Làm thế nào để vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cho thuê lại?

Hiện nay, các ngân hàng mở rộng chính sách cho người dân vay vốn để phục vụ chăn nuôi thực sự không nhiều. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải kể đến một số ngân hàng tiêu biểu sau:

Ngày đăng: 17-02-2022

1,449 lượt xem

Làm thế nào để vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cho thuê lại?

Giới thiệu

Ngành chăn nuôi nông nghiệp của Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh việc đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ thì với đặc tính vốn là một nước nông nghiệp truyền thống, nhà nước có rất nhiều chính sách nhằm khuyến khích người nông dân làm giàu. Bởi vậy hiện nay, các ngân hàng lần lượt mở rộng chính sách cho vay vốn chăn nuôi của mình dành cho đối tượng khách hàng là người nông dân, chủ trang trại hoặc doanh nghiệp nhỏ.

Hiện cả nước có khoảng 30 ngàn trang trại, trong đó có hơn 4,5 ngàn trang trại chăn nuôi. Với nhiều tiềm năng phát triển, ngành chăn nuôi Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Các trang trại chăn nuôi cũng dễ dàng áp dụng giống mới vào sản xuất, áp dụng công nghệ mới, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp…

Đặc biệt, trong những năm gần đây, các mô hình hợp tác trong chăn nuôi như chăn nuôi gia công, cho thuê trang trại cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh. Mô hình này đang được nhiều chủ trang trại lựa chọn kinh doanh nhờ được đánh giá là mô hình an toàn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp, giúp giảm thiểu chi phí tài chính chăn nuôi, các rủi ro về dịch bệnh, biến động giá… cho chủ trang trại. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn đầu tư trang trại nuôi heo, dẫn đến không nắm bắt được các cơ hội kinh doanh.

Thêm xe rải lợn, xây dựng chuồng trại lợn, mua thức ăn cho lợn... Muốn nuôi lợn tốt, không đầu vào thì không được; muốn tăng đầu vào, không có hỗ trợ vay vốn để chăn nuôi thì không được.

Sự phát triển bền vững và lành mạnh của ngành công nghiệp lợn không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ của các tổ chức tài chính ngân hàng. Mặc dù các doanh nghiệp chăn nuôi lớn có thể đáp ứng nhu cầu tài chính thông qua niêm yết, phát hành nợ, phát hành và các kênh khác, nhưng nhiều trang trại lợn vừa và nhỏ (hộ gia đình) rời khỏi hỗ trợ vay vốn ngân hàng để chăn nuôi, rất khó để phát triển hoặc thậm chí khó tồn tại. Tất nhiên, hỗ trợ vay vốn ngân hàng là quan trọng đối với sự phát triển của chăn nuôi lợn, nhưng sự biến động lớn của năng lực sản xuất lợn và một số trang trại lợn (hộ gia đình) thua lỗ, cũng dễ dàng gây ra một số tổ chức tài chính ngân hàng sợ hãi khi cho vay vốn chăn nuôi, thậm chí vì lợi ích an toàn tín dụng và phải áp dụng các biện pháp hạn chế cho vay, cho vay, cắt giảm cho vay.

 

Làm thế nào để vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cho thuê lại?

 

Làm thế nào các ngân hàng có thể sẵn sàng cho vay, dám cho vay, cho vay đầu tư xây dựng trang trại nuôi heo cho thuê lại?

Thứ nhất, chúng ta nên mở rộng phạm vi bảo hiểm và tăng dự án vay vốn chăn nuôi thông qua hướng dẫn chính sách vay vốn chăn nuôi. Ngành công nghiệp lợn liên quan đến "giỏ rau" và chất lượng cuộc sống của người dân, cũng ảnh hưởng đến sự ổn định giá cả, do đó, để nâng cao sự nhiệt tình của các tổ chức tài chính ngân hàng trong việc cung cấp tín dụng, ngoài việc cho phép các tổ chức tài chính ngân hàng để nâng cao vị trí chính trị, từ an toàn thịt lợn để xem hỗ trợ tín dụng của ngành ngân hàng, cũng cần tăng cường hướng dẫn chính sách, thông qua hỗ trợ vay vốn ngân hàng để chăn nuôi, tăng niềm tin tín dụng của các tổ chức tài chính ngân hàng.

