VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) kính đề nghị các Cơ quan ban ngành xem xét chấp thuận chủ trương cho phép Công ty chúng tôi được xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án..

Ngày đăng: 02-12-2020

783 lượt xem

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghĩ dưỡng

 

 

Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt

Số: 01/CV-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Nai, ngày  tháng 10 năm 2020

 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

Kính gửi:     - UBND tỉnh Đồng Nai;

 • Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • UBND huyện Định Quán.

 

Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) kính đề nghị các Cơ quan ban ngành xem xét chấp thuận chủ trương cho phép Công ty chúng tôi được xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án với nội dung cụ thể như sau:

I.  NHÀ ĐẦU TƯ:

 • Tên công ty : Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt
 • Giấy CNĐKKD số: 3603755831 - Cấp lần đầu ngày 25/09/2020,
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Địa chỉ        :   Khu 6, Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

-    Điện thoại    :    (+84)     **** *** 256

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư:

 • Họ tên: Đặng Văn Nguyệt
 • Giới tính: Nam
 • Chức danh:  Giám đốc.

-    Năm sinh: ... ;

 • Quốc tịch: Việt Nam;

-    CMND số: … ;

-    Ngày cấp: … ;

 • Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.
 • Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Chỗ ở hiện tại: Khu 6, Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

 

II.  THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (không)

III.  THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghĩ dưỡng

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV.  NHÀ ĐẦU TƯ/ TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

 1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V.  HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư bao gồm:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

+ Văn bản chứng minh tài chính của doanh nghiệp

- Các hồ sơ liên quan khác:

+ Thuyết minh dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghĩ dưỡng ;

CHỦ ĐẦU TƯ

 

 Xem thêm Văn bản đề nghị dự án đầu tư

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1