Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư công trình xây dựng

Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư công trình xây dựng. trong thực tế khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư (CĐT) phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày đăng: 22-08-2018

898 lượt xem

Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư công trình xây dựng

Trong thực tế khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư (CĐT) phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế - xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng công trình còn có tên gọi khác là báo cáo nghiên cứu khả thi hay FS - Feasibility Study. Tại Việt Nam, dự án đầu tư được phân thành 3 nhóm A, B, C theo tổng mức đầu tư và tính chất dự án. Việc phân loại này sẽ quyết định một dự án sẽ phải thông qua bước lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình trước khi lập dự án (nhóm A), lập dự án đầu tư xây dựng công trình (nhóm B, C), báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (một số công trình đặc biệt) hay chỉ cần lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ). Nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thiết kế cơ sở (BD - Basic Document) và phần thuyết minh dự án. Dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận là cơ sở pháp lý để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật (TD - Technical Document) và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (ED - Executive Document). Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương có nhiều Kỹ sư, Kiến trúc sư, thạc sỹ và cử nhân kinh tế giỏi trong việc lập các dự án đầu tư xây dựng công trình cho các dự án có mục đích sản xuất kinh doanh.

Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt tại quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định.

2. Nội dung chủ yếu của quyết định đầu tư xây dựng gồm:

a) Tên dự án;

b) Chủ đầu tư;

c) Tổ chức tư vấn lập dự án, khảo sát (nếu có), lập thiết kế cơ sở;

d) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án;

đ) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án;

e) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;

g) Thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (nếu có), quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng được lựa chọn;

h) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có), vận hành sử dụng công trình; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, phương án bảo vệ môi trường (nếu có), phòng chống cháy nổ;

i) Tổng mức đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn sử dụng theo tiến độ;

k) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng.

2. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở và mẫu quyết định đầu tư xây dựng.

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định.

2. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo  quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định.

3. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định như sau:

a) Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng được thực hiện theo quy định; mẫu kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Xem tin tiếp theo

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1