Biển và đại dương của chúng ta

Mục tiêu chính của Chỉ thị về Biển là đạt được Tình trạng Môi trường Tốt của các vùng nước biển của EU vào năm 2020. Chỉ thị xác định Tình trạng Môi trường Tốt (GES) là:

Ngày đăng: 10-11-2020

275 lượt xem

Biển và đại dương của chúng ta

Mục tiêu chính của Chỉ thị về Biển là đạt được Tình trạng Môi trường Tốt của các vùng nước biển của EU vào năm 2020. Chỉ thị xác định Tình trạng Môi trường Tốt (GES) là:

Tình trạng môi trường của các vùng nước biển nơi này cung cấp cho các đại dương và biển năng động, đa dạng về mặt sinh thái, sạch sẽ, lành mạnh và hiệu quả ”Điều 3

GES có nghĩa là việc sử dụng các nguồn tài nguyên biển khác nhau được tiến hành ở mức độ bền vững, đảm bảo tính liên tục của chúng cho các thế hệ tương lai.

Ngoài ra, GES có nghĩa là:

 • Các hệ sinh thái, bao gồm hình thái thủy văn (tức là cấu trúc và sự tiến hóa của tài nguyên nước), các điều kiện vật lý và hóa học, hoàn toàn hoạt động và có khả năng chống chịu với sự thay đổi môi trường do con người gây ra;
 • Sự suy giảm đa dạng sinh học do các hoạt động của con người gây ra được ngăn chặn và đa dạng sinh học được bảo vệ;
 • Các hoạt động của con người đưa các chất và năng lượng vào môi trường biển không gây tác động ô nhiễm. Tiếng ồn từ các hoạt động của con người tương thích với môi trường biển và hệ sinh thái của nó.

Để giúp các Quốc gia Thành viên giải thích ý nghĩa của GES trên thực tế, trong Phụ lục I, Chỉ thị đã đưa ra mười một bộ mô tả định tính mô tả môi trường sẽ như thế nào khi đạt được GES.

 • Kí hiệu 1. Đa dạng sinh học được duy trì
 • Kí hiệu 2. Các loài không phải bản địa không làm thay đổi bất lợi hệ sinh thái
 • Kí hiệu 3. Quần thể cá thương phẩm khỏe mạnh
 • Kí hiệu 4. Các yếu tố của lưới thức ăn đảm bảo sự phong phú và sinh sản lâu dài
 • Kí hiệu 5. Giảm thiểu hiện tượng phú dưỡng
 • Kí hiệu 6. Tính toàn vẹn của đáy biển đảm bảo hoạt động của hệ sinh thái
 • Kí hiệu 7. Sự thay đổi vĩnh viễn của điều kiện thủy văn không ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái
 • Kí hiệu 8. Nồng độ chất gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng
 • Kí hiệu 9. Chất gây ô nhiễm trong hải sản dưới mức an toàn
 • Kí hiệu 10. Chất thải ở biển không gây hại
 • Kí hiệu 11 .Giới thiệu năng lượng (kể cả tiếng ồn dưới nước) không ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái

Ô nhiễm môi trường biển trên thế giới

Quyết định của Ủy ban về thực trạng ô nhiễm môi trường biển hiện nay, được thông qua vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, bao gồm một số tiêu chí và tiêu chuẩn phương pháp luận để xác định tình trạng môi trường tốt, liên quan đến 11 mô tả về tình trạng môi trường tốt được đặt ra trong Phụ lục I của Chỉ thị Hàng hải. Quyết định cũng bao gồm các thông số kỹ thuật và các phương pháp tiêu chuẩn hóa để giám sát và đánh giá vùng nước biển. Quyết định này là một bước đệm chính để thiết lập các mục tiêu chính xác nhằm đạt được GES trong quá trình thực hiện MSFD, từ đó cung cấp bức tranh về mức độ đạt được trạng thái môi trường tốt ở các vùng biển và đại dương của EU.

