Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa

Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp bến thủy cũ theo mô hình một bến thủy nội địa tổng hợp nhiều loại hình

Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa

  • Mã SP:DADT btnd
  • Giá gốc:75,000,000 vnđ
  • Giá bán:65,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC

Dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp bến thủy cũ theo mô hình một bến thủy nội địa tổng hợp nhiều loại hình khai thác sử dụng

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 3

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3

I.4. Thời hạn đầu tư: 4

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 6

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 8

II.1. Phân tích thị trường 8

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2017 8

II.1.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình. 9

II.2. Hệ thống kết cấu hạ tầng luồng tuyến đường thủy nội địa 11

II.3. Hệ thống cảng bến khu vực phía Bắc 12

II.4. Nhận định và phân tích tình hình thị trường 14

II.4.1. Thị trường đầu ra 14

II.4.2. Khả năng đáp ứng và giải pháp xây dựng bến thủy nội địa 16

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 17

III.1.1. Sự cần thiết đầu tư Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 17

III.1.2. tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 17

III.1.3. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 17

III.1.4. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 18

III.1.5. Hiện trạng sử dụng đất 18

III.1.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 18

III.1.7. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 19

III.1.8. Nhận xét chung về hiện trạng 19

CHƯƠNG IV: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 20

IV.1. Hình thức đầu tư 20

IV.2. Lựa chọn mô hình đầu tư 20

IV.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 21

IV.2.2. Công nghệ, thiết bị, xây dựng và lắp đặt. 21

IV.2.3. Quy mô các hạng mục công trình 24

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ 26

V.1. Quy hoạch mặt bằng xây dựng bến thủy nội địa 26

V.2. Quy hoạch sử dụng đất: 27

V.3. Giải pháp thiết kế công trình 27

VIII.4.1. Các thông số chính của bến 27

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 30

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 30

VI.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 30

VI.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 30

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 31

VII.1. Giải pháp thi công xây dựng 32

VII.2. Hình thức quản lý dự án 32

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 33

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường 33

VIII.1.1. Giới thiệu chung 33

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 33

VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 35

VIII.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 40

VIII.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 41

VIII.1.6. Kết luận 43

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 44

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 44

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 44

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 44

IX.2.2. Chi phí thiết bị 45

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án 45

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 45

IX.2.5. Chi phí khác 46

IX.2.6. Dự phòng chi 46

IX.2.7. Lãi vay của dự án 46

IX.3. Tổng mức đầu tư 46

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 50

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 50

X.1. Tiến độ sử dụng vốn 51

X.2. Phương án hoàn trả vốn vay 51

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 53

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 53

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 53

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 54

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55

XII.1. Kết luận 55

XII.2. Kiến nghị 55

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư dự án bến thủy nội địa

- Tên công ty :  Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát

- Địa chỉ:   Khu Nội Cát, thôn Hồng Phong 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

- Điện thoại         :    (+84) 0908080819  

-  Đại diện          :   Ông Trần Văn Nam   ;   Chức vụ: Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Kinh doanh chế biến lâm sản, sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, gỗ dăm và ván mỏng khác, bán buôn hàng hóa lâm sản, khai thác bến thủy nội địa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ ….

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bến thủy nội địa

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Bến thủy nội địa Tiền Phong 1.

- Địa điểm: Tại thôn Hồng Phong 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

- Quỹ đất của dự án: 16.442,7 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát thuê đất 50 năm.

- Mục tiêu đầu tư: Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 được đầu tư xây dựng trên cơ sở cải tạo nâng cấp bến thủy cấp hàng gỗ dăm cũ theo mô hình một bến thủy nội địa tổng hợp nhiều loại hình khai thác như: Khai thác bến thủy nội địa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ, xuất nhập hàng hóa, sân bãi chứa hàng hóa, dây chuyền chế biến gỗ ván dăm, dây chuyền nhập hàng, cầu tàu rót hàng xuống thuyền, xưởng sấy gỗ, dây chuyền xẻ gỗ, lò sấy, trạm cân, nhà văn phòng …..

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 32 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sỡ hữu của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát là 9,6 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2020.

