Mẫu giấy phép môi trường cơ sở sản xuất nước mắm Anh Kí

Mục đích Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm được lập nhằm đề xuất việc cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường để đảm bảo hoạt động sản xuất của chúng tôi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Ngày đăng: 27-05-2023

506 lượt xem

Mẫu giấy phép môi trường cơ sở sản xuất nước mắm Anh Kí

1. Tổng quan

Mục đích Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm được lập nhằm đề xuất việc cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường để đảm bảo hoạt động sản xuất của chúng tôi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Giới thiệu về dự án đầu tư cơ sở sản xuất nước mắm. Cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi đã hoạt động trong nhiều năm và là một phần quan trọng của ngành công nghiệp thực phẩm địa phương. Chúng tôi sử dụng quy trình sản xuất truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại để tạo ra nước mắm chất lượng cao

Xem thêm: <<Báo cáo giấy phép môi trường lò mổ gia súc, gia cầm và thủy cầm>>

II. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI

  1. Tác động môi trường của hoạt động sản xuất Chúng tôi đã tiến hành một cuộc đánh giá chi tiết về tác động môi trường của hoạt động sản xuất nước mắm. Các yếu tố như sử dụng nguyên liệu, xử lý chất thải và tiếng ồn đã được đánh giá kỹ lưỡng.

  2. Biện pháp bảo vệ môi trường hiện tại Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực. Điều này bao gồm việc sử dụng nguyên liệu hữu cơ, áp dụng công nghệ xử lý chất thải tiên tiến và sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn.

  3. Chúng tôi cam kết tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất nước mắm. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc xử lý chất thải, quản lý nước và năng lượng, giảm tiếng ồn và ô nhiễm không khí.

  4. Chi tiết đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở sản xuất nước mắm. Chúng tôi đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất  của chúng tôi dựa trên việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch quản lý môi trường chi tiết, bao gồm các biện pháp giám sát, đánh giá và cải thiện liên tục.

  5. Lợi ích của việc Cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng hoạt động của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu pháp luật và tiêu chuẩn môi trường. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho môi trường xung quanh, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi duy trì và phát triển hoạt động sản xuất nước mắm bền vững.

  6. Chúng tôi đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở sản xuất nước mắm của chúng tôi

    Dưới đây là báo cáo cấp giấy phép môi trường cơ sở sản xuất nước mắm:

MỤC LC

CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ S.................1

1. Tên chủ cơ s...................................1

2. Tên Dự án cơ s............................................1

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất ca cơ sở:.............5

3.1. Công suất hoạt đng cơ sở:.............................................5

3.2. Công nghệ sản xut ca cơ sở:.....................6

3.3. Sản phm sản xuất của cơ s..................9

4. Nguyên liệu, nhiên liu, vật liu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, ngun cung cấp đin, nước ca Dự án ............10

4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liu...............................10

4.2 Nguồ cung cấp điện......................................10

4.3 Nguồn cung cấp nước.......................10

4.4  Nhu cầu lao động.............................11

4.5 Máy móc thiết bị .................................11

5. Đối với cơ scó sdụng phế liệu nhập khu từ nước ngoài làm nguyên liu sn xuất: Dự án không thuộc đối tượng trên.............11

6. Các thông tin khác liên quan đến Dự án.....................11

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯNG ....................12

1. Sự phù hợp của Dự án với quy hoạch bo vệ môi trường quốc gia, kế hoạch tỉnh, phân vùng môi trường ...................12

2. Sự phù hợp của cơ sđối với khả năng chịu tải của môi trưng..........................12

Sự phù hợp của cơ sđối với khả năng chịu tải của môi trường nước thải..........12

CHƯƠNG III KT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ S..........................14

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải.....................14

1.1. Thu gom, thoát nước mưa..............................14

1.2. Thu gom, thoát nước thi...............................14

 

1.3. Xử lý nước thải..................................15

 

Lượng hóa chất sử dụng:.........................22

 

Điện năng sử dụng:............................22

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải........................23

 

3. Công trình, biện pháp u giữ, xử lý chất thi rắn thông thưng.........25

 

3.1. Chất thải từ sinh hoạt ...................25

 

3.2. Chất thải rn sản xuất không nguy hại.......................25

 

4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại................26

 

5. Công trình, biện pháp gim thiểu tiếng ồn, độ rung..........27

 

6. Phương pháp phòng ngừa, ng phó sự cố môi trường ...........28

 

7. Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác:....................28

 

1.       Về công trình, biện pháp xử lý nước thải................29

 

2.    Về công trình, biện pháp lưu trữ rác thi sinh hoạt, chất thải xây dng, chất thải công nghiệp thông thường và cht thải nguy hại:........................29

 

3.       Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: ...........31

 

4.       Về công trình, biện pháp gim thiu tiếng ồn, độ rung từ thiết bị, máy móc .32

 

5.       Các biện pháp bảo vmôi trường khác trong thời gian cải tạo hệ thng........32

 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thm định báo cáo đánh giá tác động môi trưng: không có..........................33

 

9. Các nội dung thay đổi so với giy phép moi trường đã được cấp phép: không có33

 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phc hồi môi trường, phương án bi hoàn đa dạng sinh học: không có............33

 

CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CP GIẤY PHÉP MÔI TRƯNG.......34

 

1. Nội dung đề nghị cấp giy phép đối với nưc thải.............34

 

2. Nội dung đề nghị cấp giy phép đối với khí thải: Không..........34

 

CHƯƠNG V KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ S........35

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải .......35

 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải.........36

 

CHƯƠNG VI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ S..........38

 

1. Kế hoạch vn hành thử nghim công trình xử lý chất thải của Cơ s......................38

 

2. Chương trình quan trắc chất thải tự đng theo quy định của pháp luật.................41

 

3. Kinh phí thc hiện quan trắc môi trường hàng năm.......41

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1