xin hủy Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh phê duyệt

xin hủy Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh phê duyệt

Ngày đăng: 03-03-2020

503 lượt xem

 

xin hủy Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1979/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 do Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh phê duyệt

Kính gửi:  Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Trà Vinh

         Chúng tôi là: CÔNG TY CP RYNAN SMART FERTILIZERS chủ Dự án của “Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm. Địa điểm thực hiện Dự án: Lô G, KCN Long Đức, xã Long Đức, TP. Trà Vinh.  Bằng văn bản này, chúng tôi xin trình bày các nội dung như sau:

        Công ty đã được Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Trà Vinh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 1, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 19/09/2016. 

         Ngày 13/02/2018 Công ty được Bộ Tài Nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm  tại Quyết định số 518/QĐ-BTNMT. Việc xác nhận của BTNMT đã bao gồm giai đoạn 1 là công suất: 9.000 tấn sản phẩm/năm.

         Hiện tại công ty đã đầu tư hoàn thành dây chuyền, công trình bảo vệ môi trường theo giai đoạn 1, công suất: 9.000 tấn sản phẩm/năm.  Với các công trình bảo vệ môi trường khớp theo ĐTM của Bộ Tài nguyên môi trường phê duyệt ngày 13/02/2018 tại Quyết định số 518/QĐ-BTNMT , bao gồm:

           1/ Hai (02) bể tự hoại ( 12m3/1 bể);

2/ Hệ thống Living machine: Diện tích 50m2, 1 hệ thống

3/ Hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 1 hệ thống

4/ Container chứa CTNH:  Diện tích: 12m2 -20m2

5/ Nước thải

            *Nước thải sinh hoạt à Bể tự hoạià bể thu gom 10m3à Hệ thống Living machine à HTXLNT tập đoàn Mỹ Lan công suất 700m3/ng.đ

            *Nước thải từ hoạt động lò hơi à bể thu gom 10m3à Hệ thống Living machine à HTXLNT tập đoàn Mỹ Lan công suất 700m3/ng.đ

            * Nước thải từ hoạt động sản xuất à Bể thu gom 50m3à Tái sử dụng phân bón

            6/   Khu chứa tro xỉ: Diện tích 50m2 - 100m2

            7/  Công trình xử lý bụi của thiết bị sấy tầng sôi bao hạt theo quy trình xử lý ướt: Số lượng: 2 thiết bị

        Hiện nay, công ty đang lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy tại phân kỳ đầu tư công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm. Để thuận tiện trong việc xác nhận công trình bảo vệ môi trường là hoàn toàn thuộc thẩm quyền của cấp Bộ và nội dung xác nhận khớp theo Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm ( trong đó: bao gồm của giai đoạn 1, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm).

      Công ty CP RYNAN SMART FERTILIZERS, xin phép Sở tài nguyên môi trường tỉnh Trà Vinh hủy quyết định phê duyệt số 1979/QĐ-UBND ngày 19/09/2016- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 1, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm. Để mọi hồ sơ môi trường liên quan được quy về sử dụng “Quyết định phê duyệt ĐTM Nhà máy nghiên cứu, sản xuất phân bón thông minh, giai đoạn 2, công suất 50.000 tấn sản phẩm/năm số 518/QĐ-BTNMT ký ngày 13/02/2018”

      Kính đề nghị Qúy Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Trà Vinh xem xét và chấp thuận./.

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1