- Thời gian thực hiện dự án phần cải tạo mở rộng: Vòng đời hoạt động của dự án dự kiến trong vòng 50 năm. Trong đó giai đoạn xây dựng cơ bản dự kiến là 01 năm với các hạng mục chính như sau:

+ Giai đoạn 01:  Sau 02 tháng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm việc xin ý kiến của các cơ quan ban ngành có liên quan và lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công trình.

+ Giai đoạn 02:  Sau 08 tháng tiếp theo hoàn thành cơ bản các hạng mục chính gồm kè bờ bảo vệ, bến neo tàu, đường bãi, kho hàng tổng hợp, trạm cân, máy móc thiết bị chế biến gỗ dăm, trạm xử lý nước thải, hàng rào, nhà văn phòng.

+ Giai đoạn 03 : Sau 03  tháng tiếp theo từ khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 02 bắt đầu mua sắm máy móc thiết bị đưa vào hoạt động bao gồm  các máy móc thiết bị chính như: cẩu bờ, dây chuyền sản xuất gỗ dăm, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động.

+ Dự kiến khởi công xây dựng từ ngày 01/02/2019 và hoàn thành sau 8 tháng thì chính thức đi vào hoạt động tháng 1 năm 2020.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo nâng cấp công trình

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm.

CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

I.1.1. Sự cần thiết đầu tư Bến thủy nội địa Tiền Phong 1

Tận dụng những lợi thế của địa điểm dự án năm cạnh bờ sông Bôi việc xây dựng bến thủy nội địa Tiền Phong 1 có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường vận chuyển hàng hóa bằng đường sông theo định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Xuất phát từ nhu cầu thị trường do sản lượng hàng hoá được khai thác vận tải và lưu chuyển qua khu vực kho bãi của công ty cả về khối lượng và hành trình vận tải. Hiện nay địa bàn hoạt động của công ty được phát triển mở rộng tại khu vực với sản lượng hàng hóa xuất nhập ngày càng tăng tỳ lệ 30%/năm. Với ưu thế về vị trí và địa điểm kho bãi của của Công ty hiện nay thì việc xây dựng nâng cấp bến thủy nội địa và kho bãi là phù hợp với quy hoạch của tỉnh Hòa Bình và thực sự có cơ hội phát triển.

I.1.2.   Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng với các điều kiện không bị ngập nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san lấp mặt bằng, thuế đất và gần nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ tầng sẵn có. Được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, của chính quyền địa phương Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng của Dự án.

I.1.3. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

- Hiện trạng đất đầu tư: Công ty hiện xin chấp thuận 16.442,7 m2 đất tại địa bàn xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình để thực hiện dự án đầu tư có tọa độ vị trí như sau:

BẢNG KÊ TỌA ĐỘ MỐC GIỚI ĐẶC TRƯNG

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 30

STT

Tọa độ X (m)

Tọa độ Y (m)

1

2263914,59

476553,26

2

226390,20

476626,55

3

2263924,39

476681,31

4

226385,13

476744,82

5

2263800,63

476681,58

6

2263836,79

4766653,37

7

2263883,35

476563,73

 Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:

§ Phía đông tiếp giáp đất của dân,

§ Phía tây tiếp giáp đường dân sinh,

§ Phía nam tiếp giáp đường dân sinh

§ Phía bắc tiếp giáp sông bôi

Về địa chất: Nền địa chất trong khu vực dự án chủ yếu là lớp đất đá phong hóa, lớp đất này có thành phần cơ giới đa dạng. Nền địa chất khu vực dự án có kết cấu chặt, độ nén tốt đảm bảo để tận dụng đất san nền. Tầng đất thịt và lớp thảm thực vật có độ dày tối đa khoảng 20cm.

Về giao thông: Khu vực thực hiện dự án có hệ thống giao thông không thuận lợi, cách xa quốc lộ …., khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cũng như xuất bán hàng hóa.

- Khi thiết kế xây dựng vùng dự án, Công ty sẽ tiến hành làm mới các trục đường chính (cấp phối, rộng 8 m).

- Về hạ tầng điện: Hệ thống đường trung thế 35KV có trạm biến áp trong khu đất

- Về nguồn nước: Khu vực thực hiện dự án có sông chảy qua nên rất thuận lợi cho việc khai thác nước mặt phục vụ dự án.

