Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại Resort Six Senses Côn Đảo

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại Resort Six Senses Côn Đảo

Ngày đăng: 06-01-2020

1,359 lượt xem

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU 4

Trang 4

DANH MỤC HÌNH 4

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA 5

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA 5

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 6

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 6

1.1.1. Căn cứ thực hiện 6

1.1.2. Phạm vi nội dung công việc 7

1.1.3. Tần suất thực hiện 7

1.1.4. Thời gian thực hiện 8

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO 8

1.2.1. Thông tin chung 8

1.2.2. Địa điểm hoạt động 8

1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình 8

1.2.4. Giao thông 9

1.2.5. Nguồn cung cấp điện 9

1.2.6. Nguồn cung cấp nước 9

1.2.7. Hệ thống thoát nước 9

1.2.8. Nguồn tiếp nhận khí thải và tiếng ồn 9

1.2.9. Nơi lưu trữ và xử lý rác thải 9

1.2.10. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Resort 10

1.2.10.1. Quy mô/công suất 10

1.2.10.2. Thời gian hoạt động của Resort Sixsenes Côn Đảo 10

1.2.11. Tính chất và quy mô hoạt động 10

1.2.11.1. Công nghệ sản xuất/vận hành 10

1.2.11.2. Nhu cầu về nguyên và nhiên liệu 10

1.2.11.3. Nhu cầu lao động 11

1.2.12. Hoạt động phát sinh chất thải 11

1.2.12.1. Môi trường nước thải 11

1.2.12.2. Môi trường không khí 13

1.2.12.3. Chất thải rắn 14

1.3. ĐƠN VỊ THAM GIA PHỐI HỢP 15

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 16

2.1. TỔNG QUAN VỊ TRÍ QUAN TRẮC 16

2.1.1. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ 16

2.1.2. Kiểu/loại quan trắc 16

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo đợt 16

2.4. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu 18

2.5. Danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong PTN 18

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc 19

2.7. Thông tin lấy mẫu 20

2.8. Công tác QA/QC trong quan trắc 20

2.8.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc 20

2.8.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị 24

2.8.3. QA/QC tại hiện trường 24

2.8.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm 27

2.8.5. Hiệu chuẩn thiết bị 28

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC 31

3.1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 31

3.1.1. Môi trường không khí tại ống khói máy phát điện 31

3.2. CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 31

CHƯƠNG IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC ĐỢT QUAN TRẮC 34

4.1. KẾT QUẢ QA/QC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 34

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35

5.1. KẾT LUẬN 35

5.2. CAM KẾT VÀ KIẾN NGHỊ 35

PHỤ LỤC 1 Error! Bookmark not defined.

 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

 

BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường

BYT : Bộ Y tế

NC : Nghiên cứu

MT : Môi trường

PCCC : Phòng cháy chữa cháy

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVS : Tiêu chuẩn vệ sinh

HTXL : Hệ thống xử lý

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng nước  111

Bảng 2.1: Nội dung quan trắc tại Resort Six Senses Côn Đảo  166

Bảng 2.2: Danh mục thành phần, thông số quan trắc  166

Bảng 2.3: Thông tin về thiết bị quan trắc và phòng thí nghiệm  177

Bảng 2.4: Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu  188

Bảng 2.5: Phương pháp đo tại hiện trường  188

Bảng 2.6: Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm  188

Bảng 2.7: Danh mục điểm quan trắc  19

Bảng 2.8: Thông tin về điều kiện lấy mẫu  200

Bảng 2.9: Kế hoạch quan trắc  211

Bảng 2.10: Bảng phương pháp bảo quản mẫu nước thải  266

Bảng 2.11: Thủ tục kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm  277

Bảng 2.12: Thực hiện hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm  288

Bảng 3.1 Kết quả đo chất lượng không khí tại ống khói máy phát điện  31

Bảng 3.6 Kết quả phân tích chất lượng nước thải tại hệ thống xử lý  31

 

 

 

DANH MỤC HÌNH

Trang

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí của Resort Six Senses Côn Đảo  8

Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của Resort  12

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại “Resort Six Senses Côn Đảo” do Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương và đơn vị thực hiện quan trắc đo đạc là Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng.

Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo gồm:

- Đơn vị tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

- Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.

- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám đốc.

