Hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu

Ngày đăng: 29-05-2020

556 lượt xem

Hồ sơ công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018.

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Xanh Việt xin gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hồ sơ đề nghị xem xét công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XANH VIỆT.(Công ty CP XNK Xanh Việt).

- Tên viết tắt (nếu có): Công ty CP XNK Xanh Việt.

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): XANH VIET IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY.

2. Trụ sở chính: Xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- Số điện thoại: 0918378656, Fax: 0296 3870358.

3. Đại diện doanh nghiệp: Ông Lý Lập Tuấn

- Họ và tên: Lý Lập Tuấn, chức vụ: Tổng Giám đốc, giới tính Nam.

- Chứng minh nhân dân: Số: 350610587, do Công An tỉnh An Giang cấp ngày 04 tháng 5 năm 2007.

- Hộ khẩu thường trú hoặc nơi thường trú: Số 234C, Trần Hưng Đạo, Khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Hồ sơ kèm theo công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số 1602033903, do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần 1, ngày 25 tháng 02 năm 2019;

- Quyết định số  2763/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018;

- Bản Thuyết minh doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Phần cam đoan:

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai trong đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nếu được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chúng tôi xin cam kết hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của đơn vị trước pháp luật.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực: Trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu.

 

Nơi nhận:  

- Như trên;

- Sở NN&PTNT;

- Lưu: VP Cty.

 

 

      GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH

DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XANH VIỆT.(Công ty CP XNK Xanh Việt).

- Tên viết tắt (nếu có): Công ty CP XNK Xanh Việt.

- Tên giao dịch: Bằng tiếng nước ngoài (nếu có): XANH VIET IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY.

2. Trụ sở chính: Xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

- Số điện thoại: 0918378656, Fax: 0296 3870358.

3. Đại diện doanh nghiệp: Ông Lý Lập Tuấn

- Họ và tên: Lý Lập Tuấn, chức vụ: Tổng Giám đốc, giới tính Nam.

- Chứng minh nhân dân: Số: 350610587, do Công An tỉnh An Giang cấp ngày 04 tháng 5 năm 2007.

- Hộ khẩu thường trú hoặc nơi thường trú: Số 234C, Trần Hưng Đạo, Khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.

4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số 1602033903, do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần 1, ngày 25 tháng 02 năm 2019;

- Quyết định số  2763/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp  ứng dụng công nghệ cao năm 2018;

- Tóm tắt lĩnh vực đăng ký hoạt động của doanh nghiệp:

Đầu tư Trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu ứng dụng công nghệ cao, quy mô 40 ha, cụ thể như sau:.

+ Đầu tư Trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu ứng dụng công nghệ cao, tận dụng lợi thế từ nguồn lực về đất, công nghệ để sản xuất và sơ chế, chế biến sản phẩm chuối, tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước như các tỉnh phía Nam Trung Quốc; một số nước Đông Á; Và hợp tác tiêu thụ với đối tác Singapore, Hàn Quốc.

+ Phát triển thành điểm trung chuyển sản phẩm nông nghiệp sạch được sơ chế, chế biến, bảo quản tập trung tại vùng nguyên liệu và là điểm giao thương tiêu thụ trong và ngoài nước.

+ Tạo vùng nguyên liệu trồng chuối ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu tập trung, theo chủ trương “cánh đồng lớn” nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, phục vụ cho các nhu cầu chế biến sản phẩm giá trị gia tăng và xuất khẩu, theo chủ trương tái cơ cấu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình sản xuất và chế biến chuẩn. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng phát triển bền vững.

+ Kết quả đến nay đã trồng được 40 ha chuối cây mô ứng dụng công nghệ cao.

+ Tổng vốn đầu tư ước khoảng: 204,51 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu của Công ty CP XNK Xanh Việt là 81,8 tỷ đồng (chiếm 40%). Vốn vay thương mại và hỗ trợ của nhà nước là 122,71 tỷ đồng (chiếm 60%).

+ Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm

+ Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian đầu tư và xây dựng dự án từ  năm 2017. Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: bắt đầu tư tháng 12 năm 2018. Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: từ năm 2019. Tính đến nay, Dự án đã xuất được 3080 cartons sang UAE, 2500 tấn/năm sang Nhật Bản.

+ Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo đất, xây dựng nhà xưởng, hạ tầng và vùng trồng mới.

5. Tổ chức bộ máy của doanh nghiệp:

  Cty CP XNK Xanh Việt có Cty mẹ là: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Ngọc Thủy (Giấy CNĐK kinh doanh số:1600150753, đăng ký lần đầu ngày 19/01/1995; Địa chỉ:219, ấp Tân Hiệp, TT. Óc Eo, huyện Thoại Sơn, An Giang; Đại diện pháp lý là bà Lê Thị Thu Nga, chức vụ: Tổng giám đốc, Số CMND: 350665925. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng), là Công ty bảo lãnh tài chính hoạt động cho Cty TNHH XNK nông sản Xanh Việt.

SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Đầu tư Trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Kèm theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô  ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp  ứng dụng công nghệ cao năm 2018)

1. Lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp đã ứng dụng, loại sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

- Cây chuối cấy mô giống được nhận chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Ươm Mầm Việt, theo công nghệ nuôi cấy mô.

- Hệ thống tưới:  Tưới tự động. Mùa nắng ở giai đoạn cây con cần tưới 2 ngày/lần, cây trưởng thành 2 lần/tuần. Mùa mưa thì cần có biện pháp thoát nước tốt, tránh ngập úng vườn.

- Công nghệ cấy mô (Các cây chuối con được nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm). Chồi chuối  cấy mô cao từ 40 – 50 cm, đường kính thân 3 – 3,5 cm, cây to khỏe có từ 6 – 8 lá xanh không sâu bệnh. Ưu điểm của cây cấy mô là đồng đều, ít tốn công vận chuyển, cây sinh trưởng mạnh, năng suất cao.

- Công nghệ thu hoạch và vận chuyền bằng ròng rọc tránh va đập mạnh, nhanh và tiết kiệm nhân công và thời gian;

- Công nghệ sơ chế và bảo quản chuối;

- Công nghệ (Sử dụng) cảm biến để quản lý thông tin về dinh dưỡng để điều hòa chăm sóc, bón phân theo quy trình VIETGAP


- Sản phẩm chuối: trái to, đồng đều.

2. Hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp

Trong thời gian đầu, từ 9/2017 đến nay, Công ty nhận chuyển giao giống chuối cấy mô từ Công ty TNHH MTV Ươm Mầm Việt và được cán bộ kỹ thuật từ đơn vị cung cấp giống chuối cấy mô hướng dẫn trồng trực tiếp trên đồng.

3. Kết quả hoạt động sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tính đến nay, ban đầu, Công ty đầu tư trồng trức tiên là 40 ha (1 ha = 2.200 cây chuối), cánh đồng chuối 40 ha đã thu hoạch được 1 đợt: năng suất ban đầu 40 tấn/ha. Dự kiến thu hoạch đợt 2 vào tháng 1/2019.

Giá xuất bình quân là 10.000/kg = 10.000.000/tấn.

40 ha x 40 tấn/ha = 1.600 tấn chuối à 1.600 tấn x 10.000.000/tấn = 16.000.000.000 đồng

Tổng thu đợt 1 = 16.000.000.000 đồng

4. Về việc áp dụng biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng và quản lý chất lượng.

Với lợi thế vùng đất Tân Tuyến – Tri Tôn An Giang thuộc địa bàn nhiều chất mùn, chất hữu cơ bên dưới đất là lớp cây mục, hay còn gọi là than bùn nên rất giàu dinh dưỡng, chuốc được trồng tư nhiên, sử dụng các chế phẩm sinh học, hạn chế sử dụng phân vô cơ, qua đó giữ được màu xanh của chuối và chất lượng như hình bên trên.

Theo kế hoạch đầu tư của Công ty, chúng tôi sẽ đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, sử dụng các sensor cảm biến, kết nối với hệ thống máy điểu khiển phun tự động, phân tích các nhiệt độ, độ ẩm, thành phần dinh dưỡng và tự pha chế các phân vi sinh tưới trực tiếp vào gốc chuối.

5. Chi phí cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp

Chi phí nhận chuyển giao ban đầu được hạch toán vào giá thành giống chuối cấy mô.

Khi triển khai mở rộng, sẽ được tính cụ thể hơn.