Biện pháp chính sách này nhằm mục đích thông qua việc phát huy vai trò hướng dẫn chính sách của các khoản vay tái cấp vốn nhỏ của chi nhánh nông dân, cùng với trợ cấp lãi suất từ ngân sách địa phương, kích thích sự nhiệt tình của các tổ chức tài chính phương pháp địa phương để hỗ trợ đầu tư trang trại nuôi heo, thông qua chính sách và ưu đãi, để cho các tổ chức tài chính ngân hàng dám cho vay, sẵn sàng cho vay, thông qua việc tăng cường tín dụng, mở rộng phạm vi bảo hiểm tín dụng, để các trang trại lợn đủ điều kiện (hộ gia đình) có thể nhận được hỗ trợ vay vốn chăn nuôi heo, vay vốn chăn nuôi bò, v.v., để ngành công nghiệp lợn dưới sự hộ tống tài chính ổn định.

Thứ hai, chúng ta nên tăng tài sản thế chấp để nhu cầu tài chính của các dự án đầu tư trang trại nuôi heo vừa và nhỏ (hộ gia đình) được đáp ứng tốt hơn. Các trang trại lợn (hộ gia đình) đặc biệt là những người chăn nuôi nhỏ, thiếu nhất là tài sản thế chấp. Ngay từ năm 2019, để giúp thị trường lợn "bảo lãnh cung và ổn định giá", người đứng đầu Ủy ban Giám sát Bảo hiểm Ngân hàng đã nêu rõ rằng họ sẽ tích cực và ổn định triển khai thí điểm thế chấp sinh hoạt lợn sống; các khu vực và tổ chức có điều kiện có thể khám phá việc triển khai thí điểm thế chấp quyền kinh doanh đất đai, chuồng trại chăn nuôi, thế chấp máy móc chăn nuôi quy mô lớn, tích cực và ổn định mở rộng phạm vi tín dụng và kênh giảm thiểu rủi ro.

Theo quan điểm này, các tổ chức tài chính ngân hàng trong việc tăng năng lực sản xuất lợn có biến động lớn nên bình tĩnh đối phó, tập trung vào bức tranh lớn, từ quan điểm tăng cường khả năng đảm bảo cung cấp thịt lợn an toàn để đưa ra các chính sách, thay vì theo biến động thị trường, khi thị trường cần hỗ trợ tài chính nhất, hỗ trợ vay vốn chăn nuôi giảm hoặc không đủ, do đó làm trầm trọng thêm biến động năng lực sản xuất. Vì lý do này, các bên liên quan cần thông qua hướng dẫn chính sách hỗ trợ dự án vay vốn chăn nuôi, yêu cầu các tổ chức tài chính ngân hàng đối với các trang trại chăn nuôi lợn (hộ gia đình) và các doanh nghiệp giết mổ và chế biến đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng tạm thời gặp khó khăn, không được tự ý hạn chế cho vay, cho vay, cắt giảm cho vay, để các tổ chức tài chính ngân hàng thực sự phát huy sức mạnh tài chính của họ trong việc "cung cấp và ổn định giá" lợn.

Cuối cùng, chúng ta nên phát huy đầy đủ chức năng của ngân hàng trong chính sách hỗ trợ dự án vay vốn chăn nuôi. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp cần phát huy đầy đủ chức năng của mình trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp lợn "bổ sung bảng ngắn", từ quan điểm bảo vệ kế hoạch quốc gia và sinh kế của người dân, để hỗ trợ ngành công nghiệp lợn như là một nắm bắt quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế thực, chủ động nâng cao vị trí, tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện nhiệm vụ của mình, và thực sự tăng cường hỗ trợ tín dụng cho sự phát triển của ngành công nghiệp lợn.

 

 đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cho thuê lại?