- Điện thoại: 028.22 142 126.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chuyên ngành đào tạo

CÔNG TY TNHH CÔN ĐẢO RESORT

1

Đoàn Văn Hoàng

Trưởng phòng kỹ thuật

2

Nguyễn Đình Cường

Phó Phòng kỹ thuật

CÔNG TY CỔ PHẦN TVĐT & TKXD MINH PHƯƠNG

1

Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc

2

Hoàng Trọng Nhân

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

3

Lê Minh Thư

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

1

Vũ Thiện Hiếu

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

 

 

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

Công ty TNHH Côn Đảo Resort được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 9846244464 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2004 và chứng nhận thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 07 năm 2016 (Mã số dự án: 9846244464) – Bản sao giấy phép đăng ký đầu tư của Công ty được đính kèm phụ lục.

Môi trường là một trong những vấn đề được Công ty TNHH Côn Đảo Resort quan tâm hàng đầu với tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện Báo cáo kết quả quan trắc môi trường quý IV năm 2019. Kết quả báo cáo của Resort để Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường của Resort SixSenses Côn Đảo trong điều kiện hoạt động bình thường. Ngoài ra, Báo cáo còn giúp Chủ đầu tư biết rõ hơn hiện trạng môi trường của mình, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khống chế và cải thiện ô nhiễm cần thiết nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên của Resort.

1.1.1. Căn cứ thực hiện

Resort Six Senses Côn Đảo thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường tuân theo các căn cứ pháp lý sau:

+ Các Căn cứ pháp luật

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 23/6/2014.

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị Môi trường và Quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẫn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Bộ Y tế, ban hành ngày 10/10/2002.

+ Các văn bản liên quan đến dự án

- Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 9846244464 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 22 tháng 03 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14 tháng 07 năm 2016 (Mã số dự án: 984624`4464).

- Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 28/03/2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu du lịch sinh thái Evanson Hideaway”.

- Giấy xác nhận số 03/STNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số 103/QĐ-STNMT.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 43/GP.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 11/12/2014.

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 67/GP.UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 13/10/2015.

- Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số: QLCTNH: 77.000533.T cấp lần đầu năm 03/09/2014

1.1.2. Phạm vi nội dung công việc

- Giới thiệu chung về Resort Six Senses Côn Đảo và nội dung thực hiện.

- Các nguồn gây ô nhiễm và các biện pháp kiểm soát và khống chế.

- Chương trình giám sát, các kế hoạch QA/QC.

- Kết quả đo đạc, phân tích và nhận xét.

- Kết luận và cam kết.

1.1.3. Tần suất thực hiện

Công ty TNHH Côn Đảo Resort thực hiện theo Quyết định số 103/QĐ-STNMT ngày 28/03/2007 của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Chương trình quan trắc môi trường Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

1.1.4. Thời gian thực hiện

Thời gian tiến hành đo đạc và thu mẫu vào tháng 12 năm 2019, trong điều kiện thời tiết bình thường và Resort Côn Đảo hoạt động bình thường.

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO

1.2.1. Thông tin chung

· Tên đơn vị: RESORT SIX SENSES CÔN ĐẢO

· Đại diện: Ông Arnel Salvador

· Chức vụ: Tổng Giám Đốc

· Địa chỉ: Bãi Đất Dốc, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

· Điện thoại: 0254 383 1222 Fax: 0254 3630802

1.2.2. Địa điểm hoạt động

1.2.12. Hoạt động phát sinh chất thải

1.2.12.1. Môi trường nước thải

(1). Nguồn phát sinh

Nước thải từ hoạt động của Resort phát sinh từ các nguồn sau:

- Nước thải vệ sinh của nhân viên và khách (từ các phòng vệ sinh)

- Nước thải từ bếp nhà hàng

- Nước thải từ khu vực spa

- Nước thải từ khu vực nhà giặt.

- Nước mưa chảy tràn

Nhu cầu dùng nước trong sinh hoạt khoảng 172.5 m3/ngày. Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP lưu lượng nước thải bằng 100% lưu lượng nước cấp. Vậy tổng lượng nước thải phát sinh của Resort 172.5 m3/ngày.

(2). Biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm nước thải

Đối với nước thải sinh hoạt được xử lí sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc trước khi được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải chung của Resort.

Bể tự hoại là công trình xử lí sơ bộ thực hiện hai chức năng: lắng và lên men cặn lắng. Các ngăn của bể tự hoại được chia làm hai phần: phần lắng nước thải phía trên và phần lên men cặn phía dưới, nước thải chảy vào bể do thời gian lưu lâu nên phần lớn cặn lơ lửng được lắng lại.

 

Hiện công ty đã có xây dựng tại resort hệ thống xử lý nước thải công suất 180m3/ngày đêm như sau:

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1