Dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình

Dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình tại thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng: 03-03-2020

558 lượt xem

Dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án ngày    tháng    năm 2020)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sáng Tạo Việt Hòa Bình.

TÊN VIẾT TẮT:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thực hiện dự án nằm trên địa bàn xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

2. Mục tiêu đầu tư:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

Giái phóng mặt bằng và Xây dựng Khu du lịch sinh thái,

7020

511, 518

2

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

821

3

Sản xuất gạch không nung

2392

 

4

Sản xuất bê tông và sản phẩm xi măng..

2395

 

 

Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình với quy mô hiện đại, đạt tiêu chuẩn, đảm bảo các yêu cầu về VSMT, VS ATTP, ANTT, ATGT, PCCC, cảnh quan đô thị và văn minh thương mại.

3. Quy mô đầu tư:

- Diện tích đất nghiên cứu thực hiện dự án khoảng: 11.597,7 m2.

- Sản phẩm đầu ra của dự án

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

ü Diện tích khuôn viên lô đất : 11.597,7 m2

ü Diện tích xây dựng :   

TT

Tên hạng mục xây dựng

Diện tích đất xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2)

Số tầng

Chiều cao (m)

1

Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp ( bao gồm các dịch vụ: Tổ chức sự kiện, nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán và giới thiêu,... )

2.500

2.500

1

7

2

Nhà bảo vệ

50

50

1

4,5

3

Nhà để xe đạp ,xe máy

1.000

1.000

1

3,5

4

Bãi đỗ xe ô tô

5.000

5.000

-

 

5

Cổng, sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ

3.047,7

3.047,7

-

 

 

Tổng số

11.597,7

 

 

 

 

4. Vốn đầu tư:

Dự án được đầu tư theo mô hình đầu tư sở hữu cổ phần.

Tổng khái toán đầu tư: 11,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ đồng chẵn).

4.1. Nguồn vốn đầu tư: 11,000,000,000 đồng

- Vốn của chủ đầu tư: 8,000,000,000 đồng;

- Vốn vay thương mại: 3,000,000,000 đồng.

5. Thời hạn thực hiện dự án: Chu kỳ đầu của dự án là 50 năm kể từ ngày hợp đồng thuê đất được ký.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

- Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

+ Hoàn thiện thủ tục đầu tư, cấp Quyết Định phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý I/2020.

+ Đền bù, BT GPMB, hoàn thiện hồ sơ thuê đất, cấp GCN quyền sử dụng đất: Quý II/2020.

+ Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và GPXD: Quý I/2020- Quý II/2020

+ Khởi công xây dựng: Quý IV/2020

+ Hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động: Quý IV/2021.

- Tiến độ huy động vốn: Căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án, Chủ đầu tư dự kiến tiến độ và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư  của dự án sau khi dự án được chấp thuận.

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng, chất lượng lao động cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể).

Nhu cầu lao động trong giai đoạn thi công:

Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ dự án

TT

Cán bộ, lao động

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

1

Trưởng BQLDA

Đại học trở lên

1

 

2

Trưởng BXD

Đại học trở lên

1

 

3

Phó BQLDA

Đại học trở lên

1

 

4

Phó BXD

Đại học trở lên

1

 

5

Phụ trách kỹ thuật, kế hoạch

Đại học trở lên

6

 

6

Phụ trách kế toán - thủ quỹ

Đại học trở lên

6

 

7

Phụ trách kho vận - vật tư

Đại học trở lên

5

 

8

TVGS trưởng

Đại học trở lên

1

 

9

Giám sát thi công

Đại học trở lên

8

 

10

Kế toán

Cao đẳng trở lên

4

 

11

Phụ trách nhân sự

Cao đẳng trở lên

1

 

12

ATLĐ - VSMT

Đại học trở lên

4

 

13

Quản lý kỹ thuật

Đại học trở lên

4

 

14

Kỹ thuật thi công

Cao đẳng trở lên

6

 

15

Đội trưởng thi công

Trung cấp trở lên

3

 

16

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

20

 

 

Tổng

 

70

 

 

Nhu cầu lao động trong giai đoạn quản lý, vận hành khai thác dự án:

STT

Bộ phận

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

1

Giám đốc BQL

Đại Học trở lên

1

 

2

Kế toán - thủ quỹ

Cao đẳng trở lên

3

 

3

Hành chính

Trung cấp, Cao đẳng

4

 

4

Điện, nước, PCCC

Trung cấp trở lên

2

 

4.1

Tổ trưởng

Cao đẳng trở lên

4

 

4.2

Tổ viên

Trung cấp, Cao đẳng

6

 

5

An ninh, bảo vệ

THPT

5

 

6

VSMT

THCS

1

 

Tổng

 

26

 

 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

8.1. Đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất:

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình phù hợp với quy hoạch phát triển khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Kim Bôi nói riêng.

