Giải trình chỉnh sửa và đề nghị xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy

Giải trình chỉnh sửa và đề nghị xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy Nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2,

Ngày đăng: 03-03-2020

474 lượt xem

 

Giải trình chỉnh sửa và đề nghị xác nhận các công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy Nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm”( Phân kỳ đầu tư công suất : 9.000 tấn sản phẩm/năm)

Kính gửi: CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

         Căn cứ theo Quyết định 3711/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường và Biên bản kiểm tra thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án: Nhà máy Nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm”( Phân kỳ đầu tư công suất : 9.000 tấn sản phẩm/năm).

        Căn cứ Số: 3268 /TCMT-MTMN V/v tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của hạng mục phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm của Dự án “Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2 công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm” tại Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Công ty CP Rynan Smart Fertilizers đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Cụ thể các nội dung chỉnh sửa như sau:   

TT

Yêu cầu chỉnh sửa

Giải trình

Trang chỉnh sửa

1

Mô tả chi tiết về quy trình xử lý, các thông số kỹ thuật, công suất kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sản xuất và hệ thống xử lý bụi, khí thải;

 

Đã bổ sung chi tiết theo yêu cầu

24-32

2

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày  14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, “…thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng, việc kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm phải được sự chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường”; tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung  một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung “Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải từ 03 đến 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm”, trường hợp kéo dài thời gian việc vận hành thử nghiệm so với quy định, Công ty phải có báo cáo và nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 

 

 

3

Bổ sung văn bản về việc chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  của Dự án đối với  các điều chỉnh, thay đổi so với báo  cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nêu tại Mục 3 của báo cáo  kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án.

 

Thực tế không có thay đổi gì về công nghệ, công đoạn sàng có liệt kê trong ĐTM đã phê duyệt  ( Trang 34-Thuyết minh của mục Nạp liệuà có chỗ sàng phân loại) chỉ thay đối thứ tự giữa nạp liệu và sàng phân loại

-

 

 

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1