Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu dân cư Long Thành

Báo cáo ĐTM cho dự án “Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai” để đánh giá các tác động môi trường từ quá trình xây dựng và hoạt động của dự án cũng như đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong suốt thời gian hoạt động.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường khu dân cư Long Thành

  • Mã SP:DTM KDC
  • Giá gốc:450,000,000 vnđ
  • Giá bán:440,000,000 vnđ Đặt mua

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án “Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai” để đánh giá các tác động môi trường từ quá trình xây dựng và hoạt động của dự án cũng như đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong suốt thời gian hoạt động.

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

1.1. Xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án

Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là một trong những huyện đang phát triển theo hướng mở tập trung với nhiều dự án lớn, đặc biệt là các dự án về khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật. Các dự án trên giúp cho ngành kinh tế xã hội trong những năm gần đây đã thực sự tạo ra bước đột phá, vì vậy chính quyền khu vực đã khuyến khích, mở cửa, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn huyện nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.

Vị trí khu đất nghiên cứu dự án tại phường xã An Phước, nằm giáp trục đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành - Dầu Giây. Và đặc biệt, khu đất nằm trong địa bàn huyện Long Thành, nơi dự án Cảng Hàng Không quốc tế mới Long Thành đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, quy mô phân khu chức năng năm 2006 với diện tích 5000ha. Đây là vị trí hết sức thuận lợi về mặt kết nối giao thông, giao lưu kinh tế và văn hóa giữa các khu vực nội thành và các khu lân cận, là nơi tập trung rất đông nguời có nhiều điều kiện thuận lợi cả về vị trí địa lý, sự tác động qua lại để dự án thực hiện có hiệu quả về mặt kinh tế và mặt xã hội.

Xuất phát từ thực trạng và chiến lược phát triển đó, số lượng các thành phần kinh tế đầu tư vào địa bàn tỉnh sẽ tăng lên, dân số tăng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng sẽ được cải thiện. Nhu cầu về nhà ở, văn phòng, các dịch vụ thương mại… là cần thiết. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty CP Bất Động Sản Minh Thành Đồng Nai triển khai dự án Khu dân cư – dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đây là một dự án xây dựng khu dân cư và dịch vụ thương mại phức hợp với tổng diện tích quy hoạch lên tới 56,7276 ha. Khu dân cư và dịch vụ được dự đoán là khu dân cư có ảnh hưởng tới môi trường, sự phát triển kinh tế - xã hội, mỹ quan cho khu vực huyện Long Thành.

Với những lý do và nhìn nhận từ việc đánh giá sự cần thiết và tầm quan trọng của dự án như trên, thấy rằng việc đầu tư xây dựng Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là rất cần thiết và cấp bách, nhằm góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho huyện Long Thành, tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai. Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường cùng mục đích đảm bảo chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Minh Phuong tiến hành lập bản Báo cáo ĐTM cho dự án Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để đánh giá các tác động môi trường từ quá trình xây dựng và hoạt động của dự án cũng như đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực trong suốt thời gian hoạt động.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi

Cơ quan phê duyệt báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Trong những năm gần đây có rất nhiều dự án khu dân cư, công trình công cộng – dịch vụ và kỹ thuật được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Long Thành, đặc biệt trên địa bàn các xã xung quanh trong huyện, kể từ sau khi công bố Quy hoạch vị trí dự án Cảng Hàng Không Quốc tế Long Thành ngày 19/12/2006 thì xã An Phước, một trong các xã tại huyện Long thành được lựa chọn địa điểm để xây dựng Khu dân cư – dịch vụ phục vụ cho quy hoạch sân bay quốc tế trong tương lai. Ngoài ra, khu dân cư và dịch vụ xã An Phước hình thành sẽ mang lại một không gian ở và sinh hoạt hiện đại cho người dân, tạo nét mỹ quan cho khu vực tạo thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng, kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án lân cận, phù hợp chủ trương chung của huyện Long Thành.

