hồ sơ về việc mở công trường và xác định tuyến, cấp công trình được lưu giữ vô thời hạn trong kho lưu trữ của cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Bản sao biên bản do nhà thầu hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình lưu giữ.

e) Quy trình giám sát hiện trường trong quá trình xây dựng được xác định theo thỏa thuận giữa nhà thầu và kiến ​​trúc sư. Sự giám sát của tác giả đối với phần "Xây dựng" là bắt buộc đối với tất cả các tòa nhà.

f) Các chỉ dẫn của nhà thiết kế liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của họ về việc tuân thủ chính xác dự án đầu tư của họ được ghi vào sổ đặt hàng và là bắt buộc đối với tất cả những người tham gia xây dựng khác.

g) các dấu hiệu giám sát tất cả các tài liệu và hồ sơ trong quá trình thi, cần thiết để đánh giá các công trình xây dựng, về các điều kiện an toàn và thực hiện pháp luật.

8. Sử dụng giấy phép

a) Sau khi hoàn thành hồ sơ thực tế xây dựng được lập phản ánh sai lệch không đáng kể so với kế hoạch được duyệt do nhà thầu hoặc người được nhà thầu chỉ định thực hiện.

b) Tài liệu điều hành gồm đầy đủ các bản vẽ phục vụ công việc thi công thực tế. Có xác nhận của nhà thầu, người thi công, người thực hiện giám sát, của cá nhân kiểm soát kỹ thuật phần "Xây dựng" và người thực hiện giám sát thi công xây dựng. Việc chuyển nhượng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, trên tất cả các tài liệu đồ họa và văn bản.

Các tài liệu điều hành là một phần không thể thiếu của các giấy tờ xây dựng.

c) Sau khi hoàn thành công việc xây dựng, nhà thầu, người thiết kế, người thi công và người giám sát lập biên bản xác nhận việc xây dựng hoàn thành theo dự án đầu tư đã được phê duyệt, tài liệu điều hành được chứng nhận, các yêu cầu về xây dựng theo quy định.

d) Khi hoàn thành công việc xây dựng và hoàn thành nghiệm thu khi có yêu cầu, nhà thầu đăng ký trước cơ quan cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu của đơn vị bằng cách nộp báo cáo tổng hợp theo quy định, hợp đồng với các công ty tiện ích để gia nhập mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

e) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép xây dựng sau khi kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, đăng ký nghiệm thu công trình xây dựng và cấp giấy chứng nhận nghiệm thu.

f) Sau khi hoàn thành tòa nhà mới cũng như sau khi xây dựng lại, cải tạo lớn, sửa chữa lớn hoặc xây dựng lại tòa nhà hiện có, hộ chiếu kỹ thuật của tòa nhà được lập. Hộ chiếu kỹ thuật được lập thành hai bản chính - một bản cho nhà thầu và một bản cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Xem thêm các bài viết khác >>

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1