6. Nhân lực của doanh nghiệp

Gồm 20 công nhân trồng trọt, chăm sóc ngoài ruộng; 15 công nhân làm khâu sơ chế, đóng gói; 4 cán bộ làm quan lý, Kế toán và kỹ thuật. 10 công nhân làm công tác thu hoạch-vận chuyển. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tuyển dụng và đạo tạo thêm đội ngũ cán bộ kỹ thuật tiến đến nuôi-cấy mô chuối tại vùng nguyên liệu, nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm tại vùng dự án, kể cả thuê các chuyên gia tư vấn về kỹ thuật, công nghệ, bảo quản, chế biến và xúc tiến thị trường.

 

Hình ảnh các công nhân trong công ty

 

Nhu cầu sử dụng lao động

TT

Nhân sự

Số lượng (người)

A

BAN GIÁM ĐỐC

7

1

Giám đốc

1

2

Phó giám đốc

2

3

Kế toán trưởng

1

4

Kế toán, thu ngân

3

B

Nhân sự sản xuất

143

1

Cán bộ phụ trách trưởng bộ phận

1

2

Kỹ thuật nông nghiệp

10

3

Công nhân

120

4

Kỹ thuật viên vận hành thiết bị

6

5

Nhân viên bảo vệ

6

 

Tổng cộng

150

 

 

 

Bảng dự tính chi phí lương

STT

Nhân sự

SL

Hệ số

Lương cơ bản

Chi phí xã hội

Chi phí phụ cấp

Chi phí trả lương/tháng

Tổng cộng

 

 

= 24%

= 5%

 

 

A

BAN GIÁM ĐỐC

7

 

 

 

 

 

 

1

Giám đốc

1

4.2

9,240

2,218

462

13,545

176,085

2

Phó giám đốc

2

3.5

7,700

1,848

385

11,288

293,475

3

Kế toán trưởng

1

3.2

7,040

1,690

352

10,320

134,160

4

Kế toán, thu ngân

3

2.5

5,500

1,320

275

8,063

314,438

B

Nhân sự sản xuất

143

 

 

 

 

 

 

1

Cán bộ phụ trách trưởng bộ phận

1

3

6,600

1,584

330

9,675

125,775

2

Kỹ thuật nông nghiệp

10

2.5

5,500

1,320

275

8,063

1,048,125

3

Công nhân

120

2

4,400

1,056

220

7,095

11,068,200

4

Kỹ thuật viên  vận hành

6

2.5

5,500

1,320

275

8,063

628,875

5

Nhân viên bảo vệ

6

1.6

3,520

845

176

6,450

503,100

 

Tổng cộng

150

 

 

 

 

 

14,292,233

 

7. Các hoạt động khác (nếu có).

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2020 - 2023.

(1) Mở rộng quy mô thêm 280 ha (đất công do nhà nước giao với hình thức thuê dài hạn theo Quyết định số 2763/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018).

(2) Xây dựng nhà sơ chế, bảo quản, kho bãi, khu vận chuyển: đất tại ấp Tấn Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tiếp giáp vùng nguyên liệu, diện tích 4.284,m2, hiện UBND tỉnh đã có chủ trương giao tại văn bản số 5804/VPUBND-KTN, ngày 08/11/2018 của Văn Phòng UBND tỉnh, trong đó, giao UBND huyện Tri Tôn phối hợp cùng ngành chức năng xử lý trước ngày 23/11/2018.

(3) Xây dựng phòng thí nghiệm, đầu tư hệ thống tưới phung nhỏ giọt, công nghệ pha chế chất dinh dưỡng tự động tưới cho cây chuối

(4) Thực hành sản xuất chuối theo tiêu chuẩn VIETGAP (Local GAP) à GlobalGAP và một số tiêu chuẩn khác mà thị trường cần.

(5) Liên kết với đối tác Singapore để hợp tác đầu tư và cung ứng sang thị trường nước này, hiện tại phía đối tác đã vào khảo sát vùng chuối, và dự kiến sau tết dương lịch đối tác này (Mr. Kelvin sẽ đến VN để bàn Kế hoạch ký kết hợp tác, đầu tư công nghệ trồng, sơ chế, chế biến và xuất khẩu). Và một số đối tác khác từ Phillippines, Hàn Quốc cũng quan tâm.

(5) Tiếp tục xuất khẩu chuối sang Hàn Quốc

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1