DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án đầu tư mới

 • QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHÀ MÁY XỬ LÍ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

  14-06-2022 // 951 lượt xem

  Quy trình công nghệ sản xuất nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 800m3 /ng.đêm bao gồm các bước sau: Kéo sợi, chải, ghép, đánh ống Hồ sợi, Dệt vải...

  Chi tiết →

 • DỰ ÁN TRỒNG RỪNG, TRỒNG DƯỢC LIỆU

  25-05-2022 // 824 lượt xem

  Tổ chức triển khai dự án trồng rừng, trồng dược liệu tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2071 xây dựng phương án Quản lý rừng bền vững cho toàn bộ diện tích rừng và đất rừng trong khuôn khổ dự án đầu tư trồng rừng.

  Chi tiết →

 • Lập dự án đầu tư trồng rừng phủ xanh đồi trọc kết hợp khu du lịch sinh thái dưới tán rừng

  16-05-2022 // 1,065 lượt xem

  Đầu tư trồng rừng phủ xanh đồi trọc kết hợp khu du lịch sinh thái dưới tán rừng bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất, từng bước làm giàu đất và làm giàu rừng, phục vụ tốt nhu cầu của du khách, phù hợp với phát triển du lịch tổng thể của vùng với tiêu chuẩn khu du lịch sinh thái.

  Chi tiết →

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án xây dựng khu du lịch sinh thái tổng hợp

  13-05-2022 // 1,211 lượt xem

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án khu du lịch sinh thái tổng hợp đảo Phú Quốc trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt là cơ sở để Công ty cổ phần đầu tư thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và hoạt động, đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý môi trường quản lý và giám sát môi trường.

  Chi tiết →

 • Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn

  05-05-2022 // 662 lượt xem

  Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn sản xuất chế biến sản phẩm, lò giết mổ gia súc, hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo và cải tạo ao hồ nuôi trồng thủy sản, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để sản xuất bán tại thị trường tiềm năng ở thành phố HCM, Cần Thơ và các tỉnh phía Nam.

  Chi tiết →

 • Những thách thức quản lý và xử lý chất thải trong đại dịch COVID-19

  04-05-2022 // 595 lượt xem

  Những thách thức quản lý và xử lý chất thải đại dịch COVID-19 nhìn chung, đều tập trung tìm hiểu về những tác động của COVID-19 đối với chất thải, những thách thức mà chính quyền cũng như người dân đang gặp phải và chỉ ra những hướng cần thực hiện trong tương lai để việc quản lý chất thải trở nên tốt hơn tuy nhiên đặt vấn đề này trong mối quan hệ với lý thuyết kinh tế tuần hoàn thì còn ít.

  Chi tiết →

 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ TRÀN DẦU CẤP HUYỆN VÀ CẤP CƠ SỞ

  19-04-2022 // 608 lượt xem

  Sự cố tràn dầu xảy ra ở cơ sở: Chủ cơ sở tổ chức, chỉ huy lực lượng, phương tiện, thiết bị của mình hoặc lực lượng, phương tiện, thiết bị trong hợp đồng ứng phó sự cố tràn dầu để triển khai thực hiện ứng phó kịp thời. Chủ cơ sở xảy ra sự cố tràn dầu chịu trách nhiệm chỉ huy hiện trường

  Chi tiết →

UA-179584089-1