 

Các ngân hàng cho vay vốn chăn nuôi tiêu biểu hiện nay

Hiện nay, các ngân hàng mở rộng chính sách cho người dân vay vốn để phục vụ chăn nuôi thực sự không nhiều. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải kể đến một số ngân hàng tiêu biểu sau:

Mặc dù, trong ngân hàng luôn có quy định ngầm rằng, heo, gà, trâu, bò,.. đều là những “tài sản” di chuyển. Bởi vậy rất khó để có thể quản lí và đem chúng ra làm tài sản để vay vốn chăn nuôi thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay, Agribank (Ngân hàng đầu tư và phát triển nông thôn) cũng đã phối hợp với các các cấp chính quyền địa phương để tham gia và hợp đồng bảo lãnh với gói vay vốn chăn nuôi ngân hàng Agribank cho người dân. Theo đó, người dân có thể đem heo đi thế chấp để mua cám về chăn nuôi.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay theo mô hình liên kết:

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ký hợp đồng cung cấp, tiêu thụ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Agribank nơi cho vay vốn chăn nuôi xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án vay theo mô hình liên kết.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đầu mối (sau đây gọi chung là tổ chức đầu mối) ký hợp đồng thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Agribank nơi cho vay xem xét cho vay vốn ngân hàng để chăn nuôi không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết. 

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vay theo mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 

Khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Agribank nơi cho vay xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án.

Các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Agribank nơi cho vay xem xét cho vay vốn chăn nuôi không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không thuộc khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Agribank nơi cho vay xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% giá trị của dự án, phương án.

- HD Bank lại đưa ra chính sách ưu đãi hỗ trợ khách hàng là chủ doanh nghiệp trên cả nước có hợp đồng cho thuê trang trại chăn nuôi với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

Nếu bạn muốn vay vốn ngân hàng lãi suất thấp để xây dựng và sửa sang chuồng trại HDBank sẽ hỗ trợ nguồn vốn vay chăn nuôi với số tiền lên đến 75% nhu cầu vốn trong khoảng 120 tháng. khách hàng thời gian cho vay lên đến 120 tháng. Đặc biệt, mức lãi suất ngân hàng này áp dụng là ở mức siêu ưu đãu từ 9,69% cho năm đầu tiên. Thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quy định hiện hành của ngân hàng.

- Thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) dành 1.000 tỷ đồng tài trợ vay vốn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi cho thuê lại, áp dụng trên toàn quốc. Nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp ngành dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, TPBank nhận chính trang trại chăn nuôi làm tài sản đảm bảo với tỷ lệ tài trợ lên tới 70% tổng nhu cầu vốn, lãi suất chỉ từ 8%/năm, thời gian vay lên tới 10 năm.

 

thủ tục vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo cho thuê lại

 

- Ngoài ra, gói vay vốn ngân hàng VietinBank cũng đang được áp dụng để người dân vay vốn làm kinh tế trang trại. Đây là gói sản phẩm mới thực hiện theo chương trình chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước từ tháng 9/2010.

Đối tượng được vay vốn ngân hàng là những người có nhu cầu làm kinh tế trang trại với từng tiêu chí riêng về từng ngành như nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, trồng trọt, lâm nghiệp,…

Khách hàng cần có phương án vay vốn khả thi cũng như xây dựng được khung chương trình trả nợ gốc, lãi và các khoản phí. Thông thường, mỗi khách hàng cần có nguồn vốn tối thiểu 20% nhu cầu đối với ngắn hạn hoặc 30% đối với nhu cầu đối với trung dài hạn.

Muốn tiếp cận nguồn vay vốn chăn nuôi, cần đến đâu?

Theo như đã đề cập, hiện nay, không nhiều ngân hàng áp dụng hình thức cho vay này. Nếu bạn đang rất cần vay vốn ngân hàng để chăn nuôi, thì ngoài việc tìm đến những ngân hàng trên để tìm hiểu và xin tư vấn. Bạn còn có thể tìm đến Minh Phương Corp để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm hỗ trợ tìm kiếm những nguồn vay phù hợp với lãi suất cho vay hợp lý. Bạn sẽ luôn được tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục làm dự án vay vốn chăn nuôi miễn phí cũng như sẽ luôn hài lòng với dịch vụ vay mà chúng tôi giới thiệu.

Hotline 0907957895

 

Xem thêm các dự án đầu tư xây dựng khác >>

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1