I.1.4. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển của địa phương.

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc đầu tư, tiếp cận thị trường. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án.

I.1.5.  Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất phù hợp cho việc phát triển dự án, một phần sân bải đã được trãi bê tông, có 01 trạm biến áp, 01 trạm cân tự động, 01 hệ thống dây chuyền bóc vỏ cây và chế biến dăm gỗ, 01 cầu rót hàng xuống thuyền. 

I.1.6.  Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

Đường giao thông: Khu vực đầu tư xây dựng có đường giao thông nội bộ liên xã. 

Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước chưa được xây dựng, hiện tại tự chảy đổ ra phía sông Bôi.

Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường: Khu vực này chưa có hệ thống thoát nước bẩn, toàn bộ nước thải được thoát tự nhiên. Dự án xây dựng hệ thống thoát nước bẩn độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống cống sử dụng có đường kính D200-D300 thu gom nước thải vào hệ thống xử lý của chung.

Hệ thống cấp điện: Hiện trạng tại khu vực có tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia theo đường quốc lộ và nguồn điện sử dụng cho khu vực sẽ được lấy từ tuyến này.

Hệ thống cấp nước: Trong khu vực nhà máy dự kiến hiện nay sẽ sử dụng hệ thống nước được xử lý từ giếng khoan.

I.1.7.  Phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Tổng quỹ đất đầu tư xây dựng dự án là 16.442,7 m2  đất tại địa bàn xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất

Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 nằm trong khu đất thuộc quyền quản lý của tỉnh cấp cho chủ đầu tư và phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng trong vực dự án. 

I.1.8. Nhận xét chung về hiện trạng

- Các điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch. Đây là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút được du khách trong nước và quốc tế. Là một điểm đến du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế trong tương lai.

- Dự án đầu tư xây dựng Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 nằm trong khu vực quy hoạch. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí chức năng cùng với hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 với các tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại địa phương và đón du khách thập phương là tất yếu và cần thiết.  

Đánh giá chung: Nhìn chung huyện Lạc Thủy hiện tại cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã có hệ thống ở mức độ vừa, hiện nay các dịch vụ còn manh nha, đơn điệu, sản phẩm nghèo nàn, vì vậy nhà đầu tư cần xây dựng dự án nhiều loại hình hoạt động bổ trợ lẫn nhau trong đó tập trung xây dựng một số công trình, các dịch vụ mang tính truyền thống. Việc nhà đầu tư tiến hành thủ tục đầu tư dự án này là rất phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương. 

CHƯƠNG II: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG

II.1.  Hình thức đầu tư 

Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 là cơ sở được đầu tư xây dựng cải tạo công trình cũ với công nghệ hiện đại, kết hợp phần lớn các thiết bị nhập ngoại và một phần thiết bị sản xuất trong nước để giảm bớt chi phí đầu tư, đạt tiêu chuẩn ...

Đầu tư xây dựng Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 trên khu đất 16.442,7 m2.

Diện tích mặt bằng Bến thủy nội địa Tiền Phong 1 dự kiến

1. Quy mô và tính chất:

- Diện tích đất: 16.442,7 m2.

- Công suất: 1000 DWT.

- Tính chất quy hoạch: là Bến thủy nội địa.

2. Cân bằng đất đai:

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

TỶ LỆ (%)

1

Kho chứa hàng

500

3.04

2

Khu nhà xẻ gỗ

500

3.04

3

Kho chứa hàng

500

3.04

4

Xưởng sản xuất gỗ

750

4.56

5

Khu nhà ở nhân viên

150

0.91

6

Bể chứa nước sinh hoạt

150

0.91

7

Nhà điều hành - văn phòng

96

0.58

8

Nhà bảo vệ

15

0.09

9

Giao thông nội bộ

2066

12.56

10

Bãi chứa gỗ nguyên liệu

2205

13.41

11

Bãi chứa gỗ dăm

4637

28.20

12

Đất trống dự trữ

4873.7

29.64

TỔNG CỘNG

16442.7

100.00

II.2. Lựa chọn mô hình đầu tư

Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều hình thức đầu tư bao gồm hình thức tự đầu tư, hình thức liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước, hình thức kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, hình thức đầu tư theo phương thức thành lập công ty cổ phần mới và phát hành cổ phần, hình thức đầu tư theo các phương thức BOT, BO và BT.

