HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Công trình: Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích 25ha).

Ngày đăng: 09-08-2021

685 lượt xem

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Công trình: Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích 25ha).

 

Bên Cung Ứng Dịch Vụ: (Gọi tắt là bên B)

Tên đơn vị   : CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ        : 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại   : (028) 3514 6426

Mã số thuế  : 0305986789.

Đại diện là   : Ông Nguyễn Văn Thanh                Chức vụ: Giám đốc

Tài khoản    : 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP. HCM.

TK Cá Nhân : 92558669 - Nguyễn Văn Thanh tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè, TP. HCM

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU

Nội dung công việc thực hiện:

Bên A đồng ý giao và Bên B nhận thực hiện công việc:

+ Lập báo báo và trình Sở Tài Nguyên Môi Trường phê duyệt, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”.

+ Đảm bảo hoàn thành các công việc đạt yêu cầu để được cơ quan có thẩm quyền Nhà Nước chấp thuận đồng ý phê duyệt Quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do Sở Tài Nguyên Môi Trường phê duyệt.

+ Phạm vi Bên A cung cấp tài liệu để bên B thực hiện hoàn thành các công việc trên là: Chi tiết theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin

Chất lượng và các yêu cầu:

Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của Bên A, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy trình quy phạm và các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành khác phù hợp với yêu cầu của dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”.

Thời gian, tiến độ thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện: 80 ngày làm việc

Tiến độ thực hiện như sau:

 

STT

Hạng mục công việc

Thời gian thực hiện

1

Khảo sát hiện trường, lấy mẫu,...

15 ngày (kể từ ngày kí hợp đồng)

2

Lập hồ sơ thuyết minh đầu tư dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, nộp cơ quan chức năng chuyên môn thẩm định

3

Bàn giao bên A: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

15 ngày (kể từ ngày cơ quan chức năng chuyên môn nhận báo cáo)

4

Chuẩn bị các thủ tục thành lập hội đồng đánh giá tác động môi trường

30 ngày (kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo)

5

Họp hội đồng thẩm định

6

Bàn giao cho bên A: Biên bản thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do hội đồng thẩm định phê duyệt.

5

Chính sửa và hoàn thiện báo cáo

Dự kiến 20 ngày

6

Bàn giao sản phầm theo Điều 4 của hợp đồng này

 

Các tài liệu bên B phải bàn giao cho bên A theo tiến độ như sau:

 Sau 15 ngày kể từ ngày kí hợp đồng Bên B bàn giao cho bên A: Xác nhận tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của cơ quan chức năng tiếp nhận báo cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”.

Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan chức năng tiếp nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”; bên B bàn giao cho bên A: Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do cơ quan chức năng chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt (bản công chứng).

Sau 30 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”bên B bàn giao cho bên A: Biên bản thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do hội đồng thẩm định phê duyệt.

Sau khi bàn giao biên bản thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do hội đồng thẩm định phê duyệt cho bên A (theo đúng tiến độ) thì bên B tiến hoàn tất hồ sơ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”do Sở Tài Nguyên Môi Trường phê duyệt.

(Thời gian trên không bao gồm cả ngày thứ 7 và Chủ nhật; Không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, không bao gồm thời gian trình ký bên A, Thời gian có thể thay đổi phụ thuộc vào Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước).

Sản phẩm của hợp đồng dịch vụ:

Bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Một (01) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan chức năng phê duyệt (Bản chính).

Các văn bản, tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng. (bản gốc).

Chất lượng sản phẩm phải được cơ quan có thẩm quyền nhà nước chấp thuận phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng.

Giá trị hợp đồng:

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Giá trị hợp đồng là:

STT

Nội dung

Thành tiền (VNĐ)

1

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

150.000.000

 

Thuế VAT 10%

15.000.000

 

Tổng cộng giá sau thuế

165.000.000

 

   Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng.

Hình thức hợp đồng là trọn gói, không bao gồm phí thẩm định theo quy định của nhà nước.

Giá cả hợp đồng đã chi tiết tại bảng báo giá có đính kèm phụ lục, Phụ lục hợp đồng là phần không tách rời của hợp đồng này.

Tạm ứng, Thanh Toán:

Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 30% giá trị hợp đồng tương đương 49.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng). Sau khi ký hợp đồng và trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên A nhận được công văn tạm ứng đợt 1.

