Đề nghị thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Khu nhà ở xã hội công nhân VMG”

Thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu ở; tạo môi trường sống thuận lợi, tiện nghi, đáp ứng thêm tiêu chí để phát triển và nâng cấp đô thị sau này.

Ngày đăng: 29-06-2021

547 lượt xem

Đề nghị thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Khu nhà ở xã hội công nhân VMG

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án:  Khu nhà ở xã hội công nhân VMG

1.2. Địa điểm thực hiện đầu tư xây dựng dự án “Khu nhà ở xã hội công nhân VMG”:

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

1

Hoạt động kinh doanh bất động sản

 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

6810

821

2

Hoạt động kinh doanh bất động sản

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

6820

 

3

Xây dựng

Xây dựng nhà các loại

4100

512

4

Xây dựng

Xây dựng công trình đường bộ, đường giao thông

4210

 

5

Xây dựng

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4290

 

 

Thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu ở; tạo môi trường sống thuận lợi, tiện nghi, đáp ứng thêm tiêu chí để phát triển và nâng cấp đô thị sau này.

Phát triển quỹ đất ở để đáp ứng một phần nhu cầu hiện tại, phục vụ các đối tượng là người lao động có thu nhập thấp trong và ngoài khu vực. Triển khai đầu tư xây dựng kết nối các hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong tương lai. Phục vụ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và lợi ích của xã hội.

            Để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND huyện Nhơn Trạch, cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội cho người có thu nhập thấp nói chung và cũng là thêm một lựa chọn cho người dân địa phương.

3. Quy mô đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng: 41,496.8 m2.

 

STT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH (m²)

TỶ LỆ (%)

 

Diện tích đất quy hoạch

 41,496.80

100.00

1.1

Đất ở cao tầng (nhà ở XH)

 

 

 

Đất xây dựng

15,151.00

36.51

1.2

Đất ở thấp tầng (nhà liên kế)

 

 

 

Đất xây dựng

6,244.00

15.00

1.3

Đất giao thông - sân bãi nội bộ

 20,101.80

34.41

1.4

Đất cây xanh

 5,824.00

14.03

 

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

STT

CÁC THÔNG SỐ

ĐƠN VỊ

THIẾT KẾ

1

THÔNG TIN CHUNG

 

CÁC THÔNG SỐ CHUNG CƯ

 

 

a

Tổng diện tích đất qui hoạch

41,948.10

b

Diện tích đất ở cao tầng

15,151.00

c

Tổng diện tích sàn (không bao gồm kỹ thuật sân thượng…)

121,208

d

Tổng diện tích sàn ( bao gồm kỹ thuật sân thượng…)

151,510

e

Mật độ xây dựng khối chung cư (tính trên diện tích đất ở cao tầng)

%

40.38%

f

Diện tích chiếm đất xây dựng tầng điển hình

16,942.00

g

Diện tích đất xây dựng tầng trệt

16,942.00

h

Hệ số sử dụng đất khu Căn hộ

lần

3.61

k

Số tầng cao (không có tầng hầm)

tầng

12 - 14

l

Tổng chiều cao công trình

m

39.60

m

Tổng số căn hộ (chưa kể nhà liên kế)

căn

3,884

 

1 Block có : 121 căn hộ tầng trên  và 17 căn shophouse tầng 1

 

 

 

Căn Shophouse tầng 1:  (17 căn /Block, dt sử dụng bình quân : 70m²)

căn

187

 

Căn hộ B1 (77 căn /Block, dt sử dụng : 65.47m²)

căn

1,331

 

Căn hộ B2  (1 căn /Block, dt sử dụng : 62.09m²)

căn

 

Căn hộ B3 (1 căn /Block, dt sử dụng : 48.36m²)

căn

 

Căn hộ B4 (2 căn /Block, dt sử dụng : 51.74m²)

căn

n

Số dân cố định ( chung cư 25m² sàn/người)

người

6,060

 

SHCĐ (Tiêu chuẩn: 0,8m² sinh hoạt cộng đồng cho 1 căn hộ, 50% cho chung cư) bố trí khu SHCĐ tập trung giảm 30% diện tích

1,065

 

CÁC THÔNG SỐ NHÀ LIÊN KỀ

 

 

 

Diện tích đất nhà liên kế

6,244

 

Tổng diện tích sàn ( kỹ thuật sân thượng…)

24,976

 

Mật độ xây dựng khối nhà liền kề

15

 

Số tầng cao (không có tầng hầm)

tầng

4

 

Tổng số căn

căn

68

 

Số dân cố định ( 10m² sàn/người)

người

2,498

2

TÍNH TOÁN SLƯỢNG XE CHUNG CƯ

a

Khi căn hộ: (tính theo công văn 1245/BXD-KHCN của BXD ngày 24/06/2013).
Tiêu chuẩn: 100m² sàn sử dụng căn hộ có tối thiểu 12m² chỗ để xe (kể cả đường  nội bộ trong nhà xe).

 

 

 

+ Diện tích đậu xe khối căn hộ

14,544.96

3

TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH NHÓM TRẺ

a

Khối căn hộ: (tính theo TCVN 3907:2001 Yêu cầu thiết kế trường mầm non).
Tiêu chuẩn: 50 chỗ học cho 1000 dân, 8m²/trẻ đối với khu vực thành phố (cho nhóm trẻ từ 1-3 tuổi)

 

 

 

- Tổng số dân

người

8,558

 

- Tổng số chỗ học cho nhóm trẻ và mẫu giáo

người

428

 

- Tổng số chỗ học cho nhóm trẻ (50%)

người

214

 

Tng din tích nhóm trẻ cần

1,711.60

- Vị trí dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG  không thuộc khu vực đô thị.

- Dự án không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

- Dự án không thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

4.1. Tổng vốn đầu tư: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng), trong đó:

- Vốn cố định: 1.200.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng).

- Vốn lưu động: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).

- Vốn góp của nhà đầu tư:

Vốn tự có (41.67%)             : 500.000.000.000 đồng.

- Vốn huy động:

Vốn vay - huy động (58.33%)        :  700.000.000.000 đồng

Chủ đầu tư sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn. Lãi suất cho vay các ngân hàng thương mại theo lãi suất hiện hành.

- Vốn khác: 0 đồng.

4.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án:

TT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương USD

 

Công ty TNHH S

500.000.000.000

 

41.67%

 

Ngay khi có QĐ đầu tư

b) Vốn huy động:

- Vốn vay - huy động (58.33%): 700.000.000.000

- Chủ đầu tư sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay dài hạn. Lãi suất cho vay các ngân hàng thương mại theo lãi suất hiện hành.

c) Vốn khác: 0 đồng.

5. Thời hạn hoạt động của dự án Khu nhà ở xã hội công nhân VMG:

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm từ ngày các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư và thời hạn này có thể được kéo dài thêm một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của chủ đầu tư và được sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Quý IV/2021

2

Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500

Quý I/2022

3

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quý II/2022

4

Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Quý II/2022

5

Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật

Quý III/2022

6

Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê duyệt TKKT

Quý III/2022

7

Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng theo quy định)

Quý IV/2022

8

Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng

Quý I/2023

đến Quý IV/2028

 

 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

- Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị.

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):

  • Hồ sơ Thuyết minh dự án Đầu tư;
  • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
  • GCN đăng ký kinh doanh;
  • Đề xuất đầu tư dự án;
  • Tờ trình dự án;
  • Các bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất.

 

Xem thêm Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven biển

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1