BÁO GIÁ LẬP BÁO CÁO XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐTM CẤP BỘ

Lập báo cáo xác nhận công trình Bảo vệ môi trường cho Bệnh viện Chợ Rẫy do bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt

Ngày đăng: 03-03-2020

680 lượt xem

BÁO GIÁ LẬP BÁO CÁO XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐTM CẤP BỘ

Kính gửi: Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 1

 

Căn cứ theo nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Quy định về quy hoạch BVMT, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT;

Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch BVMT.

Căn cứ yêu cầu của Quý Công ty và năng lực, chức năng nhiệm vụ của công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương, Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bản báo giá thực hiện lập ĐTM như sau:

1/ Nội Dung công việc: Lập báo cáo xác nhận công trình Bảo vệ môi trường cho Bệnh viện Chợ Rẫy 1 (quy mô: 1.800 giường bệnh) do Bộ Tài Nguyên Môi trường phê duyệt.

2/ Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký 3/ Dự toán kinh phí: Được trình bày trong bảng sau:

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

Stt

Nội dung công việc

Đơn vị

Số

lƣợng

Mức

Thành tiền

tính

kinh phí

 

 

 

 

 

 

I

Khảo sát thực địa, thu thập, lấy mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu

 

 

 

 

80.500.000

1

Điều tra, khảo sát, lấy mẫu:

 

 

 

27.000.000

1.1

Chi phí đi lại

chuyến

3

 

5.000.000

 

15.000.000

1.2

Thuê phương tiện khảo sát lấy mẫu

ngày

1

 

3.000.000

 

3.000.000

1.3

Phụ cấp công tác

người

3

 

1.000.000

 

3.000.000

1.4

Công khảo sát, lấy mẫu

công

3

 

1.500.000

 

4.500.000

 

2

Chi phí lấy  mẫu  phân  tích  chất  luợng môi trường tại khu vực dự án:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chi phí phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khí: (CO, H2S, SO2, HCl, NH3, NO2, Bụi)

 

mẫu

 

4

 

7.000.000

 

28.000.000

 

2.2

 

Chi phí phân tích mẫu nước thải: (pH, DO, SS, BOD5, COD, Cl- NO3-, NH4+, Fe, Coliform,...).

 

mẫu

 

3

 

 

9.000.000

 

 

27.000.000

 

III

 

Hoàn thành các chuyên đề

chuyên đề

 

 

 

150.000.000

1

Công trình xử lý nước thải

chuyên đề

1

 

30.000.000

 

30.000.000

2

Công trình xử lý khí thải, bụi

chuyên đề

1

30.000.000

30.000.000

3

Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

chuyên đề

1

30.000.000

30.000.000

4

Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

chuyên đề

1

30.000.000

30.000.000

 

5

Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi

trường và các công trình bảo vệ môi trường khác

chuyên đề

 

1

30.000.000

30.000.000

IV

Tổng hợp báo cáo hoàn thành ĐTM

 

 

 

 

59.500.000

 

1

 

Tổng hợp báo cáo hoàn thành ĐTM

báo cáo

 

1

 

50.000.000

 

50.000.000

2

In ấn, photo hoàn thiện báo cáo.

bộ

19

 

500.000

 

9.500.000

V

Chi phí đi lại, nộp hồ sơ

lần

2

 

20.000.000

 

20.000.000

VI

Hội đồng nghiệm thu dự án

 

 

 

 

 

 

Trưởng đoàn

 

 

 

 

 

Toàn bộ

 

 

 

 

20.000.000

 

 

 

 

20.000.000

 

Phó Trường đoàn

 

 

Thư ký

 

 

Thành viên

 

 

Thành phần mời tham dự

 

VII

Chi phí chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện theo HĐ thẩm định

 

 

40.000.0000

40.000.000

IX

Chi phí đưa đón, thành lập HĐ thẩm định

 

 

20.000.000

20.000.000

X

Chi phí thiết kế bản vẽ hoàn công

 

 

60.000.000

60.000.000

 

Tổng Cộng (I +II +III+IV+V+VI + VII + IX)

 

 

 

450.000.000

 

Thuế VAT ( 10%)

 

 

 

45.000.000

Tổng giá trị sau thuế

 

 

 

 

495.000.000

Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng

 

Lưu ý:

+ Báo giá trên đã bao gồm VAT 10%

+ Thời gian thực hiện không bao gồm thời gian trình ký cho Ban giám đốc Bệnh viện .và thời gian chờ ra Quyết định của Cơ quan nhà nước.

+Đơn vị chủ đầu tư hỗ trợ đơn vị tư vấn các tài liệu liên quan đến dự án.

Lập báo cáo xác nhận công trình Bảo vệ môi trường cho Bệnh viện Chợ Rẫy do bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

Hi vọng được hợp tác cùng Quý Công ty. Chúc Quý công ty phát triển vững mạnh!

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2018

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1