Hồ sơ tạm ứng bao gồm:

Công văn đề nghị tạm ứng.

Hợp đồng gốc.

Đợt 2: Bên A tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp đồng tiếp theo cho Bên B đồng tương đương 66.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng). Sau khi ký hợp đồng 30 ngày và có Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”. (Thời gian có thể thay đổi phụ thuộc vào Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước)

Hồ sơ tạm ứng của đợt 2 bao gồm:

Công văn đề nghị tạm ứng.

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)” của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

6.3     Đợt 3: Bên A tiến hành thanh toán 30% còn lại tương đương 49.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng) sau khi ký hợp đồng 80 ngày và sau khi bên A nhận được sản phẩm tại Điều 4 của hợp đồng này và cùng tiến hành quyết toán và thanh lý hợp đồng này.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

Công văn đề nghị thanh toán.

Một (01) Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan chức năng phê duyệt (Bản chính).

Biên bản thanh lý hợp đồng ký giữa hai bên.

Hóa đơn VAT bản gốc cho toàn bộ giá trị hợp đồng.

Các tài liệu khác có liên quan.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B.

Thời hạn tạm ứng và thanh toán: Thời hạn Bên A thanh toán cho Bên B không vượt quá 07 ngày làm việc kể từ khi Bên A nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán của Bên B.

Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Cung cấp thông tin, bàn giao các tài liệu mà hiện tại bên A đang có cho Bên B để phục vụ công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo chi tiết của “ Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin”

Theo dõi, giám sát, kiểm tra chất lượng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng không làm cản trở hoạt động bình thường của Bên B.

Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm của bên B theo quy định hợp đồng.

Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

Tạm ứng và thanh toán cho Bên B đúng theo Điều 6 của Hợp đồng này

Các quyền và nghĩa vụ khác của bên A theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Thực hiện hoàn thành các công việc được quy định của hợp đồng này và theo những thông tin có trong hồ sơ do Bên A cung cấp cho đến khi có kết quả cuối cùng theo Điều 4 của hợp đồng này.

Bổ sung và hoàn thiện những phần còn thiếu của Bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi 24.000 con heo thịt tại Tây Ninh (Diện tích: 25ha)”.

Thực hiện công việc được quy định tại Điều 1 của hợp đồng theo những thông tin có trong hồ sơ do Bên A cung cấp cho đến khi có kết quả cuối cùng theo Điều 4 của hợp đồng này.

Bên B thực hiện các công việc dịch vụ lập báo báo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt phải chấp hành tuân thủ đúng theo quy chuẩn, quy định của pháp luật Việt Nam về dịch vụ.

Bên B thực hiện công việc dịch vụ theo nguyên tắc khách quan và bảo mật thông tin. Theo đó Bên B không được quyền tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Bên A, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan. Bên B có trách nhiệm bảo mật, bảo quản các tài liệu, hồ sơ và giao lại cho Bên A ngay sau khi kết thúc hoàn tất công việc dịch vụ.

Chịu trách nhiệm tư vấn, soạn thảo các văn bản mà Bên A phải làm để trình các ban ngành chấp thuận phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bàn giao cho A các sản phẩm theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng

Các quyền và nghĩa vụ khác của bên B theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản cam kết chung:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng này.

Hai bên có trách nhiệm chủ động thông báo cho nhau kịp thời về quá trình, tiến độ thực hiện hợp đồng nếu xảy ra các vấn đề phát sinh bất thường, trở ngại khách quan, bất lợi, các sự cố, các vấn đề làm ảnh hưởng đến quyền lợi thì các bên có nghĩa vụ phải tích cực chủ động bàn bạc, thảo luận giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi các bên.

Mọi sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của hợp đồng phải được hai bên đồng ý bằng văn bản hoặc phụ lục hợp đồng và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết trên tinh thần hợp tác thông qua thương lượng và theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trường hợp không thỏa thuận giải quyết được, thì tranh chấp sẽ do Cơ quan Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và mặc nhiên xem như được thanh lý khi hết hạn hợp đồng, hai bên đã hoàn tất các nghĩa vụ của Hợp đồng và không còn vướng mắc, khiếu nại gì về Hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

 

Xem thêm PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1