8.2. Đánh giá sự tác động của dự án với phát triển kinh tế - xã hội

Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của các tác động đó đến phát triển của ngành, của khu vực, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và khả năng tiếp cận của cộng đồng: Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình được đầu tư xây dựng sẽ đổi mới toàn bộ bộ mặt xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi. Hình thành một khu du lịch sinh thái được đầu tư quy mô, hiện đại đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về VSMT, VS ATTP, ANTT, ATGT, PCCC, cảnh quan đô thị, văn minh thương mại... đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các hộ tiểu thương trong và ngoài khu vực và du khách trong nước, khách quốc tế đến tham quan du lịch.

Dự án góp phần đem lại một phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời cũng giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các thuế, các loại phí, lệ phí.

Đẩy mạnh việc thông thương, góp một phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện đúng chủ trương, quy hoạch của thành phố.

Hình thành nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo cấp, thoát nước đầy đủ, kịp thời....

Giải quyết việc làm cho trên 20 lao động tại địa phương làm việc tại BQL dư án trực thuộc chủ đầu tư.

Tóm lại Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình được đầu tư xây dựng sẽ phát huy hiệu quả tích cực không những góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của địa phương mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, phát triển đất nước.

Đóng góp của dự án với ngân sách, địa phương, người lao động: Hàng năm dự án còn đóng góp cho ngân sách nhà nước ước tính hàng tỷ đồng từ các khoản như: tiền thuê đất, phí môi trường, thuế GTGT.

Tác động tiêu cực của dự án có thể gây ra và cách kiểm soát các tác động này: Các tác động tiêu cực về môi trường sẽ được đánh giá và đề xuất phương án khắc phục tại phần đánh giá tác động môi trường.

- Đánh giá tác động của dự án đối với người dân tộc thiểu số: không

- Kế hoạch tái định cư: Không

- Khả năng dự án gây ra thay đổi về mặt xã hội: Giải quyết việc làm cho các lao động tại địa phương, cung cấp mặt bằng kinh doanh cho các hộ tiểu thương tại chợ, góp phần phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu ngân sách, ổn định chính trị và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

8.3. Đánh giá sơ bộ tác động của dự án tới môi trường:

Quy trình thực hiện dự án như sau:

Trên cơ sở đó, các nguồn có khả năng gây ô nhiễm cho môi trường từ việc triển khai dự án có thể thống kê như sau:

8.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm và các tác động trong quá trình thi công  

Khu đất thực hiện dự án có địa hình bằng phẳng, một số khu vực sẽ được san lấp bám theo độ chênh cao của địa hình. Do đó, tác động trong quá trình thi công xây dựng dự án chủ yếu như sau: 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

       - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

 

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sáng Tạo Việt Hòa Bình là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện nay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp Quyết định chủ trương đầu tư “ Nhà máy sản xuất gạch bê tông, cấu kiện bê tông Sáng Tạo Việt ” tại thôn Song Huỳnh, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trong thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Công ty đang thực hiện dự án Công ty chúng tôi thấy rằng tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn hiện nay đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân trong khu vực ngày càng phát triển, nhu cầu đời sống của nhân dân tăng cao. Sau khi tìm hiểu cơ hội đầu tư và được sự đồng ý của UBND xã Cao Thắng và nhân dân trong khu vực Công ty chúng tôi làm văn bản này kính trình quý Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch xem xét cho phép Công ty được nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư tại thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. cụ thể như sau:

- Tên dự án: Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình

- Vị trí đầu tư: Khu vực Đồng xóm Dưới, Thôn Trung Báo, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

- Diện tích khu đất: 11.597,7 m2 ( có bản trích đo sơ bộ khu đất đính kèm)

- Hiện trạng khu đất: Đất bằng trồng cây hàng năm khác 10.576,4 m2; Đất trồng cây lâu năm 1.021,3 m2 do UBND xã và các hộ dân quản lý sử dụng đã đồng ý cho phép Công ty sử dụng thực hiện dự án nếu được các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình chấp thuận cho thực hiện dự án.

- Quy mô xây dựng dự kiến:

TT

Tên hạng mục xây dựng

Diện tích đất xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2)

Số tầng

Chiều cao (m)

1

Nhà dịch vụ thương mại tổng hợp ( bao gồm các dịch vụ: Tổ chức sự kiện, nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán và giới thiêu,... )

2.500

2.500

1

7

2

Nhà bảo vệ

50

50

1

4,5

3

Nhà để xe đạp ,xe máy

1.000

1.000

1

3,5

4

Bãi đỗ xe ô tô

5.000

5.000

-

 

5

Cổng, sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ

3.047,7

3.047,7

-

 

 

Tổng số

11.597,7

 

 

 

 

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 12 tỷ đồng

Vì vậy ngay sau khi được sự chấp thuận cho phép nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sáng Tạo Việt Hòa Bình cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý, hoạt động của Tổ hợp dịch vụ thương mại Sáng Tạo Việt Hòa Bình theo đúng các quy định hiện hành để đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo việc làm cho nhân dân địa phương, đóng góp thêm một phần vào ngân sách nhà nước và phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sáng Tạo Việt Hòa Bình trân trọng cám ơn sự quan tâm giải quyết của Quý  Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và quý Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch./.

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1