Các bước lập báo cáo ĐTM: Báo cáo ĐTM

Báo cáo ĐTM là sự tổng hợp của một số hợp phần quan trọng của dự án, bao gồm mô tả dự án, đánh giá tác động môi trường và xã hội,

Ngày đăng: 03-11-2020

53 lượt xem

Các bước lập báo cáo ĐTM: Báo cáo ĐTM

Báo cáo ĐTM là gì?

Báo cáo ĐTM là sự tổng hợp của một số hợp phần quan trọng của dự án, bao gồm mô tả dự án, đánh giá tác động môi trường và xã hội, các biện pháp giảm thiểu và các kế hoạch quản lý và giám sát liên quan. Trong bước này, tất cả thông tin thu thập được trong các bước trước đó được tổng hợp thành một báo cáo tổng hợp phân tích và tổng hợp dữ liệu, cấu trúc dữ liệu theo quy định trong điều khoản tham chiếu (TOR).

Một Báo cáo ĐTM chất lượng có các đặc điểm sau:

 • Nó có cấu trúc tốt và sử dụng ngôn ngữ phi kỹ thuật được hỗ trợ bởi dữ liệu và các phân tích được thực thi tốt.
 • Nó cung cấp thông tin hữu ích và liên quan đến việc ra quyết định.
 • Nó dẫn đến dự đoán thỏa đáng về tác động bất lợi của các hành động được đề xuất và việc giảm thiểu chúng bằng các kỹ thuật thông thường và tùy chỉnh.

Có nhiều thách thức trong việc lập một ĐTM toàn diện. Chúng bao gồm việc xác định không đầy đủ các tác động quan trọng, các biện pháp thay thế và giảm thiểu được mô tả không đầy đủ, và việc sử dụng các mô hình đánh giá lỗi thời.

Tại sao phải lập ĐTM

Báo cáo là một phần quan trọng của quá trình ĐTM nhằm chuyển tải kết quả của việc đánh giá và các hành động giảm thiểu được đề xuất, đồng thời cung cấp thông tin cho việc ra quyết định. Báo cáo ĐTM phải đầy đủ, dễ hiểu, khách quan, thực tế và nhất quán nội bộ. Các mục tiêu này khó đạt được trong một quá trình có nhiều người đóng góp, các loại tác động và biện pháp giảm thiểu khác nhau và một số kế hoạch cụ thể. Vì vậy, việc bố trí đủ thời gian để viết báo cáo ĐTM là rất quan trọng để có nhiều cơ hội xử lý các kết quả của từng bước ĐTM và đảm bảo chúng được trình bày như quy định trong ĐKTC.

Sau khi báo cáo ĐTM được đệ trình, các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định sẽ xem xét nó để xác định dự án được quy hoạch sẽ giải quyết các tác động lớn đến môi trường và xã hội như thế nào và quyết định có nên cấp phép hay không. (Xem xét báo cáo được mô tả chi tiết hơn trong bước tiếp theo.)

Có những cách tiếp cận nào?

Cách tiếp cận chung để chuẩn bị báo cáo ĐTM là cấu trúc thông tin và diễn giải tài liệu thu thập được (chẳng hạn như kết quả nghiên cứu) theo cách mà nó cung cấp lý do cho các biện pháp giảm thiểu được đề xuất và những thay đổi trong quá trình thực hiện dự án. Cấu trúc và giải thích tài liệu được hướng dẫn bởi Điều khoản tham chiếu mà dự án phải tuân theo. Các hướng dẫn về TOR khác nhau tùy theo các tổ chức tài trợ và quốc gia.

Làm thế nào để lập một Báo cáo ĐTM?

Báo cáo ĐTM được biên soạn bởi nhóm dự án và các chuyên gia tư vấn liên quan của nhóm, theo TOR được xác định trong giai đoạn Xác định phạm vi. Các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để tổng hợp, phân tích và sắp xếp một cách có hệ thống tất cả các dữ liệu và kế hoạch đã phát triển ở các bước trước đó thành một tài liệu có cấu trúc tốt và ngắn gọn.

Ví dụ, ở Honduras, TOR được cấu trúc như sau:

 • Chi tiết người đề xuất và Chỉ mục
 • Tóm tắt của EIA
 • Mô tả dự án và lựa chọn thay thế
 • Cân nhắc pháp lý và các quy định về môi trường áp dụng
 • Mô tả về môi trường vật lý
 • Mô tả về môi trường sinh học
 • Mô tả về môi trường kinh tế-xã hội
 • Xác định và ưu tiên các tác động môi trường
 • Kế hoạch quản lý môi trường
 • Phân tích rủi ro và kế hoạch dự phòng
 • Phân tích chi phí - Lợi ích môi trường
 • Chính sách môi trường cho dự án và các quy định của dự án

Xem thêm các bài viết khác

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1