Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Chủ đầu tư đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại tại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu

Ngày đăng: 06-01-2020

677 lượt xem

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

NĂM 2019

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Phần khai chung:

1.1. Tên chủ nguồn thải : CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

Địa chỉ văn phòng : Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại:  0254 383 1222             Fax: 0254 3630802                E-mail:

Mã số QLCTNH : 77.000533.T cấp lần đầu ngày 03/9/2014

1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:

Tên cơ sở (nếu có) : Resort Six Senses Hideway Con Dao

Địa chỉ cơ sở : Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại:  064 383 1222             Fax: 064 3630802                E-mail:

2. Tình hình chung về phát sinh, quản lý CTNH và chất thải thông thường tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

2.1. Tình hình về phát sinh CTNH và chất thải thông thường:

a) Chất thải nguy hại

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, khối lượng CTNH phát sinh tại cơ sở như sau:

STT

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

1

Bóng đèn huỳnh quang

16 01 06

120

2

Các dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác

17 02 04

5.140

3

Bao bì thải cứng bằng kim loại

18 01 02

176

4

Bao bì thải cứng bằng nhựa

18 01 03

163

5

Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu ở các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

18 02 01

367

6

Bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử thải

16 01 13

973

 

Tổng số lượng

 

6939

b) Chất thải thông thường

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, Khối lượng chất thải thông thường phát sinh tại cơ sở như sau:

STT

Tên chất thải

Số lượng (kg)

1

Rác thải sinh hoạt (thực phẩm, rau quả, bao giấy)

18.000

2

Chất thải khác (Ống nước PVC hư, can nhựa, găng tay cao su, bao nhựa, đồng phục vải hư)

700

3

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

1.080

 

Tổng số lượng

19.780

2.2 Tình hình về quản lý CTNH và chất thải thông thường:

a) Chất thải nguy hại

Đối với chất thải nguy hại thì Công ty hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Chân Lý có chức năng thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại theo yêu cầu và theo lượng phát sinh của Resort. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư Resort đã đăng ký chủ nguồn thải nguy hại tại Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng tàu, mã số 77.000533T ngày 03/09/2014 để quản lý nguồn chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định hiện hành Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý, phân loại chất thải nguy hại.

Khu vực lưu chứa CTNH:

- Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.

- Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

- Khu vực lưu chứa CTNH Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực.

Hình ảnh minh họa:

Kho chứa CTNH

Thùng chứa CTNH

 

 

 

01101

Thùng chứa CTNH

b) Chất thải thông thường

Lượng chất thải này sinh hoạt này sẽ được lưu chứa trong thùng chứa rác. Các thùng chứa rác có dung tích chứa 5kg, có nắp đậy, bố trí ở khu vực phát sinh như các văn phòng, lối đi, khu căn tin, nhà vệ sinh. Sau đó rác được gom gọn lại đem ra ngoài cho tổ vệ sinh xử lý. Đối với rác thải sinh hoạt Resort hợp đồng với Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo thu gom và vận chuyển. Tần suất thu gom: 1 lần/ngày. Thời gian lấy rác: 4h00 - 5h00. Tất cả các nguồn chất thải rắn thông thường phát sinh của Resort đều được thu gom, xử lý triệt để theo Nghị định 59/2007/NĐ-CP, thực hiện đóng phí định kỳ hàng tháng theo QĐ 88/2008/QĐ – UBND.

2.3. Tình hình về xử lý CTNH

STT

Tên chất thải

Mã CTNH

Phương pháp xử lý (i)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

1

Bóng đèn huỳnh quang

16 01 06

HTXLBĐHQ

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

2

Các dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác

17 02 04

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

3

Bao bì thải cứng bằng kim loại

18 01 02

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

4

Bao bì thải cứng bằng nhựa

18 01 03

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

5

Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu ở các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

18 02 01

TĐ.HR

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp quản lý chất thải nguy hại:

- Bố trí khu vực lưu giữ CTNH; lưu giữ CTNH trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định

- Chỉ ký hợp đồng chuyển giao CTNH với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH phù hợp

- Lập và nộp các báo cáo: Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

4. Các vấn đề khác:

Không có ./.

 

 

CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

 

Giám đốc

 


Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh

(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

a. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):

Tên chất thải

Mã CTNH

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý (i)

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH

Ghi chú

Bóng đèn huỳnh quang

16 01 06

120

HTXLBĐHQ

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

Các dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác

17 02 04

5.140

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

Bao bì thải cứng bằng kim loại

18 01 02

176

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

Bao bì thải cứng bằng nhựa

18 01 03

163

TC

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu ở các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

18 02 01

367

TĐ.HR

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

 

Bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử thải

16 01 13

973

TC,TĐ,HR

Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

Mã số QLCTNH: 3-4-5-6.049.VX

 

Tổng số lượng

 

6939

 

 

 

 

 

(i) Ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học);  ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); TR (Tẩy rửa); SC (Sơ chế); Khác (ghi rõ tên phương pháp).

 

b. Thống kê chất thải rắn thông thường:

Tên chất thải

Số lượng (kg)

Phương pháp xử lý hoặc tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý

Đơn vị xử lý

Rác thải sinh hoạt (thực phẩm, rau quả, bao giấy)

18.000

Chuyển giao xử lý

Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo

Chất thải khác (Ống nước PVC hư, can nhựa, găng tay cao su, bao nhựa, đồng phục vải hư)

700

Chuyển giao xử lý

Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo

Bùn từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

1.080

Chuyển giao xử lý

Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo

Tổng số lượng

19.780

 

 

 

 

 


Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các) chủ xử lý CTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi)

(Lưu ý sắp xếp thành từng bộ, bao gồm bản sao hợp đồng kèm theo các liên Chứng từ tương ứng sắp xếp lần lượt theo số chứng từ).

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2/ Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại

3/ Hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

4/ Hồ sơ năng lực/ Giấy phép Công ty TNHH Môi trường Chân Lý

5/ Liên 5 chứng từ thu gom CTNH

6/ Hợp đồng thu gom rác giữa Công ty và Ban quản lý công trình công cộng Côn Đảo

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1