Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Căn cứ Thông tư 43/2015 / TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường,..

Ngày đăng: 09-10-2020

290 lượt xem

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

 

Căn cứ Thông tư 43/2015 / TT-BTNMT Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường, Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là bản ghi kết quả quan trắc môi trường (nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại,…) tại cơ sở định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo cơ quan có thẩm quyền như Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục, Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ đó, đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường và xác định các nguy cơ ô nhiễm nhằm ngăn chặn vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.

Ai phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động tại Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường. Cụ thể, các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà máy, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… đều có giấy xác nhận quy hoạch. bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Tần số quan sát của mỗi vật là bao nhiêu?

Đối tượng phải quan trắc nước thải, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tần suất tối thiểu quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 31.

Không Đối tượng Tần suất quan trắc

1. Cơ sở có quy mô tương tự quy định tại Phụ lục II Nghị định .18 / 2015 / NĐ-CP
(Cơ sở phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường)

01 lần / 03 tháng

2. Cơ sở có quy mô tương đương quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015 / TT-BTNMT (Cơ sở phải lập - Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp độ)

01 lần / 06 tháng

3. Cơ sở có quy mô tương đương đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư số 27/2015 / TT-BTNMT (Cơ sở phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cấp Quận).

01 lần / 01 năm

Đối với các đối tượng đã có hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Điều 26 Thông tư này thì chỉ cần thực hiện quan trắc định kỳ nước thải, khí thải theo quy định đối với các thông số chưa được tự động và được giám sát liên tục.

Các cơ sở thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015 / NĐ-CP thì không phải thực hiện theo quy định. giám sát khí thải.

Nội dung của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường theo lô được thực hiện theo Mẫu A1 Thông tư 43/2015 / TT-BTNMT.
Mẫu báo cáo kết quả quan trắc môi trường tổng hợp hàng năm được lập theo Mẫu A2, Thông tư 43/2015 / TT-BTNMT.

Thời điểm nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ là khi nào?

Thời gian nộp báo cáo quý (báo cáo đợt): trước ngày 30 tháng 4, ngày 30 tháng 7, ngày 30 tháng 10 và ngày 30 tháng 01 năm sau

Thời gian nộp báo cáo 6 tháng (báo cáo đợt): trước ngày 30 tháng 7 và ngày 30 tháng 01 năm sau.

Thời gian nộp báo cáo thường niên (BCTN): trước ngày 15 tháng 3 năm sau.

 

Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ như thế nào?

Bước 1: Khảo sát và thu thập các số liệu liên quan đến hiện trạng hoạt động của công ty như điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, điều kiện kinh tế xã hội xung quanh khu vực dự án. Trạng thái hiện tại của dữ liệu xung quanh.

Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm như: nước thải, khí thải, chất thải phát sinh.

Bước 3: Thực hiện đo thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải và không khí xung quanh có phù hợp với quy chuẩn hiện hành hay không. Đồng thời, định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng liên quan đến nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng. Đánh giá tổng thể chất lượng môi trường, các nguồn tác động, ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường, xã hội và người dân xung quanh nơi dự án hoạt động.

Bước 5: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa sự cố.

Bước 6: Cam kết khắc phục những nội dung chưa đạt yêu cầu, đề xuất biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục, cam kết áp dụng các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Bước 7: Hoàn thiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo mẫu Thông tư số 43/2015 / TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Bước 8: Gửi hồ sơ cho chủ doanh nghiệp ký tên, đóng dấu

Bước 9: Trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Hồ sơ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cần những giấy tờ gì?

- Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường.

- Giấy phép kinh doanh

- Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại

- Hợp đồng thu gom chất thải rắn

- Hồ sơ thu gom chất thải nguy hại

- Giấy phép đấu nối xử lý nước thải (nếu có)

- Mặt bằng tổng thể

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

- Hóa đơn điện nước trong tháng

- Tùy theo ngành nghề kinh doanh hồ sơ cần bổ sung một số giấy tờ hợp pháp khác.

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1