Lập dự án đầu tư trang trại trồng Nấm limh chi và bảo tôn cây Sim rừng

Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình khu bảo tồn rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

Lập dự án đầu tư trang trại trồng Nấm limh chi và bảo tôn cây Sim rừng

  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Thời hạn đầu tư: 5

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 6

CHƯƠNG II: THỊ TRƯỜNG CÂY SIM RỪNG VÀ NẤM LINH CHI 7

II.1. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang . 7

II.1.1. Vị trí địa lý và thuận lợi 7

II.2. Cây Sim rừng Phú Quốc và công dụng của cây Sim rừng 11

II.2.1. Cây Sim rừng Phú Quốc. 11

II.2.2. Công dụng của cây Sim rừng 12

II.3. Công dụng của nấm linh chi và cách sử dụng nấm linh chi 14

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 19

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 19

III.2. Mục tiêu đầu tư Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng 20

III.2.1. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu sản xuất rượu sim 21

III.2.2. Sự cần thiết đầu tư 22

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 23

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 23

IV.1.1. Khí hậu thời tiết 23

IV.2. Hệ thống thoát nước mặt 31

IV.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 31

IV.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 31

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 32

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 33

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 33

IV.4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng 33

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 34

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRANG TRẠI 35

V.1. Hình thức đầu tư 35

V.2. Qui mô đầu tư trang trại 35

V.2.1. Diện tích Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng 35

V.2.2. Diện tich khu trồng và bảo tồn cây sim rừng Phú Quốc 35

V.3. Lựa chọn mô hình đầu tư 35

V.3.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 36

V.3.2. Khu trại trồng nấm linh chi 36

V.3.3. Mô hình các hạng mục đầu tư Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc 36

V.4. Kỹ thuật trồng nấm linh chi 40

V.5. Kỹ thuật trồng cây sim rừng 42

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP BẢO TỒN RỪNG ĐẶC DỤNG 44

VI.1. Quy hoạch bảo vệ và bảo tồn hệ động thực vật rừng 44

VI.2. Thiết kế hệ thống đường ranh cản lửa: 46

VI.3. Giải pháp khai thác, tỉa thưa rừng trồng xen cây sim rừng tại vùng đất trồng và dưới tán rừng phòng hộ, bảo quản chăm sóc rừng đặc dụng   47

VI.4. Giải pháp bảo vệ, nuôi dưỡng rừng đặc dụng 48

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 51

VII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 51

VII.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 51

VII.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 51

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI 53

VIII.1. Giải pháp thi công xây dựng 53

VIII.2. Giải pháp trồng và bảo tồn cây sim rừng 53

VIII.3. Hình thức quản lý dự án 53

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC 54

IX.1. Đánh giá tác động môi trường 54

IX.1.1. Giới thiệu chung 54

IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 54

IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 56

IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 59

IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 60

IX.1.6. Kết luận 62

CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 63

X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 63

X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 63

X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 63

X.2.2. Chi phí thiết bị 64

X.2.3. Chi phí quản lý dự án 64

X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 64

X.2.5. Chi phí khác 65

X.2.6. Dự phòng chi 65

X.2.7. Lãi vay của dự án 65

X.3. Tổng mức đầu tư 65

CHƯƠNG XI: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 68

XI.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 68

XI.1. Tiến độ sử dụng vốn 68

XI.2. Phương án hoàn trả vốn vay 69

CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 71

XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 71

XII.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 80

XII.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 80

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81

XIII.1. Kết luận 81

XIII.2. Kiến nghị 81

 

CHƯƠNG I: 
GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Tên công ty :  Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ Sơn Phát

- Địa chỉ  :   Đường 30/4, thị trấn Dương Đông,, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- Điện thoại     :    (+84)     02773847008       ;  

- Đại diện        :   Bà Lê Thị Kim Sơn    ; Chức vụ:  Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, sản xuất rượu. Bia các loại, sản xuất nông nghiệp…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 22142126    ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc.

- Địa điểm: Tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Quỹ đất của dự án 18.59 Ha bao gồm:

ü Đất rừng đặc dụng diện tích là 5,92 Ha của rừng quốc gia Phú Quốc.

ü Đất rừng quốc gia do BQL rừng quản lý là khoảng 11,63 Ha.

ü Đất do chủ đầu tư sở hữu khoảng 1.04 Ha.