Xét về hình thức liên doanh liên kết với các đối tượng trong và ngoài nước: hình thức này đòi hỏi sự thu xếp vốn (vốn góp), khả năng tham gia của các bên cũng như phải được thống nhất của Hội đồng quản trị công ty. Hơn nữa, hình thức này đòi hỏi thời gian tìm kiếm đối tác và chưa đúng theo điều lệ công ty. Nên hình thức liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước bị xoá bỏ.

Đối với hình thức kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài: hình thức này không phù hợp với điều lệ công ty, không đáp ứng chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty, và cũng không được Nhà Nước cho phép.

Hình thức thành lập Công ty cổ phần mới không mang tính khả thi bởi vì bản chất của dự án là mở rộng cảng hiện có.

Hình thức đầu tư theo các phương thức BOT, BO và BT là dành cho những dự án lớn, những dự án có tính chất khó quản lý và những dự án đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Dự án mở rộng cảng này không đòi hỏi nhiều kinh  nghiệm, phải hòan thành trong thời gian ngắn. Xem xét lĩnh vực kinh doanh của Công ty, thì hình thức đầu tư này cũng không phù hợp. Chính vì thế, hình thức đầu tư theo phương thức BOT, BO và BT bị loại bỏ.

Đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát và biên bản họp hội đồng cổ đông, thì có hình thức tự đầu tư là hợp  lý nhất. Chính vì thế đề nghị phương án tự đầu tư. Phương án này được mô tả như sau:

Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát là chủ đầu tư của dự án. Hình thức đầu tư là mở rộng kho bãi và xây dựng các hạng mục mới (bao gồm mở rộng kho bãi, xây dựng thêm cầu tàu, cầu rót hàng, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi). Tổng mức đầu tư sẽ được ước tính ở chương xác định tổng mức đầu tư. Một phần chi phí đầu tư này sẽ được tài trợ bởi hai nguồn chính: nguồn vốn góp (từ nguồn vốn chủ sở hữu) và nguồn vốn vay (nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn vốn vay thương mại từ các nguồn cho vay thương mại). Tuy nhiên, để thể hiện tính khả thi cao của dự án, Chúng tôi đã dựa vào cơ sở lãi suất vay thưong mại trên thị trường tiền tệ để tính toán (dựa vào lãi suất cho vay không ưu đãi).

II.2.1. Mô hình các hạng mục đầu tư Bến thủy nội địa Tiền Phong 1

II.2.2. Công nghệ, thiết bị, xây dựng và lắp đặt.

Hàng hóa qua bến thủy nội địa

Như đã phân tích ở trên, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của bến thủy và hệ thống kho bãi của Công ty TNHH Chế biến lâm sản Nam Phát là bốc xếp hàng hàng hóa bằng đường thủy nội địa từ kho bãi của Công Ty và ngược lại.

I.1.1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm

- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở;

- Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công;

- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng;

- Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị;

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng;

- Chi phí tư vấn quản lý dự án;

I.1.2. Chi phí khác

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên:

- Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; chi phí bảo hiểm công trình;

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy thử và chạy thử.

I.1.3. Dự phòng chi

- Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

I.1.4. Lãi vay của dự án

- Lãi vay bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng và vận hành; tạm tính lãi vay ổn định suốt thời gian vay.

Dự án tính lãi vay ở mức cao là 9,5%/năm, thời gian vay là 10 năm, trong đó ân hạn 01 năm đầu tiên xây dựng.

