Xây dựng dự án: Bãi giữ xe kết hợp showroom và spa xe Vĩnh Tín

Nhận thấy đây là một thị trường tiềm năng, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào dự án: “ Bãi giữ xe kết hợp Showroom và spa xe Vĩnh Tín “, để phục vụ cho thị trường ô tô ngày càng phát triển rộng lớn.

Ngày đăng: 16-12-2020

1,038 lượt xem

Lập dự án đầu tư xây dựng

Xây dựng dự án: Bãi giữ xe kết hợp showroom và spa xe Vĩnh Tín

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU           

I. Giới thiệu về chủ đầu tư.    

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.         

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.      

IV. Các căn cứ pháp lý.         

V. Mục tiêu dự án.     

V.1. Mục tiêu chung.  

V.2. Mục tiêu cụ thể.  

Chương II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án.  

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.           

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án.       

II. Quy mô đầu tư của dự án.

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường      

II.2. Quy mô đầu tư của dự án          

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.   

III.1. Địa điểm xây dựng.       

III.2. Hình thức đầu tư.          

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.        

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.          

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

Chương III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình.  

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ.       

II.1. Tầm nhìn, sứ mệnh        

II.2. Các dịch vụ cung cấp     

Chương IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN     

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

II. Các phương án xây dựng công trình.       

III. Phương án tổ chức thực hiện.     

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.     

Chương V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

I. Đánh giá tác động môi trường.      

I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường.

I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án         

I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng          

II. Tác động của dự án tới môi trường.         

II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm    

II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường        

II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường.   

II.4.Kết luận:   

Chương VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN   

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án.

II. Nguồn vốn thực hiện dự án.          

III. Hiệu quả về mặt kinh tế của dự án.         

III.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án.  

III.2. Phương án vay.

III.3. Các thông số tài chính của dự án.        

KẾT LUẬN     

I. Kết luận.      

II. Đề xuất và kiến nghị.         

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án           

Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án.

Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. 

Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án.       

Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.  

Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án.

Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án.     

Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án.        

Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án.   

 

 

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

I. Giới thiệu về chủ đầu tư.

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VĨNH TÍN

Mã số thuế:

Đại diện pháp luật       : Ông LÊ TUẤN ANH           Chức vụ: Giám đốc

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.

Tên dự án: “Bãi giữ xe kết hợp Showroom và spa xe Vĩnh Tín”

Địa điểm thực hiện dự án: Phân bố rộng khắp địa bàn TP. Hà Nội.

Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và khai thác dự án.

Tổng mức đầu tư của dự án: * đồng. (* đồng)

Trong đó:

  •             Vốn tự có (30%)                     : * đồng.
  •             Vốn vay tín dụng (70%)          : * đồng.

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.

Trong thời đại nền kinh tế nước nhà ngày càng đi lên, nhu cầu đời sống và mức sống của con người ngày càng được nâng cao thì kinh doanh các sản phẩm về ô tô đang là một trong những ngành kinh doanh hấp dẫn trên thị trường. Bởi ngành công nghiệp ôtô Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển. Riêng thị trường nội địa hơn 90 triệu dân thì có 67% trong độ tuổi lao động (dân số vàng), với nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa đường bộ có tốc độ tăng trưởng trên 10% năm; trong đó vận chuyển hành khách chiếm khoảng 91,4%.

Đặc biệt, ôtô cá nhân sẽ ngày càng thông dụng và trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân để thay thế dần cho hơn 40 triệu xe gắn máy đang lưu hành. Tại Việt Nam, mới chỉ có khoảng 25 người sở hữu ôtô/1.000 dân, còn ở các nước phát triển là khoảng 400 xe/1.000 dân. Điều này đồng nghĩa với việc quy mô thị trường trong nước đang lớn dần theo sự tăng trưởng của kinh tế. Nhận thấy đây là một thị trường tiềm năng, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào dự án: “ Bãi giữ xe kết hợp Showroom và spa xe Vĩnh Tín “, để phục vụ cho thị trường ô tô ngày càng phát triển rộng lớn.

V. Mục tiêu dự án.

V.1. Mục tiêu chung.

  • Xây dựng một chuỗi cửa hàng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dịch vụ bãi giữ xe, spa, chăm sóc và làm đẹp xe.
  • Gia nhập thị trường buôn bán xe cũ đã qua sử dụng.

V.2. Mục tiêu cụ thể.

  • Trở thành hệ thống bãi giữ xe chuyên nghiệp an toàn, đáp ứng nhu cầu giữ xe có màn che và cung cấp các dịch vụ đi kèm.
  • Xây dựng mô hình showroom spa xe đạt tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.
  • Cung cấp xe ôtô, đã qua sử dụng cho thị trường xe ô tô đầy tiềm năng.
  • Cung cấp dịch vụ spa, chăm sóc làm đẹp xe (phủ nano, ceramic, đánh bóng, dọn rửa) chuyên nghiệp, đáng tin cậy.
  • Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

II.2. Quy mô đầu tư của dự án

Quy mô xây dựng đầu tư 1 cơ sở

TT

Nội dung

Diện tích

ĐVT

 
 

I

Xây dựng

          3.000

 

 

1

Khu trưng bày và bàn giao xe, bảo vệ

332

m2

 

2

Khu Spa xe

500

m2

 

3

Khu bãi xe có mái

675

m2

 

4

Khu bãi xe ngoài trời

362

m2

 

5

Khu văn phòng điều hành

76,5

m2

 

6

Giao thông nội bộ

1054,5

m2

 

 

 Hệ thống tổng thể

 

 

 

1

 Hệ thống cấp thoát nước tổng thể

 

 Hệ thống

 

2

 Hệ thống cấp điện tổng thể

 

 Hệ thống

 

2

 Hệ thống PCCC

 

 Hệ thống

 

 

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án.

III.1. Địa điểm xây dựng.

Dự án đầu tư “ Bãi giữ xe kết hợp Showroom và spa xe Vĩnh Tín “được thực hiện tại Phân bố rộng khắp địa bàn TP. Hà Nội.

Diện tích thửa đất: 3.000m2/1 cơ sở. Có tất cả 30 cơ sở.

III.2. Hình thức đầu tư.

Dự án “ Bãi giữ xe kết hợp Showroom và spa xe Vĩnh Tín “đầu tư theo hình thức thuê đất và đầu tư xây dựng mới.

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án.

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án.

Dự án bao gồm 30 cơ sở kinh doanh, mỗi cơ sở có cơ cấu sử dụng đất như sau:

TT

Nội dung

Diện tích (m²)

Tỷ lệ (%)

1

Khu trưng bày và bàn giao xe, bảo vệ

332

11,07%

2

Khu Spa xe

500

16,67%

3

Khu bãi xe có mái

675

22,50%

4

Khu bãi xe ngoài trời

362

12,07%

5

Khu văn phòng điều hành

77

2,55%

6

Giao thông nội bộ

1.055

35,15%

Tổng cộng

3.000

100%

 

Xem thêm:

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình dự án: Showroom ô tô Nguyên Gia Phát

Báo cáo tiền khả thi dự án: Đại lý ô tô TOYOTA

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1