- Mục tiêu đầu tư: Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình khu bảo tồn rừng phòng hộ và rừng đặc dụng giao cho chủ đầu tư quản lý với các loại hình khai thác như: Trồng và bảo tồn cây sim rừng dưới tán rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng cây sim tại các khu đất trống, đồi trọc, du lịch sinh thái thăm quan khu trồng cây Sim rừng, khu trồng nấm linh chi, bảo tồn sinh thái nấm Linh Chi và nghiên cứu phát triển cây nấm rừng … cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển tổng thể của vùng.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 48.000.000.000 đồng

Bằng Chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng.

-  Trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ Sơn Phát là 14.4 tỷ đồng, vốn vay thương mại 33.6 tỷ đồng;

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2021.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ Sơn Phát trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

- Nguồn vốn đầu tư : (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay thương mại.)

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án là 50 năm và khả năng xin gia hạn thêm.

MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I.1.  Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 

Huyện đảo Phú Quốc trong tương lai với cơ chế đặc Khu kinh tế có nhiều chính sách ưu đãi là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, do địa bàn nằm ờ vùng biển đang còn hoang sơ. Dựa trên các cơ sở phân tích về điều kiện kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên chung của khu vực cũng như trên cơ sở các văn bản pháp lý có liên quan. Việc đầu tư dự án Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc tại xã Hàm Ninh, huyện đảo Phú Quốc có tính khả thi cao bởi các yếu tố sau:

 Những năm gần đây lượng du khách đến với du lịch huyện Phú Quốc ngày càng tăng cao với xu hướng chất lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các sản phẩm du lịch trái Sim và rượu Sim, nấm linh chi trở thành sản phẩm đặc trưng của Phú Quốc.

Xuất phát từ nhu cầu đó, việc xây dựng khu trang trại trồng nấm linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc đáp ứng những nhu cầu và mong đợi của du khách và khai thác tiềm năng du lịch vốn có, tạo ra sẳn phẩm đặc trưng phục vụ du lịch góp phần xây dựng, bảo vệ khai thác các nguồn tài nguyên du lịch là rất cần thiết. Chính vì những yếu tố trên, Chủ đầu tư đề xuất việc xây dựng Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng với qui mô đầu tư đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Chúng tôi tin rằng dự án ra đời sẽ mang lại những thành quả về mặt kinh tế xã hội, phù hợp với qui hoạch và định hướng phát triển du lịch trong tương lai của tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện chiến lược phát triển Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng chủ đầu tư sẽ tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc chung của huyện và tỉnh Kiên Giang.

Dự án nhằm thu hút một lượng khách du lịch đến với huyện đảo Phú Quốc thông qua các chương trình du lịch lữ hành quốc tế, du khách đến Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng để khám phá một loại hình mới. Do đó, để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng . Công ty đã hoàn thiện phương án đầu tư. Dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn, trình UBND tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ban ngành để nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng , dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần nhỏ phúc lợi an sinh cho xã hội nói chung, cho huyện Phú Quốc và cũng là thêm một lựa chọn nơi du lịch của nhân dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước. 

Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng có tính khả thi bởi các yếu tố sau:

- Thực hiện chiến lược phát triển Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng nói chung, tạo ra được một mô hình cụ thể phù hợp với các quy hoạch và chủ trương, chính sách chung, góp phần vào việc cung cấp sản phẩm địa phương cho phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đưa ra. Mặt khác, đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây, nước ta đã giảm nhanh được tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đi đôi với sự công bằng tương đối trong xã hội. Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và quảng bá du lịch, tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương.

I.2.  Mục tiêu đầu tư Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng 

Nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, sức lao động và huy động các nguồn lực tài chính để phát triển trồng nấm linh chi và cây Sim rừng có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và huyện đảo Phú Quốc nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu chọn giống cây trồng, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa trồng cây Sim rừng trở thành một sản phẩm đặc sản của huyện đảo trong những năm tiếp theo. Tạo sự gắn kết giữa trang trại, người trồng cây Sim rừng và các nhà máy sản xuất rượu Sim cùng có lợi, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn.

Hợp tác với đối tác như viện nghiên cứu giống cây trồng để được chuyển giao công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nghệ gây và giữ cây giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để phát triển dự án trồng cây Sim rừng. Là trung tâm cung cấp giống, các dịch vụ nông nghiệp hiện đại cho các hộ nông nghiệp gia đình trong khu vực. Cung cấp cho xã hội một khối lượng cây giống Sim rừng có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường và các nhà máy sản xuất rượu Sim sản phẩm trái Sim chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng cây Sim rừng đặc sản của vùng. 