Nó thay thế một công cụ pháp lý trước đó từ năm 2010, tuy nhiên đã được Ủy ban phát hiện trong báo cáo năm 2014 là đã tạo ra những kết quả không mạch lạc trong việc xác định tình trạng ô nhiễm môi trường biển trên thế giới trên toàn EU. So với khung trước đây, Quyết định mới quy định:

 • linh hoạt hơn: Các quốc gia thành viên có thể tập trung nỗ lực vào các vấn đề chính đối với vùng biển của họ. Ví dụ, họ có thể loại bỏ các tiêu chí không phù hợp với vùng biển của họ, hoặc áp dụng cách tiếp cận dựa trên rủi ro để thực hiện các chiến lược biển của họ.
 • các kết quả có thể so sánh và nhất quán giữa các Quốc gia Thành viên: Khuôn khổ mới tập trung vào việc đo lường mức độ tình trạng môi trường tốt. Điều này đòi hỏi việc thiết lập "giá trị ngưỡng", do đó góp phần cải thiện và rõ ràng hơn để đạt được các mục tiêu môi trường.
 • các tình huống cụ thể liên quan đến từng vùng biển hoặc tiểu vùng: Nó thúc đẩy sự hợp tác nhiều hơn giữa các Quốc gia Thành viên trong bối cảnh khu vực hoặc tiểu vùng, thường thông qua công việc do các Quốc gia Thành viên xây dựng trong các Công ước Biển Khu vực. Điều này không chỉ làm giảm sự trùng lặp mà còn đảm bảo rằng các Quốc gia Thành viên tập trung vào những gì phù hợp nhất.
 • tạo thuận lợi cho công việc của các Quốc gia Thành viên: Thông qua việc sử dụng các nghĩa vụ hiện có theo luật khác của EU (ví dụ: Chỉ thị Khung về Nước, Chỉ thị về Môi trường sống, Chỉ thị về Chim, Chính sách Thủy sản Chung) tránh các quy trình song song nếu không sẽ tạo ra gánh nặng không cần thiết.

 

 

Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Tiêu chí và tiêu chuẩn phương pháp giúp làm cho các bộ mô tả cụ thể hơn và có thể định lượng được.

Ví dụ, Mô ​​tả 3 nên được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí và tiêu chuẩn phương pháp sau:

Trong Quyết định Ủy ban

 

Tiêu chí 1: tỷ lệ tử vong do đánh bắt cá

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí 2: khả năng sinh sản của đàn

 

 

 

 

 

Tiêu chí 3: phân bố theo độ tuổi và quy mô dân số

Trong thực tế

 

Đánh bắt cá và các hoạt động khác của con người ảnh hưởng đến cá và động vật có vỏ được khai thác thương mại, không được đẩy việc khai thác vượt quá mức sản lượng bền vững tối đa, phù hợp với Chính sách Thủy sản Chung.

 

Các hoạt động của con người phải cho phép sinh khối dự trữ sinh sản (cá đủ lớn để đẻ trứng) ở trên mức có thể tạo ra sản lượng bền vững tối đa, phù hợp với Chính sách Thủy sản Chung.

 

Tuổi già nói chung là một dấu hiệu của sự an lành. Do đó đàn cá nên có tỷ lệ cá lớn và lớn hơn. Vì điều này có thể khác nhau giữa các vùng biển này với vùng biển khác, các mức ngưỡng sẽ do các Quốc gia Thành viên xác định trong bối cảnh khu vực.

 

Tuy nhiên, bản thân kết quả đánh giá đối với bất kỳ mô tả nào không cho biết nhiều về tình trạng của biển. Ví dụ, quần thể cá cũng là một phần của hệ sinh thái đa dạng. Do đó, đánh giá này cũng sẽ góp phần vào một đánh giá tổng quát hơn về tình trạng đa dạng sinh học, theo yêu cầu của đa dạng sinh học và các bộ mô tả đáy biển.

Những thách thức phía trước: Sự cần thiết của hỗ trợ khoa học

Một thách thức lớn trong việc thực hiện Chỉ thị về Biển là đạt được kiến ​​thức khoa học cần thiết về các yếu tố xác định trạng thái của môi trường biển. Cần nâng cao kiến ​​thức khoa học về môi trường biển và các quy trình của nó để đạt được mục tiêu của Chỉ thị.

Kiến thức này đang được phát triển, đặc biệt là thông qua Chiến lược của EU về Nghiên cứu Biển và Hàng hải (COM (2008) 534) như một phần của khuôn khổ chính sách hàng hải tích hợp.

 

Tìm hiểu thêm về thực trạng môi trường biển Việt Nam hiện nay.

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1