Dự án “Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thuộc mục số 4 (dự án có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên) Phụ lục III - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ)

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tai Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …..về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư của địa phương cụ thể như sau:

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận vè báo cáo đánh giá tác động môi trường khu dân cư Long Thành

Trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của Dự án tới môi trường, Chủ dự án rút ra một số kết luận sau đây:

- Việc đầu tư xây dựng Dự án nhằm phục vụ nhu cầu định cư lâu dài cho người dân Đồng Nai và khu vực lân cận, góp phần phát huy tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động nguồn lực xã hội  mang tính an sinh xã hội và có ý nghĩa cộng đồng cao.

- Hoạt động của Dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực với tình hình xã hội, môi trường nếu không có các biện pháp khống chế, phối hợp phát triển ổn định dự án và kế hoạch tổng thể khống chế ô nhiễm môi trường. Các tác động đó là:

+ Gây ô nhiễm không khí do bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động của dự án;

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt của người dân trong khu dân cư của dự án và nhân viên Dự án trong quá trình hoạt động;

+ Tác động tiềm tàng do sự cố bất khả kháng (an ninh trật tự, cháy nổ, …) khi xảy ra sẽ gây ra những thiệt hại nặng nề về con người, kinh tế - xã hội và sinh thái môi trường trong khu vực.

- Chủ dự án sẽ đầu tư kinh phí thực hiện nghiêm chỉnh các phương án khống chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam bao gồm:

+ Phương án khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung đạt TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 19:2009/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT.

+ Phương án giảm thiểu ô nhiễm do nước thải đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột A (K = 1) trước khi thải ra ống thoát nước trên QL1 sau đó thoát ra sông Bảo Định.

+ Phương án giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn theo quy định hiện hành;

+ Có phương án phù hợp đảm bảo môi trường vệ sinh an toàn lao động và các biện pháp phòng chống cháy nổ, …).

- Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống khống chế ô nhiễm nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống các sự cố môi trường.

- Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự án tới môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam về môi trường.

2. Kiến nghị

Để dự án đi vào hoạt động có hiệu quả và mang lại những lợi ích phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, chủ dự án có một số kiến nghị sau:

- Trên cơ sở đánh giá các nguồn tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, chúng tôi rất mong các cấp có thẩm quyền xét duyệt để Dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ dự án trong quá trình hoạt động như: việc vận chuyển nguyên, nhiên liệu; việc cấp điện, nước cho Dự án, đường sá giao thông, …

- Hỗ trợ về công tác an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội tại khu vực Dự án.

3. Cam kết

Khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai – Chủ dự án xin cam kết:

- Cam kết tuân thủ thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan.

- Cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM khu dân cư Long Thành và những yêu cầu theo Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

- Cam kết đảm bảo tiến độ đầu tư và thời hạn hoàn tất các công trình môi trường, cam kết được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi đưa vào vận hành chính thức.

- Cam kết đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Cam kết đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường như:

+ Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT.

+ QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ.

+ QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

+ QCVN 26:2010/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Cam kết làm thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của chủ nguồn thải CTNH.

- Cam kết hoàn thành các công trình về môi trường và được xác nhận của các cơ quan chức năng trước khi đưa dự án đi vào hoạt động chính thức.

- Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo ĐTM của Dự án đã được phê duyệt.

- Cam kết đảm bảo nguồn nhân lực có chuyên môn môi trường, đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường trong Dự án.

- Cam kết công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu quan trắc chất lượng môi trường và báo cáo về việc thực hiện nội dung của Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án. Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 02 lần/năm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

- Cam kết trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để có biện pháp quản lý và xử lý ngay nguồn ô nhiễm này.

3.1. Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

- Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình xây dựng dự án như đã trình bày trong chương 4, phần 4.1.

- Cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường trong quá trình xây dựng dự án như đã nêu trong chương 5, phần 5.1.1 và 5.2.1.

3.2. Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án

- Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án như đã trình bày trong chương 4, phần 4.2.

- Cam kết thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Dự án như đã nêu trong chương 5, phần 5.1.2 và 5.2.2.

3.3. Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án

- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động như đã trình bày trong phần 4.2.

- Cam kết thực hiện đúng đối với hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại khi dự án đi vào hoạt động.

- Cam kết chịu trách nhiệm, thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án.

- Cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam, các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên./.

Xem thêm báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1