Dịch vụ nhận chuyển đổi giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp - Minh Phuong Corp

Mẫu thông báo thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Dịch vụ đăng kí chuyển đổi làm mới giấy phép kinh doanh. Minh Phương Corp. Liên hệ để được tư vấn 0903 649 782. Nhận chuyển dổi làm mới giấy phép kinh doanh.

Ngày đăng: 29-10-2022

527 lượt xem

MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Mẫu thông báo thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Dịch vụ đăng kí, chuyển đổi làm mới giấy phép kinh doanh. Minh Phương Corp. Liên hệ để được tư vấn 0903 649 782. Nhận chuyển đổi làm mới giấy phép kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY 
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2022/TB-RB

Phú Quốc, ngày 20 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Kiên Giang

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN RUBY BÙI 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 170226****

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……/……/……;      Nơi cấp: ………………………………

Đăng kí thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh gồm những gì

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 10.000.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Mưởi tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 38.000.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ);.......

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có □ Không □

Thời điểm thay đổi vốn: 15/11/2022

Hình thức tăng, giảm vốn: Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Đồng Việt Nam

38.000.000.000

100%

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

 

 

3

Vàng

 

 

4

Quyền sử dụng đất

 

 

5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

 

 

Tổng số

38.000.000.000

100%

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/Cổ phần

STT

Loại cổ phần

Số lượng

Giá trị (bằng số, VNĐ)

Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)

1

Cổ phần phổ thông

3.800.000

38.000.000.000

100%

2

Cổ phần ưu đã biểu quyết

 

 

 

3

Cổ phần ưu đã cổ tức

 

 

 

4

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 

 

 

5

Các cổ phần ưu đãi khác

 

 

 

Tổng số

3.800.000

38.000.000.000

100%

THÔNG BÁO THAY ĐI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

1

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

X

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

 

BÙI QUỐC DUY

 Dịch vụ nhận đăng kí giấy phép kinh doanh, chuyển đổi làm mới giấy phép kinh doanh. Liên hệ để được tư vấn 0903 649 782.

Minh Phuong Corp - Dịch vụ chuyển đổi làm mới giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Các phương pháp thẩm định giá nhà đất đơn giản chính xác

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1