Mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ tư vấn lập dự án xây dựng

Hợp đồng kinh tế dịch vụ về việc: Tư vấn Lập Dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch và Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng Khu du lịch sinh thái FramStay, quy mô: 27ha”.

Ngày đăng: 19-03-2021

3,760 lượt xem

Mẫu hợp đồng kinh tế dịch vụ tư vấn lập dự án xây dựng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 03  năm 2021

 

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ DỊCH VỤ

Số: 03/15/2021/HĐ-TVQH

Về việc: Tư vấn Lập Dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch và Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng Khu du lịch sinh thái FramStay, quy mô: 27ha”.

Địa điểm:  Huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

 

Giữa

CÔNG TY A

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MINH PHƯƠNG

 

Phần I: CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG / LUẬT HỢP ĐỒNG KINH TẾ

 • Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội khóa XIII;
 • Luật Quy hoạch đô thị số: 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội khóa XII;
 • Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông  qua ngày 14 tháng 6  năm 2005;
 • Thông tư số: 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây Dựng về việc quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
 • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương có mã số doanh nghiệp 0305986789 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 1 tháng 9 năm 2008.

Phần 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ Phần Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương . Chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Một bên là:

 1. CHỦ ĐẦU TƯ (gọi tắt là Bên A): 

Tên công ty:

CÔNG TY A

Địa chỉ:

Thị trấn Ea Drang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Đại diện:

Nguyễn Huy Quang                Chức vụ : Giám Đốc

Mã số thuế:

6001662254

Điện thoại:

0918282012

        và bên kia là:

 1. NHÀ THẦU (gọi tắt là Bên B): 

Tên Công ty

CÔNG TY CP TVĐT VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Trụ sở:

 Số 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa kao, Q1, TP. HCM

Đại diện:

Ông: Nguyễn Văn Thanh          Chức vụ : Giám đốc

Số tài khoản:

182494339  Mở tại  Ngân Hàng  ACB chi nhánh HCM

Mã số thuế:

 0305986789

Điện thoại:

 028 3514 6426            Fax : 028 3911 8579

 

Chủ đầu tư xây dựng và đơn vị tư vấn được gọi riêng là Bên và gọi chung là Các Bên.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM và thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 xây dựng Khu du lịch sinh thái FramStay tại huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk với diện tích khoảng 27 Ha theo các điều khoản như sau:

 

Điều 1. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên.

Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản, điều kiện của hợp đồng này và tài liệu sau:

 •  Bảng báo giá lập quy hoạch;
 •  Các tài liệu khác (các tài liệu – Phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng).

Điều 2. Các định nghĩa và diễn giải.

 1. Chủ đầu tư : Bên A do ông Nguyễn Huy Quang, chức vụ: Giám Đốc thay mặt chủ đầu tư.
 2. Tư vấn thiết kế: Công ty Cp Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương là những người kế thừa hợp pháp của nhà thầu mà không phải là bất kỳ đối tượng nào do người đó ủy quyền.
 3. Dự án: Khu du lịch sinh thái FramStay, quy mô 27ha.
 4. Luật: là toàn bộ hệ thống Luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
 5. Văn bản chấp thuận là thể hiện sự chấp thuận chính thức của bên giao thầu về bất kỳ ghi nhớ hoặc thỏa thuận giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 6. Công việc: được hiểu là các dịch vụ do nhà thầu thực hiện theo quy định tại điều 3.

Điều 3.  Mô tả phạm vi công việc.

Bên A đồng ý giao cho bên B thực hiện công việc “Lập dự án đầu tư , thiết kế quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 và Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Khu du lịch sinh thái FramStay” (quy mô:  27 ha) với nội dung công việc như sau:

 1. Hồ sơ dự án đầu tư.
 2. Sản phẩm hồ sơ quy hoạch: Theo Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
 3. Sản phẩm Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Điều 4. Khối lượng, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

 1. Khối lượng và số lượng hồ sơ:
  • Khối lượng và số lượng hồ sơ thuyết minh dự án và thiết kế quy hoạch: 08 bộ
  • Khối lượng và số lượng hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: 09 bộ
 2. Chất lượng hồ sơ quy hoạch: Theo Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Thông tư của Bộ Xây Dựng về việc quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái FramStay và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khác.
 3. Hồ sơ thiết kế: Phải được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
 4. Hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Giá hợp đồng và thanh toán.

5.1.  Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

5.2. Giá trị hợp đồng sau thuế: 490,000,000 đồng (Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn.), chưa bao gồm VAT.

Giá trị hợp đồng đã bao gồm chi phí để thực hiện các công việc được thể hiện tại Điều 3 của Hợp đồng này là báo giá sau:

STT

Báo giá lập dự án đầu tư khu DLST 27 Ha

00g

1

Chi phí lập dự án đầu tư: Thuyết minh dự án đầu tư, phân tích đánh giá hiệu quả tài chính dự án

60,000,000

2

Chi phí khảo sát hiện trạng, lập thiết kế quy hoạch 1/500 và thiết kế cơ sở, thiết kế hạ tầng kỹ thuật

150,000,000

3

Chi phí thuyết minh và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

125,000,000

4

Thiết kế kỹ thuật phục vụ công tác thẩm duyệt TKKT và đấu thầu và giám tác giả

95,000,000

5

Thiết kế PCCC và hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC

60,000,000

 

TỔNG CỘNG

490,000,000

 
 1. Nội dung của Giá hợp đồng.
  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

      Giá hợp đồng đã bao gồm:

 • Chi phí nhân công cho chuyên gia, chi phí vật tư, vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng;
 • Chi phí in ấn, mua tài liệu tham khảo phục vụ cho công việc tư vấn, ...
 1. Tạm ứng:
  • Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết bên A tạm ứng cho bên B 20% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là: 98.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu đồng), chưa bao gồm VAT.
  • Đợt 2: Sau khi hoàn thành báo cáo thuyết minh dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp vào sở KHDT và sở TNMT, bên A tạm ứng tiếp cho bên B 30% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là: 147.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng). chưa bao gồm VAT.
  • Đợt 3: Sau khi hoàn thành hồ sơ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 và  PCCC của "Khu du lịch sinh thái FramStay" nộp cho Sở xây dựng, bên A tạm ứng tiếp cho bên B 30% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là: 147.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng). chưa bao gồm VAT.
  • Đợt 4: Sau khi hồ sơ thiết kế Quy hoạch tỷ lệ 1/500 "Khu du lịch sinh thái FramStay" được được cấp thẩm quyền phê duyệt, hai bên xác định giá trị quyết toán và bên A thanh toán số tiền còn lại cho bên B trong vòng 30 ngày. Nều xuất hóa đơn VAT sẽ được tính thêm 10% thuế.
 2. Hình thức thanh toán:
  • Đồng tiền thanh toán: tiền đồng Việt Nam.
  • Hình thức thanh toán: bằng hình thức chuyển khoản.

Điều 6. Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng.

Chi phí phát sinh chỉ được tính nếu công việc của Nhà thầu gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Điều 7. Tiến độ thực hiện hợp đồng.

 1. Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày ký hợp đồng.
 2. Thời gian bàn giao hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Nếu bên B không thực hiện đúng thời gian bàn giao như cam kết ở trên (trễ hơn đến 30 ngày so với ngày cam kết), bên B sẽ bị phạt một khoảng bằng 5% giá trị của hợp đồng này.

Điều 8. Trách nhiệm và nghĩa vụ chung của Nhà thầu.

 1. Nhà thầu đảm bảo rằng tất cả các công việc Nhà thầu thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định về tiêu chuẩn của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Đảm bảo các yêu cầu về mặt chất lượng, mỹ thuật của hồ sơ thiết kế đúng như các nội dung quy định tại điều 2.
 3. Nhà thầu phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi Nhà thầu phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của Dự án.
 4. Nhà thầu sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết để phục vụ công việc của mình.
 5. Nhà thầu phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các công việc của mình.
 6.    Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo qui định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của mình như: đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế.
 7.    Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án;
 8.    Nhà thầu sẽ phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của chủ đầu tư trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.
 9.    Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư.
 10. Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ chung của chủ đầu tư.

 1. Công ty TNHH MTV Trang trại Quang Minh Ea H'leo sẽ cung cấp cho Nhà thầu các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Công ty có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của Nhà thầu.
 2. Cung cấp cho bên B giấy tờ đất đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt quy hoạch.
 3. Bên A sẽ cùng hợp tác với Nhà thầu và tạo điều kiện đến mức tối đa cho Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 4. Cử cán bộ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.
 5. Thanh toán:
  • Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng này, ngay sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc tại Điều 3.

Điều 10. Tạm ngừng và Chấm dứt hợp đồng.

 1. Nếu Nhà thầu không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Công ty TNHH MTV Trang trại Quang Minh Ea H'leo có thể ra thông báo tạm ngừng công việc của Nhà thầu và yêu cầu Nhà thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai sót trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể.

Điều 11. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu.

 1. Nhà thầu sẽ giữ bản quyền tất cả tài liệu báo cáo và các tài liệu khác được thực hiện bởi các nhân viên của Nhà thầu. Công ty TNHH MTV Trang trại Quang Minh Ea H'leo được toàn quyền sử dụng các tài liệu này, sao chụp để phục vụ công việc mà không cần phải xin phép Nhà thầu.
 2. Nhà thầu phải cam kết rằng các tài liệu báo cáo và các tài liệu khác do Nhà thầu lập và cung cấp không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.  

Điều 12. Việc bảo mật.

        Ngoại trừ những nhiệm vụ được yêu cầu, Nhà thầu không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về công việc của mình hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến Dự án, Công trình, Hạng mục công trình, gói thầu do Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng này.

Điều 13. Bất khả kháng.

 1. Định nghĩa về bất khả kháng.

        “Bất khả kháng” là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh…và các thảm hoạ khác chưa lường hết trước được hoặc những yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với qui định của pháp luật; Khi trường hợp bất khả kháng xảy ra, thì không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng; Một bên phải gửi thông báo cho Bên kia khi không còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất khả kháng;

 1. Trách nhiệm của các Bên trong trường hợp bất khả kháng.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng; Trong trường hợp xảy ra sự bất khả kháng thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình, sự cố này sẽ phải được giải quyết càng sớm càng tốt với sự nỗ lực của cả hai bên.

Điều 14. Khiếu nại, tranh chấp và trọng tài.

Nếu có phát sinh tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc bất cứ vấn đề gì phát sinh, các bên phải lập tức tiến hành thương lượng để giải quyết vấn đề một cách hữu hảo. Nếu thương lượng không có kết quả thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Toà án Nhân dân hoặc Trọng tài để xử lý tranh chấp theo qui định của pháp luật. Quyết định của Toà án Nhân dân hoặc Trọng tài là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. 

Điều 15. Điều khoản chung.

 1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này.
 2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 3. Hợp đồng này bao gồm 7 trang A4, được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chủ đầu tư sẽ giữ 02 bản, Nhà thầu sẽ giữ 02 bản.

 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

 

 

Xem thêm Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1