Các bước lập báo cáo ĐTM: Quản lý tác động

Quản lý tác động là việc tạo ra một loạt các kế hoạch và giao thức nhằm quản lý và giám sát các biện pháp giảm thiểu đã xác định và rủi ro có thể xảy ra trong suốt thời gian dự án,

Ngày đăng: 03-11-2020

48 lượt xem

Các bước lập báo cáo ĐTM: Quản lý tác động

Quản lý tác động là gì?

Về cơ bản, quản lý tác động là việc tạo ra một loạt các kế hoạch và giao thức nhằm quản lý và giám sát các biện pháp giảm thiểu đã xác định và rủi ro có thể xảy ra trong suốt thời gian dự án, chẳng hạn như lỗi công nghệ và thiên tai. Một số kế hoạch là bắt buộc, chẳng hạn như kế hoạch quản lý môi trường (EMP), được yêu cầu như một phần của báo cáo ĐTM ở hầu hết các quốc gia. Các kế hoạch khác theo ngữ cảnh cụ thể và / hoặc phụ thuộc vào hướng dẫn từ luật pháp quốc gia. Ví dụ, nếu dự án diễn ra gần với cộng đồng, có thể cần một kế hoạch tái định cư; nếu không có cộng đồng nào gần đó, kế hoạch tái định cư sẽ không cần thiết. Quản lý tác động bắt đầu trong giai đoạn lập kế hoạch của dự án và tiếp tục sau khi thực hiện dự án.

Tại sao phải tiến hành quản lý tác động?

Việc phân tích các tác động và đưa ra các biện pháp giảm thiểu (được thực hiện ở bước trước) có thể sẽ xác định một số thay đổi trong thiết kế, thực hiện và kết thúc dự án. Các kế hoạch hành động bổ sung để quản lý rủi ro và thực hiện giám sát cũng sẽ được yêu cầu. Sự cần thiết của các kế hoạch này phụ thuộc vào loại dự án, các tác động được xác định và rủi ro liên quan đến dự án, có tính đến bối cảnh tự nhiên và xã hội nơi các hoạt động dự án sẽ diễn ra.

Có những cách tiếp cận nào?

Một phần cốt lõi của bước này là xây dựng Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP), là cơ sở để quản lý tác động trong quá trình xây dựng và vận hành dự án, đồng thời vạch ra các hoạt động để giám sát liên tục. Nó cũng chuyển các biện pháp giảm thiểu được khuyến nghị thành các hành động cụ thể sẽ được thực hiện bởi người đề xuất dự án. Các yếu tố tiêu biểu của EMP có thể được tóm tắt như sau:

Các biện pháp giảm thiểu: Tóm tắt tất cả các biện pháp giảm thiểu và chi tiết về cách thức thực hiện các biện pháp này; các biện pháp được liên kết với các phân tích tác động.

Giám sát: Các kế hoạch giám sát các tác động môi trường và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu trong việc giải quyết các tác động.

Phát triển năng lực: Việc đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực cần có sự tham gia của các bên liên quan trong việc quản lý các tác động môi trường và xã hội và các nỗ lực giám sát.

Kế hoạch Thực hiện và Ước tính Chi phí: Chi phí của các hoạt động giảm thiểu đã vạch ra, xây dựng năng lực và giám sát; điều này sẽ bao gồm chi phí thực hiện và sau đó là chi phí phát triển năng lực theo dõi và giám sát liên tục.

Tích hợp EMP với dự án: EMP cần được phát triển theo cách phù hợp với dự án đã lập kế hoạch, các hành động giảm thiểu và các hoạt động khác liên quan đến dự án.

Một thành phần điển hình khác của EMP là kế hoạch Dự phòng: ĐTM phải bao gồm việc đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các trường hợp bên ngoài (các sự kiện tự nhiên và thảm họa) liên quan đến các hoạt động dự án được đề xuất, xác định và xác định những rủi ro hoặc đe dọa đến sức quần thể và cấu trúc của các hệ sinh thái. Ví dụ, vật liệu hoặc chất nguy hiểm được sử dụng trong vòng đời của dự án có thể dẫn đến các tác động nghiêm trọng; do đó, một kế hoạch dự phòng sẽ chỉ rõ các hành động ứng phó khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. Một kế hoạch dự phòng thiết lập rõ ràng các đường lối hành động để tuân theo, phân công trách nhiệm, chức năng và thiết lập các phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các tình huống khẩn cấp.

Các loại kế hoạch khác bao gồm, ví dụ, kế hoạch tái định cư và phục hồi. Mục đích của các kế hoạch này là giảm thiểu số người bị ảnh hưởng và phải di dời bởi một dự án. Các kế hoạch này cần được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương như lãnh đạo thành phố và các cơ quan chủ chốt nắm rõ tình hình địa phương và phải có các quy trình để tiếp cận với cộng đồng và thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Quản lý tác động được tiến hành như thế nào?

EMP và các kế hoạch liên quan thường do bên đề xuất dự án chuẩn bị như một phần của báo cáo ĐTM. Dưới đây là những bước quan trọng trong việc xây dựng EMP:

 • Tóm tắt các tác động tiềm tàng của đề xuất.
 • Liên kết với luật pháp quốc gia và địa phương để đặt ra các ngưỡng cam kết môi trường đối với các tác động có thể chấp nhận được và lập khung các biện pháp giám sát và giảm thiểu.
 • Mô tả các biện pháp giảm thiểu được khuyến nghị.
 • Tuyên bố về sự tuân thủ của họ với các tiêu chuẩn liên quan.
 • Phân bổ nguồn lực và trách nhiệm thực hiện kế hoạch.
 • Lịch trình của các hành động sẽ được thực hiện.
 • Chương trình giám sát và kiểm toán.
 • Kế hoạch dự phòng để giải quyết các rủi ro và trường hợp khẩn cấp bổ sung.

Kế hoạch dự phòng phải bao gồm những nội dung sau:

 1. Các hành động phòng ngừa cần được thực hiện để tránh, nếu có thể, tất cả các loại trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong quá trình dỡ hàng, bảo quản và cung cấp nhiên liệu.
 2. Các hành động cần thực hiện khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.
 3. Các quy định nhằm ngăn ngừa, càng xa càng tốt, thiệt hại về người và của cho môi trường và con người.
 4. Các biện pháp cần được áp dụng để thực hiện kiểm soát hoạt động tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp.
 5. Thông tin và sắp xếp liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thiết bị được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Người đề xuất dự án sau đó nên xác định các mục tiêu và các hành động cụ thể để giám sát tiến độ của kế hoạch mà theo đó các hoạt động của dự án được thực hiện, công việc hoặc hoạt động. Các kế hoạch này cần xác định rõ ràng các biến hoặc yếu tố môi trường cần tuân theo (tần suất, phương pháp, loại phân tích và địa điểm địa phương). Cuối cùng, các kế hoạch được đệ trình phải bao gồm một thành phần chi phí để chỉ ra tổng chi phí của việc thực hiện các biện pháp môi trường được đề xuất, bao gồm cả việc thực hiện, duy trì và giám sát. Điều này cần bao gồm một phân tích chi phí về lợi ích môi trường, trong đó tóm tắt mong muốn xã hội của một dự án. Việc phân tích như vậy là cần thiết đối với các dự án trong đó yếu tố kinh tế là cốt yếu để quyết định đến khả năng tồn tại của môi trường. Một phần của nghiên cứu này là phân tích tài chính nhằm xác định chi phí trực tiếp và lợi ích cá nhân của dự án, và khả năng đảm bảo tài chính của dự án.

 

Xem thêm các bài viết khác

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1