Hợp đồng lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ

Hợp đồng Lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng nước ngầm, báo cáo xả thải vào nguồn nước

Ngày đăng: 03-03-2020

1,469 lượt xem

Hợp đồng Lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng nước ngầm, báo cáo xả thải vào nguồn nước

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: 120A/2019/DVQTMT

(V/v: Lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ Quý II/2019, Quý III/2019, Quý IV/2019 và các loại báo cáo khác  tại Six Senses Côn Đảo Resort  )

Căn cứ:

· Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

· Bảng báo giá do Công ty CP tư vấn đầu tư và TKXD Minh Phương lập ngày 6/6/2019.

· Nhu cầu và khả năng của các bên tham gia.     

Hôm nay, ngày  06  tháng 06 năm 2019,  chúng tôi gồm các Bên:

Bên A:

Tên Công ty

: Công ty TNHH 

Địa chỉ trụ sở chính

: Thị Trấn Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Mã số thuế

Người đại diện

:  350065570

:  Bà Lưu Thị Thu -     Chức vụ : Tổng Giám Đốc

Điện thoại

: 0643831221

Bên B:  

Tên Công ty

: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây

  dựng Minh Phương

Địa chỉ trụ sở chính

: 28B Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Mã số thuế

Người đại diện

: 0305986789        

: Ông Nguyễn Văn Thanh    -     Chức vụ : Giám Đốc

Điện thoại

:  08.22 142 126;                       

Tài khoản ngân hàng

182494339- Ngân hàng ACB PGD Thị Nghè

Sau khi bàn bạc, hai bên cùng nhất trí ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A giao cho Bên B thực hiện các công việc sau:

+ Hạng mục 1: Đo đạc và lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ Quý II/2019 tại Six Senses Côn Đảo Resort, Thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu gửi Chi Cục Bảo vệ môi trường Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu;;

+ Hạng mục 2: Đo đạc và lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ Quý III/2019 tại Six Senses Côn Đảo Resort, Thị trấn Côn Đảo, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu gửi Chi Cục Bảo vệ môi trường Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu;,

+ Hạng mục 3: Đo đạc và lập Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ Quý IV/2019 và Lập Báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng nước ngầm, báo cáo xả thải vào nguồn nước, báo cáo CTNH định kỳ năm 2019 nộp tại Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

ĐIỀU 2 : TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

· Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án cho Bên B.

· Thời gian thực hiện hợp đồng : Bên B thực hiện mỗi hạng mục công việc trên trong thời gian là 20 ngày làm việc (không kể thời gian trình ký hồ sơ của bên A).

ĐIỀU 3:  PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Phí dịch vụ:

Tổng phí dịch vụ cho tất cả công việc trên được đính kèm theo từng hạng mục của từng Quý trong bảng báo giá ( Bảng báo giá là phần không tách rời trong hợp đồng này), phí này đã bao gồm VAT 10%. Bao gồm chi phí phân tích mẫu và lập Báo cáo Quan trắc môi trường; Không bao gồm chi phí nhân công đi lại, thực hiện công tác tại Sixsenes Côn Đảo, cụ thể:

+ Tổng phí dịch vụ cho hạng mục lập báo cáo quan trắc môi trường Quý II/2019 là: 8.800.000 VNĐ ( Tám triệu tám trăm ngàn đồng).

+ Tổng phí dịch vụ cho hạng mục lập báo cáo quan trắc môi trường Quý III/2019 là: 14.500.000 VNĐ ( Mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Tổng phí dịch vụ cho hạng mục lập báo Quý IV/2019, bao gồm: Báo cáo quan trắc môi trường Quý IV/2019; Báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng nước ngầm, báo cáo xả thải vào nguồn nước, Báo cáo CTNH  định kỳ năm 2019 là: 93.100.000 VNĐ (Viết bằng chữ: chín mươi ba triệu một trăm ngàn đồng).

2. Phương thức thanh toán:

 Bên A thanh toán 100% chi phí hợp đồng cho bên B bằng hình thức chuyển khoản (số tài khoản ghi ở phần thông tin bên B) khi bên B hoàn thành từng hạng mục công việc của từng Quý trong năm 2019.

Thời gian thanh toán:

Đợt 1: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ báo cáo quan trắc Quý II/2019 và hóa đơn thanh toán hợp lệ, biên bản thanh lý hồ sơ cho bên A.

Đợt 2: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ báo cáo quan trắc Quý III/2019 và hóa đơn thanh toán hợp lệ, biên bản thanh lý hồ sơ cho bên A.

Đợt 3: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ báo cáo quan trắc Quý IV/2019 và các báo cáo liên quan:  Báo cáo định kỳ khai thác, sử dụng nước ngầm, báo cáo xả thải vào nguồn nước, Báo cáo CTNH  định kỳ năm 2019 và hóa đơn thanh toán hợp lệ, biên bản thanh lý hồ sơ cho bên A.

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A:

· Bên A có trách nhiệm lo cho bên B chi phí đi lại, ăn ở khi công tác ngoài Sixsens Côn Đảo (Bao gồm cả 2 vé máy bay khứ hồi từ TP Hồ Chí Minh ra Côn Đảo) cho từng đợt quan trắc lấy mẫu theo từng đợt của mỗi Quý năm 2019.

· Bảo đảm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan.

· Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình làm hồ sơ .

· Trao đổi, bàn bạc với Bên B, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc mà hai Bên đã thống nhất.

· Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B.

2. Trách nhiệm của Bên B:

· Hoàn thành công việc cho bên A đúng với tiến độ và nội dung mà hai bên đã thống nhất.

· Phối hợp với bên A trong quá trình thực hiện để đạt được yêu cầu mong muốn. Nếu Bên B làm sai báo cáo, phải điều chỉnh hay làm lại thì Bên B phải chịu toàn bộ chi phí làm lại báo cáo cho bên A.

· Cung cấp cho bên A hoá đơn tài chính hợp lệ.

· Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc lấy mẫu, kết quả xét nghiệm và nội dung báo cáo. Nếu có bất kỳ sai sót nào gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B phải bồi thường hoàn toàn.

ĐIỀU 5:   BẢO MẬT

1.  Bên B phải lưu giữ chặt chẽ, cẩn mật bất cứ thông tin kỹ thuật và tài liệu nào do Bên A đã cung cấp, cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan khác do Bên B thực hiện theo HỢP ĐỒNG tuân theo các quy chế bảo mật của Nhà nước Việt Nam.

2.  Bên B phải có sự cho phép bằng văn bản của Bên A trước khi công bố, phát hành công khai các thông báo có liên quan đến Hợp đồng này.

3. Mọi tài liệu, nội dung tài liệu Bên A bàn giao cho Bên B được xem như là tài sản của Bên B và Bên B có toàn quyền sử dụng trong công việc (theo Điều 01) của Hợp đồng dịch vụ này

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa Bên A và Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hòa giải trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lợi ích của hai bên và đôi bên cùng có lợi.

2. Trường hợp các tranh chấp hợp đồng (nếu có) không thể giải quyết được thỏa đáng bằng thương lượng, thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Toà án có thẩm quyền tỉnh Vũng Tàu giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên có lỗi phải chịu các chi phí Tòa án.

3.   Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

4.   Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 (bốn) bản tiếng Việt, mỗi

bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng sẽ tự thanh lý sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên.

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1