Dự án trồng và bảo tồn cây Sim rừng phục vụ vùng trồng cây Sim rừng tại Phú Quốc cùng với việc cung cấp ra thị trường sản lượng trái Sim quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến sản xuất rượu Sim. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

Phú Quốc lâu nay được biết đến như một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng của Việt Nam với vẻ đẹp hoang sơ nguyên bản. Hòn đảo xinh đẹp này đang dần trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Hiểu rõ lợi thế về vị trí đầu tư, sự thiếu hụt cơ sở lưu trú có chất lượng cao cùng những chính sách ưu đãi của Chính phủ trong việc phát triển du lịch huyện đảo Phú Quốc nói riêng và du lịch cả nước nói chung, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ Sơn Phát rất mong muốn được triển khai dự án “Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc” tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

I.2.1. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu sản xuất rượu sim

Việt Nam là nước nhiệt đới và cũng là một trong những xứ sở của cây Sim rừng với nhiều giống cây Sim rừng rất quý như cây Sim rừng Phú Quốc, cây Sim rừng Quảng Nam, cây Sim rừng Nghệ Tĩnh, cây Sim rừng Sơn La…Các giống cây Sim rừng của Việt Nam không chỉ phong phú về kích cỡ, hương vị mà còn có những giá trị sử dụng rất khác nhau. cây Sim rừng cũng là loại trái cây dễ trồng và sản lượng cao.

Tuy nhiên diện tích trồng cây Sim rừng của ta lại không tập trung với quy mô công nghiệp. Người dân chủ yếu trồng với diện tích nhỏ, manh mún, chưa có quy hoạch vùng tập trung. Một số công ty thu mua cây Sim rừng để chế biến rượu Sim từ các hộ nông dân rải rác nên chi phí thu mua và vận chuyển cao. Không chỉ vây, trong quá trình vận chuyển hoa quả từ các vườn đến nơi tiêu thu do thiếu sự cẩn trọng nên cây Sim rừng không thể giữ nguyên được hình thức và cũng chưa có biện pháp bảo quản thích hợp nên cũng giảm giá trị, khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua nghiên cứu cho thấy, cây cây Sim rừng là loại cây ăn quả rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc lại thu hoạch thường xuyên theo mùa. Mặt khác, Việt Nam là xứ sở của cây Sim rừng, cây cây Sim rừng ở nước ta đã có từ lâu, hàng ngàn năm về trước, nhưng chúng ta chưa khai thác hết giá trị tiềm năng trong cây cây Sim rừng. Cây cây Sim rừng là loại cây quả ở vùng nhiệt đới, đặc biệt trong cây Sim rừng chín có hàm lượng đường rất cao, cây Sim rừng giàu chất xơ hòa tan, rất có lợi cho sức khỏe cho con người chúng ta. Theo nghiên cứu và đánh giá nhận định trồng cây cây Sim rừng tạo được mảng xanh có lợi cho môi trường, cũng nhằm chống biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giữ độ ẩm cho đất, không bị khô hạn trên mặt đất và bảo vệ được các loại cây thực vật trên đất. Cũng do biến đổi khí hậu ngày một tăng, làm cho cường độ nóng mặt đất tăng cao, làm cho trầm tích nước xuống độ sâu, dẫn đến khô hạn trên diện rộng, cụ thể là vùng đất huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, nhằm tăng diện tích rừng sẽ đem lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho nhân dân vùng.

I.2.2. Sự cần thiết đầu tư

 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Huyện đảo Phú Quốc có diện tích đất rừng tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án trồng nấm linh chi và cây Sim rừng nhằm cung cấp cho nhà máy sản xuất rượu Sim đặc sản Phú Quốc phục vụ khách du lịch ...

Điều kiện khí hậu, thời tiết của Phú Quốc tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển cây cây Sim rừng theo mô hình công nghiệp. Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án trồng cây Sim rừng công nghiệp. Qua phân tích về nhu cầu thị trường, về khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu và thực trạng nghề trồng cây Sim rừng, việc Công ty quyết định đầu tư trồng cây Sim rừng ứng dụng công nghệ là cần thiết và có tính khả thi.

Trong kế hoạch, Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Dịch vụ Sơn Phát. sẽ xây dựng theo mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu quy mô 17,19 Ha đất trồng cây Sim rừng theo hình thức trồng dưới tán rừng và bảo quản chăm sóc rừng để lấy trái sim đáp ứng nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu ra thị trường trong nước với sản phẩm là trái Sim và rượu Sim và khu đất 1,04 Ha để làm trang trại trồng nấm linh chi.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại trồng nấm Linh chi và bảo tồn cây Sim rừng Phú Quốc ở xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 

Xem tin tiếp theo dự án đầu tư

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1