I.1. Tổng mức đầu tư

Chi phí xây dựng

 TT

 Hạng mục chi phí

 ĐV

 Khối lượng

 Đơn giá

 Thành tiền trước thuế

 A

 XÂY DỰNG BẾN THỦY

 

 

 

 

I

 Phần xây dựng chính

 

 

 

 19,938,611

3

Xây dựng nhà văn phòng điều hành

 m2

 96

 5,000

 480,000

4

Xây dựng xưởng sản xuất dăm gỗ

 m2

 750

 2,200

 1,650,000

5

Xây dựng kho chứa hàng

 m2

 500

 2,200

 1,100,000

6

Xây dựng khu nhà xẻ gỗ

 m2

 500

 2,200

 1,100,000

7

Xây dựng khu xưởng sấy và sơ chế gỗ

 m2

 500

 2,200

 1,100,000

8

Bãi chứa gỗ nguyên liệu

 m2

 2,200

 1,100

 2,420,000

9

Bãi chứa gỗ dăm

 m2

 4,637

 1,100

 5,100,700

10

Sân, đường bê tông

 m2

 2,066

 1,200

 2,479,200

11

 Kè bê tông + Kè đá

 HT

 1

 800,000

 800,000

12

Xây cầu cảng bến thủy nội địa

 HT

 1

 2,200,000

 2,200,000

13

Khu nhà ở cho nhân viên

 m2

 150

 4,500

 675,000

15

Bể chứa nước sinh hoạt, PCCC

 m2

 150

 2,000

 300,000

16

Nhà trực bảo vệ 1, 2

 m2

 15

 4,500

 67,500

18

Cổng chào giới thiệu KDL

 m

 20

 10,000

 200,000

20

Khu trồng cây, đất dự phòng phát triển

 m2

 4,874

 30

 146,211

21

Đất san nền

 m3

 1,000

 120

 120,000

C

 Phần lắp đặt điện, nước, pccc

 

 

 

 1,000,000

1

 Hệ thống cấp nước sinh hoạt

 HT

 1

 50,000

 50,000

2

 Hệ thống thoát nước mưa

 HT

 1

 150,000

 150,000

3

 Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

 HT

 1

 150,000

 150,000

4

 Hệ thống  PCCC

 HT

 1

 150,000

 150,000

5

 Xây dựng khu xử lý nước thải

 HT

 1

 500,000

 500,000

 

 CỘNG

 

 

 

 20,938,611

 

Chi phí thiết bị

 TT

 Hạng mục chi phí

 Thành tiền  

 

PHẦN THIẾT BỊ

4,110,000

I

HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

3,410,000

1

HT Thiết bị cần cảng bến thủy nội địa

500,000

2

HT Thiết bị dây chuyền sản xuất gỗ dăm

2,200,000

3

HT Thiết bị xường sàn xuất gỗ xẻ

500,000

4

HT Thiết bị sấy gỗ

210,000

II

TRANG THIẾT BỊ

700,000

1

THIẾT BỊ CƠ ĐiỆN, TRẠM CÂN

500,000

2

CÁC TRANG THIẾT BỊ KHÁC

 200,000

 

Tổng mức đầu tư

 

 

 

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Hạng mục

 Giá trị trước thuế

 Thuế VAT

 Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

20,938,611

2,093,861

23,032,472

II.

Giá trị thiết bị

4,110,000

411,000

4,521,000

III.

Chi phí quản lý dự án

434,951

43,495

478,446

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

558,999

55,900

755,099

4.1

Chi phí lập dự án

95,848

9,585

105,433

4.2

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

165,045

16,505

181,550

4.3

Chi phí thẩm tra thiết kế

27,938

2,794

30,732

4.4

Chi phí thẩm tra dự toán

27,310

2,731

30,041

4.5

Chi phí lập HSMT xây lắp

23,786

2,379

26,165

4.6

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

8,500

850

9,350

4.7

Chi phí giám sát thi công xây lắp

184,598

18,460

203,058

4.7

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

25,973

2,597

28,571

4.8

Chi phí khảo sát địa hình công trình

45,455

4,545

50,000

4.9

Chi phí đánh giá tác động môi trường

82,000

8,200

90,200

V.

Chi phí khác

285,746

28,575

1,689,321

5.1

Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5%

104,693

10,469

115,162

5.2

Chi phí kiểm toán

93,444

9,344

102,788

5.3

Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán

87,609

8,761

96,370

5.4

Chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án

1,250,000

125,000

1,375,000

VI.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

1,316,415

131,642

1,523,817

VIII

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

27,644,722

2,764,472

32,000,154

 

Làm Tròn

 

 

32,000,000

xem thêm dự án đầu tư

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1