Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà máy may

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà máy may. Minh Phuong Corp - Dịch vụ chuyên tư vấn hồ sơ pháp lý môi trường. Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 649 782.

Ngày đăng: 10-08-2022

110 lượt xem

Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án nhà máy may

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở
2. Tên cơ sở
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng
4.2. Nguồn cung cấp điện, nước
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
1.1. Thu gom, thoát nước mưa
1.2. Thu gom, thoát nước thải
1.3. Xử lý nước thải
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
2.1. Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý 
2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt
2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
6.1. Hệ thống xử lý nước thải
6.2. Hệ thống xử lý khí thải 
6.3. Khu lưu giữ chất thải 
6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 
6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 
6.6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 
6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 
7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
CHƯƠNG V KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
CHƯƠNG VI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
CHƯƠNG VII . KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường
UBND Ủy ban nhân dân
QH Quốc hội
NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
WHO Tổ chức y tế thế giới
ĐTM Đánh giá tác động môi trường
BTCT Bê tông cốt thép
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
BYT Bộ Y tế
PCCC Phòng cháy chữa cháy
CTTT Chất thải thông thường
CTNH Chất thải nguy hại
HTXL Hệ thống xử lý
NTSH Nước thải sinh hoạt
NTSX Nước thải sản xuất
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu sản xuất sản phẩm của Nhà máy
Bảng 1.2: Nhu cầu tiêu thụ nước của Cơ sở
Bảng 1.3: Các hạng mục công trình của cơ sở
Bảng 1.4: Danh mục, máy móc, thiết bị chính của cơ sở
Bảng 1.5: Vốn đầu tư
Bảng 3.2: Các hạng mục công trình của HTXL nước thải tập trung
Bảng 3.3: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở
Bảng 3.4: Danh mục các chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở
Bảng 4.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
Bảng 4.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
Bảng 4.3: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn
Bảng 4.4: Giá trị giới hạn đối với độ rung
Bảng 5.1: Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải đầu ra sau HTXL của cơ sở
Bảng 5.2: Kết quả quan trắc bụi, khí thải định kỳ trong 02 năm của cơ sở
Bảng 6.1: Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của cơ sở
Bảng 6.2: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Quy trình gia công, sản xuất hàng may mặc của cơ sở
Hình 1.2: Công nghệ in lưới
Hình 1.3: Sơ đồ vị trí dự án
Hình 1.4. Hình ảnh một số máy móc, thiết bị của cơ sở
Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở
Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống xử lý hóa lý nước thải sản xuất trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung
Hình 3.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung
Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi
Hình 3.6: Cấu tạo lọc bụi kiểu lưới
Hình 3.7: Lắp ghép bộ lọc bụi kiểu lướiáo cáo đề xuất 
 
CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần may 
2. Tên cơ sở: Công ty Cổ phần may 
* Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt cơ sở:
* Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần:
* Quy mô của cơ sở
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 
* Quy trình chung cho quá trình gia công, sản xuất hàng may mặc
Quy trình sản xuất hàng may mặc
Hình 1.1. Quy trình gia công, sản xuất hàng may mặc của cơ sở
Thuyết minh quy trình công nghệ:
Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu chủ yếu là vải đã được nhuộm và các vật liệu phụ bao gồm kim, chỉ, khóa, bao bì đóng gói, … tùy thuộc vào yêu cầu của đơn hàng mà loại vải được sử dụng là cotton hay polymer.
Các sản phẩm của cơ sở đều chủ yếu dựa trên khả năng thao tác thủ công của người lao động và có sự hỗ trợ một phần của các trang thiết bị. Trên cơ sở yêu cầu của đơn hàng và thiết kế kiểu dáng sản phẩm của phòng thiết kế đề xuất sau khi nghiên cứu thị trường, phòng quản lý chất lượng sản phẩm sẽ tiến hành tạo mẫu may, căn chỉnh trên máy tính và tạo thành các phôi mẫu sản phẩm. Các phôi mẫu sẽ được chuyển đến bộ phận sản xuất để thợ may tiến hành pha cắt vải, in logo và may với số lượng lớn, đồng bộ. Công đoạn cắt vải và may làm phát sinh bụi, tiếng ồn và CTR còn công đoạn in logo làm phát sinh hơi dung môi hữu cơ từ mực in. Định kì (1 lần/ngày) sẽ tiến hành rửa khuôn in bằng nước sạch (khối lượng khoảng 1 m3/ngày), nước rửa khuôn in sẽ được Nhà máy xử lý đạt quy chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường.
Công nghệ in logo của Nhà máy sử dụng công nghệ in lưới, mực in được quét lên các tấm bản in người thợ sẽ đặt tấm bản in lên các miếng vải đã được sắp xếp sẵn và quét thanh gạt mực trên tấm bản in. Mực in lướt qua khung logo được cắt sẵn tràn xuống tấm vải tạo thành 1 lớp màng mỏng và bám vào vải, trung bình mỗi sản phẩm sẽ chiếm 0,0001 – 0,0004 m2 diện tích bề mặt được in logo. Những tấm lưới in sau khi sử dụng sẽ được rửa trung bình 1 lần/ngày làm phát sinh nước thải. Sau đó những miếng vải đã được in logo sẽ được sấy khô bằng máy sấy tia UV chạy tự động từ đầu băng truyền tới cuối băng truyền sấy khô toàn bộ các tấm vải đã được in logo. Hình ảnh minh họa về hoạt động in của Nhà máy như sau:
Công nghệ in lưới
Hình công nghệ in lưới
Những tấm lưới in được Công ty đặt làm ở bên ngoài với kích thước và nội dung in theo nhu cầu của Nhà máy. Công ty không thực hiện việc thiết kế, đục lỗ lưới in tại Nhà máy.
Sau đó sản phẩm sẽ được phòng quản lý chất lượng sản phẩm tiến hành kiểm tra chất lượng, sửa lỗi sản phẩm (nếu có). Công đoạn kiểm tra, sửa lỗi làm phát sinh bụi, tiếng ồn và CTR.
Sản phẩm sau khi được kiểm tra đảm bảo chất lượng được đưa tới công đoạn là, ủi sản phẩm tạo nếp trước khi được đóng gói xuất khẩu đi. Công ty đã đầu tư 01 lò hơi để cấp hơi cho quá trình là, ủi sản phẩm. Quả trình vận hành lò hơi làm phát sinh bụi và khí thải (CO, NOx, SO2).
Sản phẩm sau khi được là, ủi sẽ được đóng gói tạo thành sản phẩm xuất bán theo đơn của cơ sở.
Trong quá trình sản xuất, Công ty cam kết không giặt tẩy và không tiến hành nhuộm sản phẩm tại cơ sở.
3.3. Sản phẩm của cơ sở: 
Các sản phẩm của cơ sở được sản xuất chủ yếu trên đơn đặt hàng của đối tác và xuất khẩu, cụ thể là các loại mặt hàng may mặc (bao gồm: Áo sơ mi, áo T-shirt nữ, áo phông nam, áo ngủ, váy, áo khoác trẻ em, quần trẻ em và sản phẩm khác) 
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy may
 
Hình ảnh một số máy móc, thiết bị của cơ sở
Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1